Sárospataki Lapok, 1887 (6. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. HATODIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL, 1887.

Next