Sárospataki Lapok, 1890 (9. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBÓL. SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. 1890. 13-IC. KILENCEDIK ÉVFOLYAM. RADACSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JÁNOS, FŐMUNKATÁRS. 1­ 9 .) SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1890.

Next