Sárospataki Lapok, 1884 (3. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. AZ IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. MITROVICS GYULA, RADACSI GYÖRGY, HARMADIK ÉVFOLYAM. Q Q­ ­ C.* SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINPELD BÉLA, A REP. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1884. FELELŐS SZERKESZTŐ, SZERKESZTŐ-TÁRS.

Next