Sporthirlap, 1932. december (23. évfolyam, 96-105. szám)

1932-12-08 / 98. szám

to FILM Európai és amerikai film­csillagok rohama a rossz mozikonjunktúra ellen Brüsszelben rendezik az első demonstrációs hetet — Versenyt rendeznek a leg­obb fil­mek között — A sztárok is megjelennek az előadásokon — A Sporthírlap tudósítójától — Páris, december 6. A vezető gyárak európai központ­jától szerzett értesüléseim szerint elsőnek jelenthetem, hogy az általános rossz mozikonjunk­túra ellen nagy roham készül. A legnagyobb amerikai és európai vállalatok közösen nagy demonstrációs heteket fognak rendezni Európa minden nagy­városában. Az első filmhét Brüsszelben lesz, a soknyelvű Belgium fővárosában, ahol a német, francia és amerikai gyárak egyformán vannak képvisel­ve. A propagandák® védnökségét a belga kultuszminiszter és a brüsszeli polgármester vállalták. A filmhét keretében nagy filmverseny lesz. A versenyen résztvevő filmek fog­nak szerepelni a brüsszeli mozik műsorán a filmhéten,­­ december 16-tól 23-ig. Az amerikai gyárak közül a Paramount a „Hercegnő szabója” című Chevalier-flmet ne­vezte be, a Metró a „Tarzan”-nal és a „Grand Hotel”-nel indul. Az Ufa is két filmmel vesz részt a verse­nyen: a „Quici”-kel és a „Három ifjú szív”-ve­l. Az Osso a Budapesten készített „Amerikai fiú”-val verse­nyez, a Pattie-s Náthán Elisabeth Bergner filmjét, az „Álmodó száj”-at játszatja a filmhéten. Ezen a héten nemcsak a vállalatok vezetői,­­ de a legérdekesebb filmcsillagok is Brüsszelben lesznek és személyesen megjelennek filmjeik előadásain. Az utolsó napon nagy estélyt rendeznek, itt a vacsorán a filmszínészek fogják f­elköszön­teni a filmhét védnökeit. Azt is elhatároz­ták, hogy az egyik napon a nagy brüsszeli­­áruházakban a filmcsilla­gok fogják kiszolgálni a közönséget,­­ az állásnélküli belga színészek és színésznők javára. .1933 elején a többi európai nagy­városban is sor kerül a filmhétre. B. M. Sternberg a Foxhoz megy? Marlene Dietrich a Para­­mountnál marad ! — A Sporthírlap tudósítójától — Newyork, december 4. Befejezett tény, hogy Josef Von Sternberg, az ismert rendező meg- Filmszínházak műsora ALKOTÁS (1.. Alkotás u. 11. T.i 55-3-74.) E.: fél 5, 6, fél 8, —1. Vas. és ünnep: 2, fél 5, 7, fél 10. Szőke Vénusz (Marlene Dietrich). — Igloo (Az örök jég vadoné­ban).­ — Slétk.: Kelly nyomoz BELVAKUS! ilV.: irányi u 21 1­. 83—3­29.) E.i 5, fél 8, (él 9. háromn. 10. Vas. és ünnep:­ fél 4, 5, 6, fél­­8, negyed 9, 10. Éjféli szerenád (Jan Kiepura, Mag­da Schneider). — Shanghai bombázása (Gerda Mauras, Theodor Loos). IÍHIJAI Al’OLLO tl­.: Széna-tér. T.: 515-4­0.­ E.: 4, háromn 7, fél 10. Vas.: 2, fél 5, negyed 8, 10. Égi titánok (Wal­­lace Beety, Clark Gabic). — Igloo (Az Északi Sark regénye). — Híradó. CAPITOL (Baross-tér. T.­ 343—37.­ Elő­adás: fél 4, fél 6 olcsó helyér, fél 8, fél 10. Vas.: fél 2 kor olcsó helyár. Csat.: fél 4 (olcsó), fél 0, fél 8, fél 10. Mata Hari (Greta Garbó, Ramon -No­­varro). — Kardhalak és cápák. — Híradó. CHICAGO (Vll., István út 39. 1­.: 32— 1—75.) E­:. fél 5, 7, fél 10." Vas. és ün­nep: hál­ómn. 2-től. Hazug csókok (Rti­chard Tayber, Szőke Szakáll). — Shan­ghai bombázása (Gerda Maurus, Theodor I.op.s). CITY (Vilmos császár út 36. T.­ 111-40.) Előad.: 4. 6. 8, lé Vas és ünnep 2 kor is. (Első félbolgár)­. Charley, nénié. (Char­­lie Ruggles, Boris Lloyd). — Régi moto­ros vagyok (Szőke Szakáll). — Híradó. CORSO (Váci­ u. T.: 87-4­02.) Előadás: háromn- 4, háromn. 6, háromn. 8, háromn. 10. (Hétköznap 1-ső félhely.) Brigitte Helm főszerepben: Egy a sok közül. — Hír­adók. DÉCSI (Teréz-körút 28. T.: 25­9-52, 21­­8—42.­ Előad.: 4, 6­8, 10 Vas.: 2-kor­­is. (1-ső; félhelyár.) Egy a sok közül. (Bri­gitte Helm, Gustav Diesel.) — Híradók. EI.DOS­ADO (VIII., Népszínház a. 31. T.: 331—71.) E-: fél 5. negyed 8, háromn. 10. Vas.: háromn. 2-től. (Első 30 fillértől.) Szerelmi manőver (Petrovich Szvetiszláv, Betty Bírd). — Shanghai bombázása (Gerda Maurus, Theodor Loos). ELIT (Lipót köret 16. 1­.: 161-511. Elő­adás: 4., 7, 10. Vas. és ünnep: 2, fél 5, negyed 8, 10. Égi titánok (Wallace Beery, clark Gabie). — Congorilla (A Johnson­­expedíció eredeti hangosfilmje). FÉSZER (Vill., József körút 70. Tel.: 460—40.) E.: 4, háromn. 7. háromn. 10. Vas.: 2-től. Vas. d. e.: Burleszkmatiné (10 ó.) Éjféli szerenád (Jan Kiepura, Magda Schneider). — Congorilla (Dzsun­gelfilm 10 f.). FORUM FILMSZÍNHÁZ 1Kossuth Lajos utca 18 T . 895 -43. 897 -07 1 Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 2-kor is. (Első félhelyár.) Paprika-kisasszony. (Gaál Franciska, Pánl Hörbiger, Paul Heidemann.) — Híradók. HOMOKOS kertmozgó Hermina öt, I. I . 961—00.) E.: 5, 7, fél 10 Vas.: 2-től. Katinka hol jártál az éjjél (Janet Gaynor). — Fegyencsziget (Várkonyi Mihály). IMPERIAL (ill.: Dembinszky-n.­éa Aréna-út sarok T.­ 32—8—90) Előad.: 4, háromn. 7. Tél 10. Vas. és ünnep: h­á­­rom­m­.* 2-től. Éjféli szerenád (Jan Kiepina, Magda Schneider). — Szerelmi manőver ■iPetrovicb Szvetiszláv, Roda Roda). JÓZSEFVÁROSI­­Vili Kálvária tér 6 346—14.) E.: fél 5-től, vas. és ünnep: 2-től. (Első mérs. helyár.) Éjféli szerenád .Jan Kiepina, Magda Schneider). —­­Jon­­' gorilla'(A dzsungel csodája). KAMARA (Nyár­ n. és Dohány a sarok. T.: 440-27.1. Előadás: 4. 6. 8. 10 Vas.: 2-kor Is. (Első félhelyár.) Szegény leányt nem lehet, elvenni (Renate Malter Zágor István vígjátékiban). - Magyar világ: híradó. LUDOVIKA (IX., Ollót út 101.1 E­: fél 5, 7, négy. 10. Vas.: 2-től. (20—60 fillér betyár.) Atlantisz királynője (Brigitte Helm). — Moziőrült (Karold Lloyd). ULViVlPlA vV11., Ibrzpebet sorul 26. I.: 429-47 ) E.: fél 4, tél *7, fél 10 Vas.­ és ünnep: fél 3, 5, fél 8, 10. (Első 40—80 fill.) Shanghai bombázása (Gerda Maurus, Theodor Loos) — Égi Útónok (Wallace Beery, Clark Gabié). — Hétk.: Híradók. (JMM­A (Kölcsey-u. 3. 1. ,80—4—25.) Előadás: 4. , 6, 8, 10. Vas. és ünnep: 2-kor is. (1-ső félhelyár.) Egy a sok közül. (Brigitte Helm, Gustav Diesel.) — Mi újság a nagy világban. — Híradók. OKIM­ (Eskü ut 1. T.­ 83^1­02) Előad.: 4, 6, 8, 10. (Első félhelyár.) Mani Hari Greta Garbó, Ramon Novarro­. — Hiradó. PAI.ACtv Vll., Erzsébet sorul *­­ 36 —5­2.1.). Előad.: 4, 6. 8. 10. Vas.s 2 kor Árkádia hercege. (Willy I­orsi, Liáné Maid.) — Híradók. (Minden előadáson le­szállított­­helyárak.) PATRIA (Népszínház­ n. 13. Tel.: 45-10­* 73.) E.: 4. háromn. 7, háromn. 10. Vas.: 2-től. Éjféli szerenád (Jan Kiepura, Magda Schneider). — Congorilla (Dzsungelfilm 10 felv.). IV1- Naery 'If tT: a PlLmPALOTA* 8 * 10®1*^ _9g, 292—50.) E.: 2—6-ig folyt. 6, 8, 10. Vas.: 1-től is. Szegény leányt nem lehet elvenni (Renate Müller, Szőke Szakáll). — A pokol lova­sai. — Híradók. (Vas. d. e.: gyermek­­matiné.) KIÁLTÓ (Rákócziit 70. T.­ S9­4-97.V. E.: 4, háromn. 7, fél 10. . Vas. és ünnep: é-től. (Első­ mérs.) Shanghai bombázása Gerda Maurus, Theodor Loos­. — Adolár, te csalsz (Georg Alexander). — Hiradó. ROXY (Rákóczi út 82 T.: IS—8—24). Elő­­ad.: 3-tól. Vas. és ünnep: háromn. 2-től. (Hétk. első mérs.) Congorilla (Dzsungel­film 10 felv.) — A bécsi lány (Charles Farrell, Magde Evans). — Hétk­: Hiradó. ROYAL APOLLO (Erzsébet körút 45 T.: 419-02, 429—46.) E.: 4, 6, 8, 10. Vas.. ,2.kor is. (Első félhelyár.) Repülő arany (Magyar beszélőfilm. Kabos, Góth, Gyer­­gyay, Gellért, Vass É,ra Valéry Blanka) - Híradó. SIMPLON (I., Horthy Miklós út 89. T.: 691—89.) E.: 4, 6, 8, 10. Vas. és ünnep: 2-kor is. Éjféli szerenád (Jan Kiepura, Magda Schneider). — Fényes kísérőműsor. TÁTRA (IX. üllői­ út 63.) E.: fél 5, 7, ne­gyed 10. Vas. és ünnep: 2-től. Volt egy­szer egy keringő (Eggerth Márta). — V K­lára asszony különös esete , Origi­n­e Gib­­son). VESTA (Erzsébet­ körút 39. T.: 326—39 ) E.: fél 4-től, vas. és ünnep: 2-től.’ (Első mérs.) Szerelmi manőver (Petrovich Szvetiszláv, Roda Roda). — Congorilla (Az expedíciós filmek csodája). # Teréz-körút 60 T.: 19—7— 67 19-7-68.) E 4, 6, 8, 10. • Vas. és ünnep: 2-1-6 folyt., 8, 10. (Első félhelyár.) Mó­rica grófnő (D­othea Wieck, Szőke Szakáll, Huberta Ma­rischka). — Tánc és ritmus. — Híradók. CORVIN .József körút és Pilői-út sarok. T.: 389-38.) Előad.: fél 6. fél 8. fél 10. Vas. és ünnep: fél '"4-kor is. Mata Hari (Greta Garbó, Ramon Novarro). — Híradók. I'KRIMI­­ Rákóczi út 21­­ . 16 p 45. 46 0-46.) E.: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Vas. és ünnep: fél 2—6 folyt., fél 8, fél Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat körforgógépein, VI., Rózsa­ utca 111. sz. 10. (Első félhetyár) Fehér démon (Hans­­ Albers, Trude vpp Molo). — Híradók. SPORTHIRLAP CSÜTÖRTÖK, 1932 DECEMBER 8. válik a Paramount-tól. Mielőtt azonban hazatért volna Európába, tárgyalásokat kezdett a Fox-gyár­­ral és úgy látszik, sikerül is a meg­egyezés, annál is inkább, mert Erich Pommer, az Ufa producere, akit 1933 elejére Hollywoodba vár­tak a Fox-hoz,­­ egyelőre Berlinben marad. Valószínű, hogy a Fox Pommer helyett akarja szerződtetni Sternberget. Akár létrejön a meg­egyezés, akár nem, annyi bizonyos, hogy Marlene Dietrich a Para­­mountnál marad.­­. KRITIKA Egy a sok közül. (Filmregény: Brigitte Helm, Gus­­tav Diessl, Jessie Vihrog, Paul Biensfeldt.) Nekünk tetszik az, ami nem sab­lonos. Nekünk tetszik Brigitte Helm. Tehát nekünk tetszett ez a film. Gustav Diessl is tetszett. Paul Biens­­feldt is. Jessie Vihrog kevésbé. A téma kényes, a film mégis ízlé­ses, amit német filmeknél nem szok­tunk meg. Ez ugyanis német film, ámbár nálunk a Paramount hozta forgalomba. Brigitte Helm játékában­­érezni valami államneszerűt, ámbár hús és vér alakot játszik, de mégsem olyan, mint a többi. Nem olyan. Egészen más. (Eredeti címe: Eine von uns. T. K.—Paramount-film. Hossza 2214 méter.) Marica grófnő. (Op­erett: Dorothea Wieck, Char­­lotte­ Ander, Hubert Marischka.) Hibát követ el, aki úgy nézi ezt a filmet, mintha magyar tárgyú operettet nézne.­­A „Marica grófnő” már a színpadra is román operett­nek készült. Bukarestről, Varasdin­­ról, Maricáról, Popoff hercegről, Zsupánról volt szó benne. S ezen nincs is semmi , kifogásolni való. Brammer és Grü­nwald urak, Kál­mán Imre régi librettistái, igazán megtehették,­­hogy egyszer magyar téma helyett román témát válassza­nak. Más dolog, hogy az operett pesti színpadi előadására Harsányi Zsolt magyarosította a szöveget A film írója —­ Friedmann-Frederich — az eredeti operettlibrettót dolgoz­ta filmre. Tulajdonképpen csak azt mondhatjuk, jól tette. Mert­ a ma­gyaros zene ellenére sem lehetne magyar film Maritza grófnő , és Würtemburg Tasziló gróf (álnéven: Török Béla) szerelmi történetéből. Egyébként , az operett ellen nem lenne semmi kifogásunk, ha nem Hujjer­t Marischk­a játszaná a­­ fő­szerepet és nem Rich­ard Oswald rendezte volna a filmet.­­ Néhány külső felvétel, a szántó­földeken, igazán nagyon szép. (Eredeti cím: Graf in Maritza, Roto—Ufa-film. Hossza 2383 mé­ter.) ­ Egy film­kritikus a naplójábó­­l ALAPOSAN ELINTÉZTÉK ezt a magyar filmet, a „Repülő arany”-at. Talán azért, mert ami­kor az előző magyar filmet feldí­­csérték és az mégis megbukott, a mozi igazgatója kiplakatírozta a bukott filmet magasztaló kritiká­kat? Nem. Nem csak ezért. AZ A KLIKK, amelyik évek óta diktátori hatalommal intézkedik a budapesti színházak körül — és tel­jes művészi csődbe kergette tehet­ségtelen nagy hang­úságával, szín­házi kultúránk­at — offenzívát in­dított a magyar film ellen is. A színházakban már nincs mit ke­resni, új gyarmatot akarnak sze­rezni maguknak — a Gyarmat­ Utcában. Ahol a Hunnia-gyár áll. A klikk azonban téved, a magyar film nem védtelen. , Lesznek, akik megvédik, NEM AKARJUK AZT MON­DANI, hogy az eddigi kísérletek jó úton haladtak. Nem, a magyar film­gyártás még nem jutott egyenesbe. Mindmáig csak egy igazi jó rendezőt üdvözölhettünk s néhány jó színészt. Tisztelet-becsület filmíróinknak, de amit eddig magyar filmeken produ­káltak, az bámulatosan rossz volt. Még véletlenül sem találtak olyan témát, amelynek a magyar tömegek­nél sikere lehetett volna. A „Hyppo­­lit” sikere is teljesen független volt a satnya mesétől. Mit mutat ez? Hogy a magyar filmnél a rendező A karácsonyi ajándék életartamuak az egyetlen ember, akitől elvárható, hogy értsen valamit a művészethez és az irodalomhoz. A rendező azon­ban csak egy ember. Nincs mellette igazi dramaturg, nincs igazi produk­cióvezető. Filmügynökök és szellemi napszámosok irányították eddig a magyar filmgyártást. Ez az, amin változtatni kell. * • BESZÉLJÜNK MÁSRÓL! Be­széljünk arról a kis táncfümről, amit kedden láttunk a körúti Ufá­­ban. „Tánc és ritmus”. Színes kul­­túrfilm. Tiszta művészet. Klasszi­kus szépség. Az embernek örül a szíve, míg ezt a kis fümet nézi. Bár sokkal hosszabb volna és a „Marica grófnő” sokkal rövidebb! * CHAPLIN PARTNERNŐJE a „Nagyvárosi fények” című filmen Virginia Cheryl volt, ő játszotta a vak leányt. Akkoriban talán többet foglalkoztak vele, mint Chaplinnal, aki felfedezte. Legutóbb láttuk egy kis amerikai filmben, ahol Janet Gaynor mellett a második, női sze­repet játszotta. Senki sem vette észre. Senki sem mondta, hogy: „Nini, ez volt Chaplin partnerné­­je!" Már nem Chaplin mellett ját­szott, már nem is vették észre. Nagy színész az a Chaplin!... Ha este táncolni akar! 9— 10.30 ó.: Daventry National. 10— 11 ó.: Budapest. 10—12 ó.: Varsó. 10.30— 12 ó.: Berlin. 10.30— 12 ó.: Bécs. 10.35— 1 ó.: Midland Régiónál. 11.35— 1 ó.: London Régiónál. 11.50—1 ó.: Daventry National. Barangolás Európában Csütörtök: Wagner: A Rajna kincse (Mün­chen, 7.35 ó.). Verdi: Rigoletto. Rádió-átdolgozás­ban (Hamburg 7.55 ó.). Ivogini Mária énekel. Közvetítés az amszterdami Concertgebouwból. (Hilversum, 8.56 ó.). A hatnapos kölni kerékpárverseny. A verseny befejezésének közvetítése. (Langenberg, 11.40 ó.). Péntek: Heti sportszemle (Bécs, 7.15 ó.). Reginald Dixon orgonahangverse­nye. (London Régiónál, 7.30 ó.). Szerelem a népek dalaiban. Gra­mofonlemezekkel. (Lipcse, 9.15 ó.). Modemn est. Respighi, Cassel­la és Malipiero művei. (Prága, 10.15 ó.). Szombat: Charlie Suk slágerdalokat énekel (Béc­s, 7.40 ó.). Puccini: Bohémélet. A III. és IV. felvonás a Covent Garden művészei­vel. (London Régiónál, 9.55 ó.). Mai műsor 1932 december. 8 csütörtök. Budapest I. 9: Hírek. — 10: Egyházi zene és szentbeszéd a belvárosi plébánia­­templomból.­ Szentbeszédet mondj P. Bangha Béla Jézus-társasági házfő­nök. — 11.15: Görögkatholikus is­tentisztelet a Rózsák-terén lévő gör. kath. magyar plébániatemplom­ból. Szentbeszédet mond: Kupár La­­jos hitoktató. — Majd: Az Állásta­lan Zenészek Szimfonikus zenekara­ nak hangversenye. Vez.: Melles Béla. — A hangverseny szünetében: Papp Jenő rádiókrónik­ája. — 2. Gramofonhangverseny. 1. Wagner: Részlet a „Nürnbergi mesterdalno­­kok”-ból. (Franz Völker). 2. Mozart: Alleluja (Hedwig v. Debicka). 3. Pa­ganini: La Chiochette (Hubermann). 4. Rossini: La Danza (Giuseppe De­­nise). 5. Schubert: Gretchen am Spinnrade (Anday Piroska). 6. Ru­­binstein: Melodie (Gáspár Cassado). 7. Meyerbeer: Hugenották, ária, (Pataky Kálmán). 8. Verdi: Aida, ária (Németh Mária). 9. Sarasaié: Jota Novarra (Hubermann). 10. Go­­mez: Schiavo, Quanto masceste tu (Lauri Volpi). 11. Wagner: Lohen­grin, duett (Angerer Margit és Pic­­caver Alfréd). 12. Eckert: Sch­­wei­­zer Echolied (Ivogiin Mária). 13. Bi­zet: Carmen, torreádorinduló (Schlus­­nus Henrik). 14. Tisza: Kondorosi csárda mellett (Nagy­ Z.). Vékony deszka kerítés (Palló Imre). 15. László—­Szávay: Csendes, lett a falu rossza (Kovács D.). 16. Füredi: Vé­gig mentem az ormódi temetőn- Er­kel: Vörös bort ittam az este (Palló Imre). 17. The Boler—Jacket: La Calasera (Pilar Arcos). 18. Leonca­­vallo: Mattinata (Ilja Livschakoff zenekara). 19. Spaeth—Myddleton: Down South (Lew White). 20. Stei­­niger—Herberti: Frau Wirtin em­pfangt (Jack Hylton). 2. Kawai­­hau: Waltz (Hawai Instr. Cup). 22. Handy: St. Louis Blues (Mills Br. Quartett). 23. Leopolds—Herz: In einem kleinen Café in Hernals (Fritz Wölff). 24. Böhmelt—Busch: Ich gehe nie mehr mit Matrosen (Anna Sten). 25. Oppenheim—Morse—Beer: I s thank you Mr. Moon (Boswell Sis­­ters). 26. Ketelbey: Az óra és a meisseni porcellánpárocska (Paul Godwin). — 4: Révész Béla: Nap­jaink a­ mentők tükrében. — 5: Né­meth József: Gazdaságok fásítása.— 5:30: A m. kir. 1. honv. gy.­e. ze­nekarának hangversenye. Vez.: Fri­­csay Richárd. 1. Gumpert: Daljáték­nyitány. 2. Strauss János: Megyebál, keringő. 3. Vincze Zs.: Cigánygróf­nő, ábránd. 4. Fricsay: Mazurka. 5. Padok: Magyar dal- és táncegyveleg. 6. Pécsi­: Magyar szerzők slágerei, egyveleg. 7. Schemmel Emilné: In­duló. — 6.45: Karinthy Frigyes:. 1. Emlék a pesti rendőrről. 2. Hármas szabály. 3. Dux, ducis. — 7.15: Bo­dán Margit: Magyar nóták (Magyari Imre és cigányzenekara). — 8.15: Külügyi negyedóra. — 8.35: Az Operaház tagjaiból alakult a zenekar hangversenye. Vez.: Dohnányi Ernő dr. 1. Weber: A bűvös vadász, nyi­tány. 2. Haydn: G-dur szimfónia. 3. Volkmann: C­-dur szerenád. 4. Lan­­ner: A kérők,­ keringő. 5. Liszt: XII. rapszódia. — Majd: Erdélyi Patai Leó jazz-zenek­arának hangversenye, Nagy Pál énekszámaival: 1. a) Henn —Meisel: Du, du, du, fox; h) No­varro—Stothart: Lenély, fox. 2. a) Marczali—Grosz: Te érted érdemes volt megszületni, tangó; b) Frei­­berg: Plegária, tangó. 3. Woods: When the morniig rolls around, fox. 4. a) Mercer: While we danced, ke­ringő; b) Szécsén—­Szántó: Hol van az a szív, keringő. 5. a) Romberg: Nina Rosa, fox; b) Woods: The clouds will soon roll by, slowfox. 6. a) Stubbs: Negro Bandido, tangó; b) Handels: Eine Sommemacht am Meer, keringő. 7. a) Stothart—Sal­­ver: Havana; b) Santuegini: Für dich Rio Rita, pasodoble. —11. Ká­rolyi Árpád- és cigányzenekara. Budapest II. 5—5.30. Gramofonhangverseny. 1. Eisemann—Szilágyi: János, legyen fenn a , Jánoshegyen, fox (Fekete P.). 2. Eisemann—Szilágyi: Szerel­mes lettem magába, tangó (Fekete P.). 3. Vértes—Ilniczky: Nem kell a babámnak szép bunda, rumba (Fe­kete P.). 4. Kollmann—Somlyó: Én­­hozzám csak simi jöjjön, tangó (Fe­kete P.). 5. Heymann—Liebmann: Gnadige Frau, komm und spiel mit mir, slowfox (Luigi Bernauer). 6. Lesso—Valerio: Warum (Luigi Ber­nauer). 7. Seress: Szeressük egymást gyerekek (Fekete P.). 8. Rosen— Schwen: Venezuella (Luigi Ber­nauer). —­6.45: Azonos Budapest I. műsorával. Felelős szerkesztő és kiadó: Benedek Aladár. Fiat tnd minisztr Aul* Csehn zlovákjában: L­i­p­a Újságíródé, Bratislava,­­ Hosszú­ u. 13. Felelős üzemvezető­, Győry Aladár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék