Sárospataki Református Lapok, 1916 (12. évfolyam, 1-53. szám)

Simm REFORMÁTUS LAPOK A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE. Főszerkesztő Radácsi György Főstinnkatársak: Harsányi István Dr. Búza László SÁ­­OSPATAKI NYOMATOTT A REF. FŐISKOLA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1917. Felelős szerkesztő és kiadó Dr. Rácz Lajos

Next