Sporthirlap, 1939. június (30. évfolyam, 43-50. szám)

1939-06-21 / 48. szám

2 OSZTÁLY­OZÓ KÖNYVÜNK 2 KK-mérkőzés, 4 bajnoki A szombat-vasárnapi mérkőzé­sek közül már csak négy folyt az NB-ért. A két magyar élcsapat, a bajnok Újpest és a második helye­zett Ferencváros a KK-ért játszott. A bajnoki mérkőzéseken köze­pes játékot láttunk, az eredmé­nyek nem keltettek meglepetést. A budapesti KK-mérkőzésen a Ferencváros szomorúan szerepelt. Már két góllal vezettek a zöld­fehérek a bágyadtan küzdő prágai csapat ellen. De akkor a Ferenc­város versenyezni kezdett a prágaiakkal a bágyadtságban. És ebben a Ferencváros győzött. A mérkőzést viszont éppen ezért a Sparta nyerte 3:2-re! Az újpestiek sem győztek az első mérkőzésen, de 1:2-es vere­ségük, amelyet az Ambrosianától Milanóban szenvedtek, nem le­sújtó és nem is biztosított be­hozhatatlan előnyt az olasz csa­patnak. ____. . _.ij A Zugló búcsúja HUNGÁRIA—ZUGLÓ 29:31 (Bajnoki, Hungária-út. Eredmény 4:1 (0:0). Gólszerző: Cseh, Mül­­ler, Sárvári, Dudás, Müller) A Hungáriában — aránylag — a csatársor működött legjobban. De csak a II. félidőben, miután Dudás helyet cserélt Kisuczkival. A Zuglóban a közvetlen védelem játszott dícséretreméltón. Szabó 3 Odor 2 Kis 2 Linek 2 Kiró 3 Ferenczi 2 Négyesi 3 Horváth 4 Turay 3 Kapocsi 4 Dudás 2 Békefi 4 Csömör 4 Rácz 3 Müller 2 Gábor 3 Cseh 2 Sárvári 3 Kisuczki 3 Fekecs III. 2 Titkos 2 Fekecs II. 2 (3:1). Gólszerző: Pásztói, Ser­főző, Serfőző, Berecz) Lélektelen játékban mondott búcsút a híres ötösfogat csapata az NB-nek. Tóth II. 2 Vörös 2 Aradi 3 Nádas 4 Miklósi 2 Janzsó 3 Odry 3 Elek 4 Tóth I. 2 Pocsai 2 Varga 4 Békési 3­­Váradi 2 Markos 4 Takács II. 3 Palotás 3 Serfőző 3 Pásztói 3 Berecz 4 Sándor 4 Hódy 3 Hajdú 3 Taxisok: 31 Bocskai: 35 Vági 3 Bakon 3 Szebh­elyi 1 Füzi I. 4 Bánkuti 5* Pákozdi 3 Király 2 Kiss G. 3 Sós 2 Lengyel Borhy 4 Martonos 3 Fodor 3 Pálinkás 3 Szegedi 4 Rozsák­ 3 Hidasi 3 Fűzi II. 3 Kovács I. 2 G. Tóth 2 Kovács III. 4 Buzássy 3 Budafok: 33 Elektromos: 32 Hungária: 29 Zugló: 31 Tóth 2 Csikós 2 Török 2 Wéber 3 Raffai 3 Korányi 3 Baróti 3 Cziízler 3 Marosi 3 Titkos II. 3 Bertók 3 Megyeri 3 Bognár 3 Béki 2 Seper 3 Szikár 3 Lukács 4 Gombkötő 4 Harangozó 2 Solti 2 Nagy 2 Tóth 5* Siralmas! SPARTA—FERENCVÁROS 30:38 (EK-mérkőzés: Budapest, Üllői­ út. Eredmény 3:2 (1:2). Gólszerző: Lázár, Kiszely, Ludl, Riha, Nejedig) Amíg a Sparta nem vette észre, hogy a Ferencvárost saját pályá­ján is legyőzheti, addig a hazai csapat rendszertelen, rossz játéká­val is vezetéshez juthatott. Párisi divat­színek után tökéletesen fest MN­VPB D81* ^rer,c­u-160 IfiH fifll Telefon: 38 15-99 vegytisztító gyár ■HHi A Sparta feleszmélése után azon­ban a Ferencváros már nem szaporíthatta góljai számát, de — ami még nagyobb baj volt — azt sem tudta megakadályozni, hogy a prágai csatárok három gólt szerezzenek és ezzel meg­nyerjék a mérkőzést. Sparta: 30 Ferencváros: 38 Nem volt szerencséje az Újpestnek AMBROSIANA—ÚJPEST 22:24 (Eb-mérkőzés: Milano, San Siro Aréna. Eredmény 2:1 (2:1). Gól­szerző: Demaria, Guarnieri, Vincze) Az Ambrosiana saját otthoná­ban igyekezett komoly előnyre szert tenni, de a jól védekező Újpest csak a legkisebb arányú vereséget szenvedte el. S ha a II. félidőben csak egy csepp szeren­cséje lett volna a magyar bajnok­­csapatnak, legalábbis döntetlent érhetett volna el. Savi 2 Sziklai 1 Buonocore 2 Futó 2 Setti 2 Fekete 2 Campatell 1 Lízaray 2 Olmi 2 Szűcs 2 Puppo 4 Balog 2 Frossi 2 Ádám 4 Demaria 1 Vincze 1 Guarnieri 2 Zsengellér 3 Candiani 2 Kállai 2 Ferraris II. 2 Kocsis 3 Ambrosiana: 32 Újpest: 24 Gyenge mérkőzés TAXISOK—BOCSKAI 31:35 .­­Bajnoki, Üllői­ út. Eredmény 3:1 Vecher 2 Háda 3 Burger 2 Tátrai 4 Csiyicky 2 Szoyka 3 Kostyalek 2 Magda 4 Boucsek 3 Sárosi III. 3 Kolsky 4 Pósa 4 Riha 2 Lázár 3 Senecky 4 Sárosi I. 4 Zemann 4 Polgár 4 Ludl 4 Kiszely 4 Nejedly 2 Gyetvay 2 SPORTHIRLAP ZERVA, 1939 JÚNIU­S 11. ~ A Budafok hősi küzdelme BUDAFOK—ELEKTROMOS 33:32 (Bajnoki, Latorca­ utca. Eredmény 2:2 (1:1). Gólszerző: Hidasi, G. Tóth, Buzássy, Hidasi 11-esből) Megérdemelten szerzett pontot a hősiesen küzdő Budafok, amely­nek egyik oszlopát, Bánkutit az első negyedóra végén — miután szerencsétlenül fejelt össze Buzássyval — a mentők szállítot­ták el a pályáról. Viharos második félidő SZEGED—PHÖBUS 30:33 (Bajnoki, Szeged. Eredmény 3:2 (2:0). Gólszerző: Bognár, Lukács, Solti, Solti, Bognár) Sima I. félidő után a II.-ikban nagyon nekiiramodott a játék, majdnem botrány és meglepetés kerekedett a buzgalomból. Szeged: 30 Phöbus: 33 * Harcképtelenség miatt kapta Tóth a rossz osztályzatot. „öt Campatelli ellen játszottam" — mondja Ádám a hazaérkezés után­ ­- A Sporthírlap tudósítójától . Hétfőn késő este futott be a trieszti gyors a déli pályaudvar­ra. Ez a vonat hozta Milánóból az Újpest csapatát. Langfelder Ferencnével élén az újpesti hölgygárda, Kis Zoltán alelnök, Arányi Árpád alelnök, Lutz La­jos, az UTE edzője és még sok benfentes várta a derék lilákat. Zsengellér menyasszonya is ott volt. — Már egyszer jobban is me­hetne Gyuszinak — mondta. Tizenöt perc késéssel futott be a vonat. Elsőnek Balog ugrott le, majd szépen sorjában a többiek. Az utolsó: Zsengellér. — Hiába, baj van az Ábel gyor­saságával — jegyzi meg Goda segédedző. Meg is kérdeztük, mi a baj. — Nincs már baj — válaszolta Zsengellér — csak egy kicsit el­bágyadtam a vonaton. Milánóban már jobban ment. Túl vagyok a mélyponton. Úgy érzem, Újpesten ismét jó leszek. A hozzátartozók és egyesületi vezetők rohama lassan szűnni kez­dett. Ádám is kibontakozik a gyűrűből. Tőle azt kérdeztük meg, hogy miért nem játszott a várakozásnak meg­felelően, így válaszolt: — Soha még olyan fedezet ellen nem játszottam, mint Campatelli. Az első perctől az utolsóig állan­dóan a nyakamon volt. Meg sem tudtam mozdulni. Sokszor azt hittem, hogy öt Campatelli játszik az Ambrosianában. Amerre for­dultam, mindenütt vele találkoz­tam. Az utolsó öt percben hátra­vonultam a fedzetsorba. Oda is utánam jött. Kellemetlen egy fe­dezet... A játékosok közben már mind hozzátartozóik körében hazafelé indultak. (Vincze Jenőt is hölgy várta. Mint a beavatottak mesélték, a milánói mérkőzés egyetlen újpesti góljának szerzője is felhúzza uj­jára a közeli jövőben a karika­gyűrűt.) Távozóban Langfelder igazgató így beszélt a mérkőzés tapaszta­latairól : — Sportszerű, nagyon komoly küzdelem volt. Az Ambrosiana nagyklasszisú együttes, amelynek legyőzése Újpesten is nagyon nagy feladat csapatunk számára. A milánóiak a leegyszerűsített biztonsági futballt játszák. Ennek köszönhetik, hogy annyi újpesti roham maradt sikertelen. És még egy: nagyszerűen lőnek. Szeren­cse, hogy Sziklai Feri olyan ra­gyogó formában védett. Guttmann edző szakvéleménye a következő: — Egy körülménynek örülök nagyon. Ez pedig az, hogy a fiúk­­jobban bírták a meleget a máso­dik félidőben, mint az olaszok. Jó erőben van az egész társaság. 2:2 lehetett volna az eredmény, ha Kállainak sikerül nagy helyzetet belőnie... Az angol játékvezető működése élmény volt. Búcsúzóul így szól a fiukhoz Langfelder: — Gyerekek, holnap rendes ed­zés! így érkezett meg az Újpest... JOGGAL BÜSZKE A TTE, mert sok viszontagság, újrajátszás és a zöld asztalnál szenvedett pont­­veszteség ellenére is benmarad az I. osztályban. AZ ANGOL DALÉ vezeti az Újpest- Ambrosiana mérkő­zést — A Sporthírlap tudósítójától — Kedden délben érkezett meg az MLSz-be az angol szövetség érte­sítése, amely szerint a vasárnapi Újpest—Ambrosiana KK-mérkő­­zésre Dalét jelöli ki játékvezetőül. Az angol játékvezető érkezését táviratban tudatják az Újpesttel.­­Dale neve kevéssé ismert ná­lunk. Bár Angliában a legjobb nevű játékvezetők közé tartozik. név: . ... • . , a • ■ • ■ • • • Az MLSz már egy izben ajánlotta is a KK-mérkőzés játékvezető­jéül.) 223. CÍM: ■ • .!; ■ ■ 1 • • • '■• ... fc * * A Hungária ma indul közel egyhónapos portyájára Nagy utazási és játékkedv a kék-fehéreknél — A Sporthírlap tudósítójától — A NÉMET—SVÉD PORTYA jegyében zajlott le a Hungária kedd délutáni labdaedzése. A já­tékosok először azt csináltak, amit akartak, azután Braun edző sípjelére komoly edzés kezdő­dött, futással, vágtákkal, kötele­zéssel, tornával. Végül fejelő- és passzológyakorlatokkal fejeződött be az 1938—39-es bajnoki esz­tendő utolsó hazai edzése. * MINDEN JÁTÉKOS KINT volt, minden játékos egészséges, ki­véve Szabó III.-at, aki még min­dig ,,érzi“ egy kicsit a jobblábát. De azért ő is elmegy a portyára, mert annyira azért nem komoly a dolog. TAKÁCS BÉLA, azaz a „vörös Taki“ papírral, ceruzával sorba­­veszi a játékosokat és megcsi­nálja a szobabeosztást. Min­denütt kétágyas szobákban fog­nak lakni a kék-fehér játékosok. (Érdeklődő Hungária-szurkolók kíváncsiságának kielégítésére itt közöljük a német- és svédországi „párosítást11: Szabó I. — Biró; Titkos — Du­dás; Turay — Újvári; Kis­s— Turán; Szabó III. — Csömör; Kisuczki — Négyesi; Sebes — Müller; Cseh (egyedül). 9 A FIATALOK IS, az „öregek11 is örülnek a portyának. Négyesi így beszél: — Nem egyszer jártam már külföldön, főleg a szomszédálla­mokban. Érdekes, hogy a Balato­non viszont még egyetlen egyszer sem voltam. Ha hazajöttünk Svédországból, oda is elnézek majd egy-két napra. * KISUCZKINAK éppen olyan jó kedve van, mint Négyesinek, vagy Turánnak. — Ez a portya biztosan nem lesz fárasztó, hiszen nem játszunk túl sűrűn. Nem bánnám, ha min­den meccset végigjátszanék... Négyesi hasonló véleményen van. — Legutóbb egy mérkőzésre kikerültem a csapatból, de aztán most megint visszakerültem. A portyameccseken majd igyekszem úgy játszani, hogy többé még vé­letlenül se hagyhassanak ki. • * A PORTYACSAPAT összeállí­tásának kérdése már megoldódott. Valamennyi játékos szabadságát sikerült elintéznie a vezetőségnek s így az a tizenöttagú együttes utazhat el ma délután, amelyet fentebb már közöltünk. A portya­­expedíció ma, szerdán délután 4 órakor indul a nyugati pálya­udvarról Lipcsébe. A játékosok­nak 1 4-re kell kimenniök. Talál­kozás az előcsarnokban. • A BÍRÓT fényképezi az egyik fotoriporter. Mandik Béla dobálja a labdát Biró Sanyinak s ő min­denféle helyzetből rúg bele a lab­dába. Közel félórás fényképezés után kijelenti: — Az újpest elleni rangadó után nem fáradtam ki annyira, mint most. Legközelebb inkább két rangadó, mint egy fényképe­zés!... Az eddigiek szerint július 15-én érkezik haza a kék-fehér csapat a német-svéd portyáról. •»­­ Az edzés után a klub vezető­­sége még egy kis megbeszélést tartott a játékosgárdával. A megbeszélés után a vörös Taki fejcsóválva mondta: — Most majdnem egy hónapig távol leszünk. Várjon ki fog vi­gyázni ezalatt a füvemre?... Mit ír a külföld a KK-ról? A­ — A Sporthírlap tudósítójától — -­ Európa futballköreinek az ér­­deklődése a Középeurópa Kupa küzdelme felé irányul. Ez kitű­nik abból is, hogy a lapok — a semleges lapok — is élénken fog­lalkoznak a KK-val. Néhány­ szemelvényt alább adunk. „Sport11 (Zürich) : „A Középeurópa Kupa kü­z­­delme, amelyben, sajnos, mi nem­ veszünk részt, nagy érdeklődés mellett folyik. Középeurópa leg­jobb klubcsapatának a címéért is elsősorban az olaszok és a ma­­gyarok pályáznak. Milánóban az Újpest olyan vereséggel végzett, amely reményt nyújt számára a továbbjutásra. A Ferencváros nagy meglepetésre kikapott ott­honában, de a szakértők szerint még ez a magyar csapat is javít­hat. A forduló legnagyobb megle­petése a Bologna veresége volt Bukarestben.11 „Paris Soir“ (Paris): „A magyar csapatok szereplés® azt mutatja, hogy hanyatlóban van a magyar futball. Hatalmas meglepetés ugyanis, hogy a prá­­gai Sparta győzött a Ferencváros ellen Budapesten.11 A „Völkischer Beobachter11 bécsi kiadása: „Az első fordulóban már ki­alakult a helyzet. A látottak alapján könnyen lehetséges az Újpest—Sparta döntő.11 „Wiener Mittag11: „A KK hű marad múltjához. Izgalmas, fűtött légkörű mérkő­zéseket hoz. Minden mérkőzésen nagy csata folyik és senki sem tudná megjósolni az első forduló­­első félideje 11 után, hogyan áll­nak majd a csapatok a második fordulóban. A prágai Sparta jól mutatkozott be, esélyessé lépett ,elő.“

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék