Sárospataki Lapok, 1889 (8. évfolyam, 1-52. szám)

------------------------------------------- - . SÁROSPATAKI lapoK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. NYOLCADIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JÁNOS, FŐMUNKATÁRS. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL, 1889.

Next