Sporthirlap, 1921. július-december (12. évfolyam, 53-104. szám)

1921-12-12 / 99. szám

4. oldal. SPORTHÍR 1.** 99 szám. tűnni, de annál hasznosabban dolgoz­nak. E tekintetben Prohl és a balszárny t­nik ki leginkább. A­ BTC mintha erélyét csak egyes meccseken tudná kifejteni, általában pedig mintha unottan és lelkesedés nélkül játszaná le meccseit. Csupán ennek a léleknélküliségnek tulajdo­níthatja a csapat, hogy nem a lista elején, hanem hátul, a veszélyes zó­nában végezte­­a szezont. Pedig a csapat — nagy vérveszteségei elle­nére — sem rossz. Védelme ma is, kitűnő, elsősorban Kőszegi is. Talán a halcsora esett vissza a legjobban játéktudásban és tempóbírásban. Nincs "kiemelkedő embere. A csatársor szé­pen kombinál, de ez a baj, hogy a gól előtt is csak kombinál s nem használ fel minden alkalmat a lö­vésre. Jó a Hajdú—Schweng szárny. Pócz energiátlansága fő oka a siker­telenségnek. Második osztály. A­ csoport MAFC—URAK 1:0 (1:0), URAK pálya. Bíró: Técsői Pál. A mérkő­zés egyetlen gólját a MAFC az első félidő 15-ik percében egy kornerból Lukács fejese révén érte el. A gól után az URAK csapata került frontba, s fölényét a második félidőben is megtartotta, de a műegyetemiek mellé szegődött szerencse és a jól működő védelem, megmentette a MAFC kapu­ját a kiegyerültő góllal. :3.­FC—Zuglói AC 1:0 (1:0). — Üllő-úti pálya. — Bíró: Iváncsics Mihály. Az első félidőben a könnyű test­­súlyú, jó technikájú „33”-as csatárok a nagyszerűen működő halfsor támo­gatásával szinte dominálják a játékot, s László átadásából Ujváry már a 10. percben­­ megszerzi a győzelmet jelentő gólt. Újabb góljukat a bíró of­­sáde címén érvényteleníti, míg két gólt biztos helyzetben csak a szerencse menti meg a zuglóiak kapuját az újabb góltól. A második félidő elején változatos játék, melyben Zugló nagy fölénybe kerül. A Zugló mezőnybeli fölényét azonban nem tudja a kapu előtt­­értékesíteni, mert egyetlen lövés sem megy a „33“-as kapura. Elénk vissza­tetszést keltett a Zugló csapa­tának durva játék modora, aminek Pálfy kiállítása lett a következménye. Csupárt Payer, Rácz és Steiner tar­tózkodtak a durvaságoktól, s ők voltak a csapat legjobb embere is. RTK-BSE 10:0 (6:0). — Rákos­szentmihály. — Bíró : Fenyves Mik­lós. A nagy formát mutató Rákos-, szent­mihályiak tetszés szerint érik el góljaikat a teljesen demoralizált és tehetetlen BSE ellen. Kovács már az első félidőben egymaga négy gólt szerez rövid egymásutánban, amelyet Horváth és Szabó újabb góljai kö­vetnek. A második félidő elején Ko­vács lesántul, mire a csapat enged a tempóból, de még így is sikerül Pri­­bétnek, Meisternek, Horváthnak és Szabónak további négy gólt lőni. UTSE-UTE 2­0(1:0) - Vörös­­vári-úti pálya — Bíró: Kreutz Füilöp. Győzött az UTSE csapata, mert játékosai jobban hozzá tudtak szokni a nehéz talajviszonyokhoz, bár az UTE mérkőzés eleji lendületes játéka egy kis szerencsével könnyen más eredményt hozhatott volna. A játék elején ugyanis az ÚTE nagy vehe­menciával támadott, s csak Dankó és a ma különösen jó formát mutató Búza érdeme, hogy támadásaik nem hoztak pozitív eredményt. NSC—E. Törekvés 2:0(1:0).— Vécsey­ utcai pálya. — Bíró Schreiner Károly. A bíró négy játékosukat állított ki a saját pályá­ján játszó ETC-ből, de " kiállított egyet az NSC-ből is. A mérkőzés fo­lyamán az NSC volt a jobbik csa­pat, s előbb tizenegyestől, majd egy lefutásból szerzi góljait. Az er­­zsébetfalvaiak egyáltalán nem voltak megelégedve Schreiner bíró működé­sével, aki szerintük határozottan nyomta csapatukat, s ez tette játéko­saikat annyira idegessé, hogy négy­nek kiállítására is sor került. Klein intéző kijelentése szerint feljelentést is tesznek Schreiner bíró ellen, s megóvják a mérkőzést is, mert már előzőleg tiltakozott a bíróküldő bi­zottságnál Schreiner kiküldése ellen. REAC-RAOE 1:0 (0:0). — Ber­­talan­ utcai pálya. — Bíró: Salzer Alfréd. A mérkőzés a kitűzött időnél negyedórával később kezdődött, mert az elutazott Puskás által értesített Salzer szükségbirót, annak ellenére, hogy a KAOE vezetősége nem akarta akceptálni. Végre elogadták s meg­kezdődött a mérkőzés, amely a ne­héz talajon inkább minden kombiná­ció nélküli labdacsapkodásnak mond­ható. A játék hol az egyik, hol a másik kapu előtt hullámzott, mégis inkább a KAOE kapu előtt folyt. A­­ II. félidő 35. percében sikerült Er­­hardtnak a Pleskó által centerezett labdával a győztes gólt lőnie. A to­vábbi eredményt csak Zsigmond ébersége akadályozta meg. A meccs végén Vida, a KAOE egyik vezető tagja, durva szavakkal inzultálta a bírót, mert a BEAC tartalékkapusa, Farkas által a gólvonalon elfogott­­ labdát, amely szerinte benn volt a­­ gólban, nem ítélt meg gólnak. ( Ékszerészek SC-ETC 3:00:0­.­­ — Hungária-úti pálya. — Bíró: Gruber Mihály. A jó technikával rendelkező Ékszerész csapat aránylag­­ könnyen végzett a nagy testsúlyú és a sáros talajon ennek megfelelően ne­hezen mozgó játékosokból álló ETC felett. Az Ékszerészek csapatában a csatársor­, és abban is Rázsó volt ele­mében. Ő volt a mezőny legjobb em­­­­bere, s a góloknak részben szerzője, részben előkészítője. Az ETC játéko­sai tudásbeli hiányosságaikat durva­ságokkal igyekeztek pótolni, de Gru­ber biró személyében ezúttal nemkü­lönben akadtak. Nem kevesebb mint öt játékost állított k­i az ETO csapa­tából és egyet az Ékszerészekéből. B) csoport: FSC—Húsiparosok 2:1 (1:1). Határ­ utca.­­ Bíró: Lálity György,­­ FSC az agyagos talajos biztosan verte­­ ellenfelét. FSC góljait Zsírt, a Húso­­­­sokét 11-esből lőtte. A Húsosok egy további 11-est kapu fölé lőttek. Máv—MTE 9:0 (5:0). Biró: Tarr István. A több tartalékkal játszó MTE nem tudott ellentállni a Máv­­ erőteljes játékának.­­ Vérhalom-UMTE 1:0 (0:0). Biró: Szántó József. A Vérhalom csa­­a­pata csak erős küzdelem után tudta­­ legyőzni az otthonában játszó ellen-­­felét.­­ V. ker.-BTK 1 : 1 (1 : 0). Bíró: ■ Bodorkos Miklós. Az első félidőben , az V. ker. volt fölényben és a 30 per­­­­cében Kiss révén megszerezte a vezető gólt. A második félidőben a BTK ke­rekedett felül, de csak a 32. percben sikerült kiegyenlítenie. A mérkőzés­­ után a közönség a birót meg akarta , verni, de a rendőrség sikerrel közbe i­­ lépett.­­ EMTK—Testvériség 3 : 1 (8 : 0). Biró: Vadas Hugó.­­ BEVV-Kelenföld 4:1 (2 : 1f) ) Biró: Koch Lajos. Postás—Főv­ákör 41 (0 : 1). Biró: Auspitz Sándor. Harmadik osztály, A­ csoport: Pestújhely-FIÁK 5:0 (1:0) Biró Hauber Ernő. TLK-BRSC 4:0 (3:0) Biró Lemner Mór. Köves KIT 1:0 (1:0 Biró Rotter Lajos. A mérkőzés után a KIT elnöke és néhány­ játékosa inzultálta a birót. VSI—Cukrászok 2:1 (1:0) Biró Székely Győző. VSC-OTK 1:1 (1:0) Biró Bartos. TSC-PATO 3:2 2:0) Biró Au­spitz Miklós. Wekerletelep—Megyer 3:2 (2:1) Biró Plessinger. Vasklub—Haladás 2:1 (1:1) Lei­­ner birót & Haladás Felsch nevű játé­kosa arculütötte. B) csoport, III. ker. MSE—Belváros 2:1 (2:0). Biró Linde Kálmán. BAFC-I. ker. SC 2: 0 (1:0). Biró Chladek. SAC-Lapterjesztők 1:0 (1:0), Biró Müller Gyula.­ Siketnémák —OSC 1:1 (1:0), Bíró RaC—Droguisták 1:0 (1:0), Biró Hazai István. F. Vasutas—Jutagyár 1:0 (1:0), Biró Schwarc­z. sporttársak jelentkezzenek éi megjelenésű jelentkezzenek állás végett a Világirodalom IV. Magyar­ u. 40. sz. alatti irodában Löfd­ovicz Andor ur­nái délután 6 óra és 7 óra között. NFC-KNÁFC 2: 0 (1:0), Bíró Nemetz Jenő. Liga mérkőzések. FTKrrVllágosság 4: 2 (2:1). VI. kér—Vegyiparosok 6:1 (8:1). Zuglói TSE - Kispesti Törekvés 1:« (1:0). PLK-Kalaposok 3:0 (1:0). ifjúsági díj. I. osztály. FTC—VÁC 2:0 (1:0). TTC-IU. kér. 1:1 (1:0). Bíró: Lőblo.vitz. (Barátságos.) Szövetségi díj. I. osztály. FTC—VÁC 3:1 (2:0). II. osztálv. URAK—MAFC 5:1 (3:0). ' . Külföldi eredmények. (Bécs.) Vienna—Rapid 3:1, Rudolf*­­hügel—Amateure 4:2, Simmering— WAF 2:0, Hakoah—Hertha 0:0. Ba­rátságos mérkőzés: Wackei—Ost­msrk 4:0. (Prága.) Prága--Pilsen ó:2. (Hamburg.) Eszaknémetország— Északhollandia 5:1. (München.) Wacker—Neuhausen Tumverein 15:1. (Nümberg.) IFC Nümberg—Fran­kén Fürth 4:0. (Fürth.) Spielvereinigung—Auer­bach 4 :1. (Berlin.) Alemanla—Vonvárts 3:1, Union Potsdam--Hertha 4:1, Norden Nordvest—Tasmania 4:0, Minerva— Tenois Borussia 2:1, Union 02— Brandenburg 1:0, Union Charlotten­­burg—Pi eussen 4:1, Oberschönweide- VFB Pankow 3:0, Sportvereinigung Ö2—Fussballverein 10101:1, Wacker— Spandau 4:0. WWnWMVMuMáMáááááAAf Az angol ligabajnokság. Woolwich Arsenal—Blackburn Ro­­vers 1:1. Birmingham—Oldhara Atletie 3:0. Bolton Wanderers—Manchester City 5:0. Bumley—Hudderfield 1:0. Liverpool—Aston Villa 2:0. Manchester United—Bradford City 1:1. Middiesbrough—Newcastle United 1: 1. Preston North End—Chelsea 2 : 0. • Scheífield Wednesday—Tottenham Hotspur 1 :0. Sunderlar.d—Cár difi City 4 :1. West Brormvich Albion—Everton 1:1. ÚSZÁS. Az OTE versenye. A MOVE vándordíját az NSC végleg megnyerte. — A junior vegyes­­staféta döntötte el a pontversenyt az NSC javára. — A MAC három ponttal maradt az NSC mögött. — Népes mezőnyök. A nagyszámú nézőközönség előtt a Rudasfürdőben lefolyt verseny a szezon egyik legizgalmasabb versenye volt. Az "értékes MOVE-vándordíjjal dotált pontversenyben számról-számra a legelkeseredettebb küzdelmet vívta a két rivális védő, a MAC és az NSC. A junior vegyesstaféta döntője előtt az NSC két ponttal vezetett a MAC előtt, de a MAC-nak, két csapatot indítván, e számban még kilátása volt a győzelmet jelentő ponttöbblet meg­szerzésére. A MAC két egyenlő erejű csapatot indított, s ez okozta veresé­gét, mert ha a legjobbjait egy csa­patba vonta volna, úgy ebben a számban első és harmadik helyével 3 pontot szerzett volna, többet az NSC-nek a második hellyel szerzett 3 pontjánál, s a pontversenyben 1 ponttal győzött volna. Az NSC így mindkét csapatát, bár röviddel, de legyőzte, megnyervén a pontversenyt s a MOVE-vándordíj végleges birto­kosa lett. Részletes eredmény: Junior mellúszás SI­m.­­MOVE- vándordíj:­ 1. Kovách Antal MAC 1 p. 6'­ mp. 2. Róka Béla MAC. 3.­­ Schlenker Antal NSC. Junior hátúszás 80 m. (MOVE-ván­­dordíj.) 1. Barta Isván NSC 1 p. 5^2­­ mp. 2. Maros Gábor MAC. 3. Kár­páti Nándor NSC. Gyorsúszás előnyverseny 100 m. 1. Somos Miklós VÁC (8 mp. hátrány;1 1 p. 26 mp. 2. Hajda Pál OTE (3 mp. hátrány), 3. Nadler Imre VÁC (3mp.­­ hátrány). Junior gyorsúszás 80 m. (MOVE- vándordíj.) 1. Gáborfi Antal NSC 52­4 mp. 2. Fekete Ede NSC. 3. Krecsmer Gyula MAC. hölgyverseny 60 m. 1. Wagner Olga FTC 60 mp. 2. Dénes Irén NSC. 3. Schmiderer Teréz MOE. Junior oldaluszás 80 m­. (MOVE- vándordíj.) 1. Halász Jenő MAC 1 p. 2­2 mp. 2. Pogány László NSC. 3. Kálmán István NSC. Mellúszás előnyverseny gyermekek­nek 40 m. 1. Csőke Jenő NSC (7 mp. hátrány) 37,4 mp. 2. Glück Teddy VAC (8 mp. hátrány). Junior vegyesstaféta 4x60 méter. (MOVE-vándordij): 1. NSC (Csillag, Lajta, Tabán, Gáborfi) 3 p, 54 mp. 2. MAC a). 3. MAC b). Gyorsúszás gyermekverseny 60 m. 1. Lajta Jenő NSC 43,6 mp. 2. Fehér László VÁC. 3. Jarabek Gyula,OT£. Mellúszás előnyverseny 120 m. 1. Hajba Antal UTE (2 mp. hátrány 1­1 p..53­2 mp. 2. Gábos László VÁC (8 mjp. hátrány). 3. László Miklós , MTK ( mp. hátrány). Plunging: 1. Borovy Ferenc MAFC 1770 m. 2. Kárpáti Nándor NSC, 3. Écsi László ÚTE. A MOVE-vándordkj győztese az NSC 24 ponttal, második a MAC 21 ponttal. VÍVÁS , MÍG kizárásos törarsenye. Az idei nagyszabásúnak ígérkező vivószezont sikeresen vezette be a MAC tőrvivóversenye, amelyből a rendező egyesület az eddigi versenyek helyezett vivőit kizárta. Ilyen módon a fiatalabb generációnak is alkalmat adott az érvényesülésre. A fiatal vivők ki is használták a kedvező alkalmat, mert a győztes Bogén Béla kivételével valamennyi résztvevő fiatal, sokat ígérő erő. Ha megtartják kedvüket a sok tréninget és szorgal­mat kívánó tér iránt, úgy tőrvívó­­sportunk határozottan fejlődni fog az előző évekhez képest A MAC verse­nyének eredménye a következő: 1 Bogén (MOVE) 5 győzelem. 2. Dani (MAC) 4 győzelem. 3 Kramer (MAC 3 győzelem. 4. Halász (BEAC) 3 győzelem. 5. Adler—Rácz (MAC) 1 győzelem. 6. Hecis (MAC). Nagy botrány a Hungária-úti pályán. Megverték az MTK—KAC mérkőzés bíróját. Az MTK pályáján eddig ismeretlen volt a bíró bántalmazása. Ilyen fajta botrány meggátlásáról gondoskodott a rendezőség és a rendőri készültség. Ma azonban gyengének bizonyult minden óvintézkedés, mert a vereke­dés kezdeményezője nem a közön­ségben, hanem a játékosok sorából került ki. A mérkőzést Schissler Jó­zsef bíró vezette, aki a mérkőzés fo­lyamán igyekezett a legkisebb sza­­bálytalanságokat is megtorolni és ta­lán a büntető rúgások nagyobb részét az MTK ellen ítélte. A közönség 3. mérkőzés alatt nagyon rendesen vi­selkedett és hangossága csupán a já­tékosok buzdítására szorítkozott. A 42. percben a biró 11-est ítélt a KAC ellen. Az ellenfél — mint ren­desen történni szokott — igyekezett a birót ítéletének megmásítására bírni, de ezúttal ez a tiltakozás sem ment túl a szokott kereteken, sőt a máskor oly hangos soviniszta közönség sem akadt fenn az ítéleten, mert a 11-es indító okon tisztán állt a közönség előtt. Ez az ítélet azonban ezúttal a játékosok izgatottságát fokozta oly­annyira, hogy amikor a bíró a mér­kőzést lefújta, a MAC játékosok han­gosan kiabálták a bíró felé, hogy erő­szakosan nyerette meg a mérkőzést az MTK-val. Stallmach, a KAC center- Ne vegyen hangszert, míg Reményi Mihály elsőrangú nagy magyar Hangszeráruházának árjegyzékét nem olvasta melyet in­gyen küld Budapestről, Király-ütés ti. ítélés alá­, minden hangszer­ről külön kérendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék