Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1895

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXI-IK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1895-96. TANÉVRŐL. KÖZLI : SAL­AMIN LEO, KIR. IGAZGATÓ. SOPRON, ROMVWALTER ALFRÉD KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZETE, 1896.

Next