Sárospataki Református Lapok, 1905 (1. évfolyam, 1-27. szám)

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK A TISZÁNINNENI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE 1905 I. ÉVFOLYAM főszerkesztő: RADÁCSI GYÖRGY FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ DR. ZSINDELY ISTVÁN, TÁRSSZERKESZTŐ DR. RÁCZ LAJOS FŐMUNKATÁRSAK: DR. FINKEY FERENC, HARSÁNYI ISTVÁN SÁROSPATAK 1905 NYOMTATTA RADIL KÁROLY A SÁROSPATAKI EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL

Next