Sopronvármegye Hivatalos Lapja, 1927 (27. évfolyam, 1-23. szám)

Állategészségügyi heti kimutatások. 3. 7. 30. 37. 44. 40.49. 54.65.114.117.122.137. 142. 144. IGO. 194. 197. 205. 212. 242. Automobil (vármegyei), üzembetartásáról és igénybevételéről szabályrendelet. 25. 39. Árvaszéki (vármegyei), fogalmazószemélyzetnek 1927. évi szabadsága. 48. Automobilalap 1926. évi számadása. 72. Alispáni jelentés 1925. évről. 103. Agyagosi kocsmaház és üzlethelyiség bérbe­adására versenytárgyalási hirdetmény. 137. Állatdijazás céljaira adott adományok. 173 Államépitészeti hivatal személyzetének jutal­mazása. 213. Alispáni jelentés Sopronvármegye 1926 évi állapotáról. 222. Ágfalvi leventeegyesület zenekarának felszere­lésére 240 P segély megszavazása. 232. B Berektompaházai vadászterület bérbeadására árverési hirdetés 6. Bálint Gyula mihályi anyakönyvvezetőhelyettes kinevezése 14. Balatoni Szövetségi tagok sorába való belépés és a balatonfüredi üdülőházban jegyzett szoba berendezése stb. 19. 106 232. Baboss János elveszett fegyvertartási engedély megsemmisítése. 29. Berger Lajos elveszett fegyvertartási engedély megsemmisítése. 36. Balogh László uradalmi segédtiszt a hasztifalui anyakönyvi kerületbe h. anyakönyvveze­tővé lett kinevezve. 47. Benedek Ottó, a harkai anyakönyvvezetőhe­lyettesi állás alól felmentetett. 48. Beledi vadászati jog bérbeadására versenytár­gyalási hirdetmény. 49. 116. Bősárkányi körjegyzői írnoki állásra pályázati hirdetmény 53. Buzecki Ferenc elveszett munkakönyvének el­vesztése. 63. Bősárkányi segédjegyzői állásra pályázati hir­detmény. 64 Dr Baán Endre rokkantalap 1926. évi szám­adása. 72. Bauer Mihály hidegvérű lovak díjazása alap 1926. évi számadása. 77. Bauer Mihály melegvérű lovak díjazása alap 1926. évi számadása. 78. Bauer Ferenc csepregi kórházalap 1926 évi számadása 87. Burján János nyug­ árvaszéki ülnök tényleges szolgálatba való visszavétele 107. 225. E listás közalkalmazottak országos egyesületé­nek segély. 110. Bodonhely és Kisbabot községek közt közlekedő kézikomp és kompcsónak építésére ver­senytárgyalás. 113. Babot község vadászati jogának bérbeadására versenytárgyalás. 148. 154. Berektompaház-pórládonyi közbábai állásra pá­lyázati hirdetmény. 154. 204. Bodonhely-Kisbabot rábakompjára segély. 188­. Bősárkányi körorvosi állásra pályázati hirdet­mény. 192. Bernát Károly elveszett iparigazolványának meg­semmisítése. 193. Bogyoszlói körjegyzői állásra pályázati hirdet­mény. 196. Bágyog község vadászati jog bérbeadására hir­detmény. 204. Baranyay Elemér, vármegyei irodafőtiszt mű­­­fogsor csináltathatására 100 pengő segélyt nyert. 223. Vitéz Budai Péter vármegyei irodatiszt 65 pengő 79 fillér fia temetési segélye. 224. Burján János nyug. árvaszéki h. elnök nyug­dijának kiegészítését kéri. 225. C, és Csorna községben irnokvégrehajtói állásra pá­lyázati hirdetmény. 3. Csapodi tűzkárosultak segélyezése. 22. Csapodi vásártér építése tárgyában versenytár­gyalási hirdetés. 44. A, A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék