Sokféle, 1833 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1833-04-02 / 27. szám

262 de a’ pénz meghatározásról fenti sem gondoskodott. A’ nyereség vadászok, kik az említett naptól annyit vártak reászedett bolon­doknak tartattak. — 1527. A’Németalföldi Corsarok (Meer-Geusen) elfoglalják Briel kikötőjét, ’s nem sokára a’ várost is, melly a’ ten­ger részéről Hollandia kulcsának tekintetik. Vilmos (Oraniai H.) ez által sokat nyert. — 17З0 szül. Zürchben Gessner a­ természet báj­­ajku hiv éneklője. .— 1810. M. Louise fényes egybekelése Napóle­onnal Párisban : ,,Durch solche Verbindung des Emperkömmlings mit dem erlauchtesten Hause der Christenheit schien die Revolution ausgesöhnt mit ihren Gegnern. Auch fehlte es nicht an Staatsred­nern und Schriftstellern, welche die merkwürdige Vermälung als die Bürgschaft des Heiles der Welt, als den Anfang eines goldenen Zeitalters priesen.“ — 1814. Az egyesült hadak Parisban. Vége a’ táborozásnak. 2 Apr. — 1719 szül. Gleim német költő, kinek gyönyörű da­laiban báj, ’s érzelem vetélkedve áradoz. Elmélkedések* Azt hiszem közönségesen ismert valamit mondok, midőn itt különbféle kelletinél böltsebb külföldieknek, sőt sok nagyon okoskodó földünknek is Országgyűlé­sünkről kinyilatkoztatott igen bölts ítéletekről akarok szólani. — Ezen ítéletek — mint tudva van — nem igen kedvezők, 's egymással ellenkezők. — ,,Nints, azt mondják, semmi rend a’ munkálódásban; sok idő vesztegetődik, sok a’ vita, irka firka, ‘s még is kevés vagy semmi a’ siker. 46 esztendő óta rá nem értünk az Administratio jobbítására tett javaslatok megvi’s­­gálásokra. Sok az ország­gyűlési tanátskozás rendiben a’ zavar, ’s e’ miatt nem haladhatni. Az ország­gyűlési határozások már egy vastag foltant kötetre teltek, mel­­lyeknek már vastagságától is elijed az ember, ’s a’ t. Sokan még jámbor földünk közzűl is mind való­nak veszik ezt, ’s Nemzetünknek az európai mívelt­­ségben lett hátramara­dtan sopánkodnak, és ez által

Next