Sakkélet, 1994. március-december (44. évfolyam, 1-12. szám)

1994-09-10 / 7-8. szám

________~ SAKKTÖRTÉNELEM _______ CP képviselője, létezésének és majdan erejének újabb nyilatkozványát ad­ja, s hisszük, nem csalódunk, ha az új körhöz a legszebb reményeket kapcosljuk." A Velence Kávéházban a sakk-kör a Béla utcára néző (ma Vigyázó Fe­renc utca) ötablakos részen volt. El­némult minden zaj, ünnepélyes csend honolt a tágas termekben, amikor a sakktábláknál méltó ellen­felek kerültek egymással szembe. Kibicek hada kísérte figyelemmel a játékot, amelynek az ablakon át az utcáról is sok kíváncsi nézője akadt. A Velence Kávéház volt a magyar „Café de la Régence”, csaknem ne­gyed századig a magyar sakkozók otthona. Az első képen a régi Wurm-udvar emeletrá­építéssel bővített épületét láthatjuk. A három utcára is nyíló ház ma a Szende Pál u. 4., a Dorottya u. 6. és az Apáczai Csere u. 15. számokat viseli. Az eredetileg kétemeletes épület földszintjén volt az a kávéház, ahol a sakk-kör 1839-ben megalakult, s mintegy másfél évtizedig működött. Második képünk az Európa szállót mutatja be. Ez a maga idejében Pest egyik legszebb épülete volt, 1850-ben nyílt meg a Lánchíd pesti hídfőjével szemben, ahol ma az Orszá­gos Tervhivatal épülete áll. Kávéháza volt a sakkozók otthona akkor, amikor a kör 1859 márciusában újjáalakult és az illetékes ható­ságoktól működési engedélyt kért. Ezt eluta­sították, de a sakkozás, ha köri keretek nélkül is pár évig még tovább folyt. A kör újjáalakulása azonban nem váratott so­ká magára, 1864-ben megkapták az ehhez szükséges jóváhagyást. Akkor a kör már a Velence Kávéházba költözött át. Ennek épü­lete ma is áll, a Nádor u. és a Vigyázó F. u. sarkán. Sajnos, harmadik képünkön az ere­deti homlokzatot csak rajzban mutathatjuk be, az épület mai külseje az átépítések és az üzletportálok miatt jellegtelen, semmit sem mutat egykori szépségéből. A sakk-körnek mintegy 25 évig adott otthont. Térjünk vissza most egy pillanatra a második képhez. Ezen a baloldali fasor egy kétemeletes épülethez vezet. Ez volt valaha az István főher­ceg Szálló, a millenniumi verseny idején a Bu­dapesti Sakk-kör otthona. A versenyt a Pesti Vigadó épületében játszották, a két győztes, Charousek és Csigorin párosmérkőzése vi­szont a kör helyiségében bonyolódott le. A Pesti Sakk-kör 155 évvel ezelőtt alakult meg. Az épület, ahol ez történt, ma is áll. Vajon megérjük-e, hogy egyszer, majd jubile­umkor emléktábla is kerül rá? SAKKÉLET * 229

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék