Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1883

A 9-ik évi 1SS3 SZ. Közli: Salamis Leo.,­ kir. igazgató, sopronyi magyar kir. É­RTESÍTŐJE Nyomatott Litfass Károlynál. 1884. Soprony.

Next