Sárospataki Lapok, 1900 (19. évfolyam, 1-53. szám)

Sárospataki Lapok. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉRO A „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ KÜLÖNYE. 1900. TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM. DJ TÜDŐS ISTDÜN. SZERKESZTETTE NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1900. SÁROSPATAK.

Next