Sárospataki Református Lapok, 1909 (5. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE 1909 V. ÉVFOLYAM. FŐSZERKESZTŐ FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ RADÁCSI GYÖRGY DR. RÁCZ LAJOS FŐMUNKATÁRSAK DR. FIN­KEY FERENC HARSÁNYI ISTVÁN SÁROSPATAK, 1909. NYOMTATTA DANI ÉS FISCHER A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next