Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1883

Tartalom. I. Ulber-jubilaeum. II. A reáliskolák tanterve. III. Átmeneti intézkedések. IV. Érettségi vizsgálati utasítás. V. Adatok a tanoda történetér. VI. A tanári kar működésének kimutatása. VII. A jövő tanév kezdetéről. Vill. Az ifjúság érdemsorozata az 1883 4. tanév végén. IX. Statistikai táblázatok. X. ipariskola. XI. A sopronyi vasárnapi kereskedelmi iskola.

Next