Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1893

fi sopronyi magyar kir, silleiznl főreíállslszola 19-ik évi ÉRTESlTÖJ E 1893-94. Közli: B a I a m i n L e o kir. igazgató. Sopioay, Nyomatott Litfass Károly könyvnyomdájában. 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék