Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1893

fi sopronyi magyar kir. 19-ik évi ÉRTESÍTŐJ­E 1893-94. Közli: B­a­l­a­m­i­n L­e­o kir. igazgató. silleizni főretálisiszola Soprony, Nyomatott Litfass Károly könyvnyomdájában, 1894.

Next