Sárospataki Lapok, 1904 (23. évfolyam, 1-52. szám)

jiL'n-por­ Sárospataki Lapok ■ ' ' •­­ A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL A SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE 1904 HUSZONHARMADOS ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ­JE. TÜDŐS ISTVÁN SZERKESZTŐ-TÁRS ZOVÁNYI JENŐ SÁIRTSÍSNAK NYOMTATTA RADIL KÁROLY AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL, 1904.

Next