Sárospataki Lapok, 1893 (12. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR” KÖZLÖNYE. 1893. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JÁNOS, FŐMUNKAT­ÁRS. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1893.

Next