Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1873

SZAB. KIR. SOPRON VÁROSA VALLÁS FELEKEZETI JELLEG NÉLKÜLI FŐREÁL-TANODÁJÁNAK HATODIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE .AMIN LEO, iazgató. ............................................... SOPRON, 1874. Nyomatott Reichard Adolfnál." 18­34. szté

Next