Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1913

HARMINCKILENCEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1913/14-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON, ROMWALTER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914.

Next