Sárospataki Református Lapok, 1910 (6. évfolyam, 1-52. szám)

Sárospataki Református Lapok A tiszáninneni református egyházkerület és a sárospataki főiskola közlönye 1910 VI. évfolyam. Főszerkesztő Felelős szerkesztő és kiadó Radácsi György Dr. Rácz Lajos F­őmunkatársak Dr. Finkey Ferenc Harsányi István 40 DL J _____________________________________ Sárospatak, 1910. Nyomtatták Dani és Fischer a ref. főiskola betűivel.

Next