Sárospataki Lapok, 1898 (17. évfolyam, 1-52. szám)

Sárospataki lapok. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖREI „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ KÖZLÖNYE. 1898 TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. m tgdős SZERKESZTETTE NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1898. SÁROSPATAK.

Next