Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1885

A sopronyi magyar kir. állami főreálisskola. 11-ik évi 1885/86. Közli: S­a­l­a­m­i­n Leo, kir. igazgató. ÉRTESÍTŐJE Nyomatott Litfass Károlynál, 1886. Sopron­y.

Next