Sárospataki Lapok, 1883 (2. évfolyam, 1-53. szám)

SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1883. 1 . SÁROSPATAKI LAPOK. PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. AZ IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. 1883. MÁSODIK ÉVFOLYAM. MITROVICS GYULA, FELELŐS SZERKESZTŐ. RADÁCSI GYÖRGY, ZSOLDOS BENŐ, SZERKESZTŐ-TÁRSAK.

Next