Sárospataki Református Lapok, 1912 (8. évfolyam, 1-52. szám)

* A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE. 1912 VIII. évfolyam. Főszerkesztő Felelős szerkesztő és kiadó Radácsi György Dr. Rácz Lajos Főmunkatársak Harsányi István Dr. Búza László Sárospatak, 1912. Nyomtatták Dani és Fischer a ref. főiskola betűivel.

Next