Sopronvármegye Hivatalos Lapja, 1932 (32. évfolyam, 1-26. szám)

1932-01-07 / 1. szám

Községi Elöljáróságnak R­á~b at­am­ás i. j­ál­a a ah. evfolyam. —Csowen, 1932. január hó 7-én. 1. szám 95—1932. alisp. szám. * Sopron vármegye törvényhatósági kisgyűlése Sopronban, 1932. évi január hó 9-én, szombaton, délelőtt 9 órakor a vármegyeházán ülést tart. TÁRGYSOROZAT: 1. H. 16475—1931. Gróf Cziráky József dénesfai lakos két darab szántógépének vasúti szállítása* alkalmával felmerült utváimdij vissza­térítését, illetve az utvám elengedését kéri. 2. H. 16977—1931. Id. Bar­ácsi László kecs­keméti lakos támogatást kér. 3. M. 389—1931. A vármegyei tényleges és nyugdíjas alkalmazottak gyógykezelését ellátó vármegyei tiszti orvosok részére mérsékelt lá­togatási dij megszavazása. 4. M. 16367—1931. A vármegyei szolgasze­mélyzet évközben felmerült gyógyszerköltségei­nek segélyképpen való megtérítése. 5. M. 16607—1931. Fertőrákos község va­dászati bérszerződése. 6. P. A. 15736—1931. Az uj szülészeti rendtartás 1932. évi nyomtatványszükséglete költségeinek fedezése. 7. P. K. 15683—1931. Himód község utca­szabályozása. 8. P. K. 15752—1931. A soproni huszárez­red lovasversenyére adományozott tiszteletdij kiutalása. 9. P. 16635—1931. Sertésorbánc elleni vé­dőoltásokhoz a vármegyei állategészségügyi ebadó alapból segély kiutalása. 10. P. 15495—1931. Községi apaállatgondo­zók jutalmazása a vármegyei állategészségügyi ebadó alapból. 11. P. 4030—1931. Csorna község a vil­lanytelepnek az általános kereseti adóját nem engedi el s ez ellen Nagy Károlyné csornai la­kos felebbez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék