Sakkfutár, 2004 (4. évfolyam, 1-16. szám)

2004 / 4. szám

SAKK-PRAKTIKUM a b c d e f g h Most látható a gyalogáldozat jelen­tősége. Sötét az e5 gyalogért bőséges ellenértékhez jutott: huszárja kitünően áll, úgyszólván „örökös” mezőre ke­rült. Nagy előny, hogy világos sem cse­rélni, sem elűzni nem tudja. Sötét egyúttal a királyszámyon gyalogtúl­súlyra tett szert, míg világos vezérszár­­nyi gyalogtöbblete nem érzékelhető, if&tét királyszámyi támadás simán, minden különösebb nehézség nélkül fejlődik ki. 26. Idfl, ®h4 27. i.dl, 2f7 28. Wc2, g5 29. Wc3, 2af8! 30. h3 (30. ÉLa4:~re 30. £\g4 következik.) 30. h5 31. Í.e2, g4! 32. 2f4:. (Két­ségbeesett kísérlet, amelyet sötét eré­lyesen dönt meg.) 32. If4: 33. Sf4:, If4: 34. g3, 35. *f2, ®h3: 36. gf:,g3+! 37. <4’f3:*g2+ 38. <4>f2, ®h2!, világos feladta (0:1). Maróczy Géza és Szeged MÁJUS 9. EURÓPA ÜNNEPE A Magyar Sakkszövetség (Buda­pest, Fáik Miksa u. 10.) kezdeményezé­sére Szegeden, az Odessza városrész­ben egy közterületet kívánnak elnevez­ni Maróczy Géza világhírű sakknagymesterről. Egy képviselői javaslat alapján merült fel, hogy a Tisza-parti Általános Iskola (Szeged, Csanádi u. 4-6) előtti, a Vedres utca és az Alsó kikötő sor között található közterület lenne legalkalma­sabb és legméltóbb arra, hogy Maróczy Géza nevét viselje. A fenti utcaszakasz jelenleg még Csanádi utca néven van nyilvántartva, azonban a környezet jel­lege miatt alkalmas lenne a Maróczy Géza tér névre történő elnevezése. A közterület kiválasztásában szerepet ját­szott, hogy Szegeden kizárólag a Ti­sza-parti Általános Iskolában folyik tantervi kereten belül sakkoktatás. Maróczy Géza 1870-ben született Szegeden, a legkiválóbb nagymesterek egyike volt. Matematika és geometria tanár lett, de tanári ambícióit csak élete második felében tudta kibontakoztatni. Huszonöt éves korában, az 1897. évi Hastingsi főtomán kivívott elsőségével jutott be a nemzetközi nagymesterek sorába. Legnagyobb sikereit 1902-1908 között aratta, a világot be­utazva máig ható világhírnevet szerzett Magyarország és Szeged számára. A magyar sakkozás az ő sikereire, müvei­re épül. 1927-ben Londonban az első sakkolimpián aranyérmet nyert a ma­gyar csapat Maróczy Géza vezérleté­vel, akárcsak 1936-ban, amikor a nagy­mester nem csak a magyar válogatott éltáblása, hanem kapitánya is volt. Maróczy Géza indította el Szegeden azt a szellemi vonulatot, amelyet a Szegedi Sakk Kör későbbi elnöke Dr. Szentgyörgyi Albert, illetve Lékó Péter neve is fémjelez. Az átnevezéssel kapcsolatban megtartott Tanácsadó Testületi ülésen a testület tagjainak véleménye megosz­lott az átnevezés szükségességét illető­en: négy tag támogatta, míg kettő ellen­­véleménnyel élt. A Csanádi utca fent jelölt szaka­szának Maróczy Géza térre való átne­vezésével kapcsolatban megtartott kép­viselői fórumon, a terület lakosságának ellenvetése nem volt. ComputerLand A RENDSZERINTEGRÁTOR WUH ISO90D1 Gü, X EURÓPA KÜSZÖBÉN ­­EURÓPA-NAP SZEGEDEN Nagy örömmel hívjuk meg az összes itthoni és határainkon túli sakkbarátunkat az Európa-napon, 2004. május 9-én, Szegeden meg­tartásra kerülő SZEGED SAKKFESZTIVÁLRA! A program egészen különleges: -10 órától a Széchenyi téren sza­badtéri sakkszimultán fogadja az érdeklődőket, a szimultánt adók között lesz Lékó Péter is!- 14 órakor együtt avatjuk fel a nagy magyar sakkozóról, a sze­gedi születésű Maróczy Gézáról elnevezésre kerülő teret.- 15.30 - tói pedig a Szeged - Sza­badka soktáblás összecsapás győzteseiért izgulhatunk. Maróczy Gézától Lékó Péterig: együtt élhetünk a sakktörténel­münkkel és jelenünkkel; szimultán és játék, és mindez az Európa-na­pon, május 9-én, Szegeden. Min­denkit szeretettel és sakkbarátság­gal várunk! A magyar FRITZ 7 csak 6900 Ft.­SAKKFUTÁR 19

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék