Sporthirlap, 1940. szeptember (31. évfolyam, 69-76. szám)

1940-09-04 / 69. szám

Ára 12 fül. A _ 1 SZERDA MnaiMMHiwiiwiiMHi jE « wPb 1940. szept. 4.­­ TM ’ai A Jm wl ® XXXI évf. 69. szám. 1.20 k ... (szlovák) jé lÉ m ■ W ———— 6 Iei..........¡rom'án‡ 111IL- lg lg fi lL m Megjelenik: 2/2 dinar (JUQOSZl.) ^ Ml Ilii & s­zerdán és szombaton 15 pfennig (német) ■TMl' 1 ft I li P M -----­Franciaországban ..­­.5* fr. wÉÉfii I: MB 81 M **** Olasz ors.ágban ....1­1. fiwM 1! ^ H UL SP ^ ^ SasrW&1* 4. kUdóhWa­......«» Jrl Vaj* Jgr * Telefoni Szerkesztőség: .... —41S—59 Előfizetés­ ára negyvedésre: Kiadóhivatal (csak­­lévitán Belföldre .................... tí­­P tagKöW&T fig * óráig): ................. 1-339-77 Északamerikába .... IM­P fP Levélcím: Egyéb ............................... P _______ Budapest TI Postafiók: If nqffMPffom | i n „m­lt 119Vm |„| ....... VIDOR BEMUTATKOZOTT ÚJPESTEN Az Újpest keddi edzésének Vidor első szereplése volt az eseménye. Langfelder igazgatóval érkezik meg a pályára. A játékosoknak már nem kell őt bemutatni, valamennyien is­merik az aprótermetű lila-fehér újoncot. — Most, hogy Vidor idekerült az Újpesthez — kérdezi Zsengellér —, várjon ki fogja rúgni a 16-osről a szabadrúgásokat? Rövid tanácskozás után Langfel­der úgy dönt, hogy mindig az rúgja majd a szabadrúgást, aki­­ gólt lő belőle. Szűcs és Kármán hiányzik a játé­kosok közül. Ők felmentést kaptak. Felmentsét kér Nagymarosi is. Mirigy bántalmai vannak. Tóth csak a tornagyakorlatokat végzi el, mert egy kis rúgást kapott a Kispest elleni mérkőzésen. Takács edző távollétében Vincze vezeti az edzést. Mikor javában dol­goznak a fiúk, repülőgép jelenik meg a pálya fölött. — Mari néni ellenőriz benneteket — mondja a fiúknak Vincze. — de lesz szorgalmasan dolgozni. Az edzés után az öltözőben he­lyet szorítanak Vidornak, az új já­tékosnak. Kállai helyére kerül. — Talán a csapatban is Poldi he­lyén fog játszani — jegyzi meg va­laki. Vidor boldogan nézegeti az új szerelést és a lila-fehér mezt. — Nagyon örülök, hogy Újpestre kerültem — mondja. — Ez volt a legtöbb vágyam. Arra a kérdésünkre, hogy Vidtor mikor és milyen helyre fog beke­rülni a csapatba, az igazgató a kö­vetkezőket feleli: — Egyelőre még nem tudjuk, hogy mikor fog bekerülni a csapat­ba és melyik helyen fog játszani. A csapat szerdán délután a Va­sassal játszik edzőmérkőzést a Sta­dionban. Kalocsai dr. rendbejött és ma már edzésbe is áll A Ferencváros a Forinyák­ utcai pályán tartotta keddi edzését. —, Kíméljü­k­ a füvet a német­magyarra — mondogatják a veze­tők. Az edzésről Sáros­ dr. Lázár, Ka­locsai és Bíró hiányzott. Lázár és Sáros­ szolgálata miatt, Kalocsai és Bíró sérült. Pósa ■ megjelent ugyan az edzésen, de nem vetkőzött le. — Vasárnap alapos rúgást kap­tam a bokámra — mondja. — Fáj a lábam, pihenőre van szükségem. A vezetőség fel is menti Pósát az edzés alól. Feltűnő nagy kedvvel dolgozott Kiszely és Jakab. Mindkettő nagy lövő­formában van. Különösen Jakab jól irányított lövései arattak nagy sikert. A szurkolók Kiszelyt dicsérik.­­ — Kezd „Lapaj“ belejönni — mondják. — Aligha fogják kiszorí­tani mostanában a csapatból. Közel másfél óráig dolgozott a Forinyák­ utcában a társaság. Aztán átvonultak az Üllői­ útra, ahol már az új gyúró, Takács Béla várta a fiúkat. A játékosok megéljenezték a népszerű „vörös Taki‘‘-t, aki lát­ható örömmel fogott hozzá a mun­kához. Ma, szerdán délután 4 órakor az egyik cégcsapattal játszik edzőmér­kőzést a Ferencváros az üllői úti pá­lyán. Kalocsai úr bejelentette a vezető­ségnek: már annyira kiheverte a sérülését, hogy szerdán ő is edzésbe A Törekvés panasszal fordul­ a szövetséghez Zörgö sérülése miatt A Törekvésben legújabban Zörgö miatt panaszkodnak. Zörgö a WMFC elleni mérkőzésen bokacsont­­örést szenvedett. — Beadvánnyal fordultunk a szö­vetséghez — mondta Tasnády In­­éző. — Nem akarunk „sírni", de megértheti­ mindenki, hogy ez így nem mehet tovább. Két mérkőzést játszottunk eddig az NB-ben , Ta­rjányi és Zörgö személyében máris két súlyos sérültünk van. Palatínus és Déri könnyebb sérüléséről nem is beszélek, de Tagányi és Zörgö is rúgásból kapta sérülését. Tagányi Jenő fitól, Zörgö pedig Dudástól. Nem tudok azonban arról, hogy akár Jenő­fit, akár Dudást eltiltot­ták volna. Beadványunkban védel­met kértünk a szövetségtől. Kedden könnyű edzést tartott a t­­örekvés. Csütörtökön az MTK p­ályán kétkapus edzés lesz, pénte­­ken megint könnyebb edzéssel ke­rülnek a BSzKRT ellen. Zörgő utódjáról még nincs döntés. A má­sodik csapat több játékosa pályázik Zörgő helyére. ­­ író mégis hátvéd lesz, Szödi újra játszik Kutrucz edző — úgy látszik, a va­sárnapi vereség hatása alatt —­­alapos munkába fogta csapatát a keddi edzésen.­­ — Lesz változás a csapatban? — kérdeztük az edzőt az edzés végén. — Feltétlenül. Még hozzá, igen érdekes változások. Bíró hátvédet fog játszani, mivel Mosonyi még nincs kielégítő formában. Mentségé­re szolgál, hogy már hosszabb ideje katona... — A fedezetsorban?... — Ismét helyet kap Sződi. Sajnos, Baloghra és Túlira még aligha szá­míthatunk. — A csatársor? — Azt is fel kell javítanunk, mert a DIMAVAG ellen bizony nem ját­szott úgy, mint ahogy vártuk. Itt a kis Balogh helye máris biztosnak látszik, Szabó III helyén. Szabónak fáj a térde, ő egy ideig pihenni fog. A belső hármasban felszabadul Biró posztja, ide az ifjúsági Gráf és For­gács közül választjuk ki a­ jobb for­mában lévőt. Remélem, a Törekvés ellen sikerül javítanunk... A SZEGED kedden könnyű edzést tartott, szer­dán megint könnyebb edzés lesz, csütörtökön pedig az UTC-pályán az UTC ellen játszik a Szeged edző­mérkőzést. Az összeállításban aligha lesz változás, marad a Szolnok­­ elleni csapat. Í£iÉÉÍIiÉ^^ÍÉilHyttÍíuÍÉHÉBÉÍÉÍ^ÉÉÍÍN­ÉÍÉ állhat. —:------— A VASÁRNAPI BARÁTSÁGOS IFJÚ­SÁGI ÉS KÖLYÖKMftRKŐZÉSEK ered­­MÉNYE.I Ifjúsági mérkőzések: KTK—Gang 7:0 (3:0). Simor­u. Vezette: Majoros. Góllö­vő: Schubert (6) és László. — KTK Ily IJEAC 4:0 (2:0). Gyömrői­ út. Góllövő: Fizli (21, Oroszi és Weiner. — FTC—Fer. Vasutas 1:0 (1:0). Gyári-ill. Vezette:Kom 1’ 1'iWi Geli­iyTK-Gyetvai TT. — Budakalász­­-Pomáz 4:1 12:1). Budakalász. Vezette: Robitsek. Góllövő: Sehul­, Papp, Kollár és Urbán, illetve Kvasznyik. — Gázgyár —BAC 1:1 (1:0). — BSzKRT—Törekvés 5:2 (2:1). - UTE-MÁVAG 3:2 (2:1). — UTE 11—MÁVAG II 9:0 (5:0). - BIK— LOFC 4:2 (2:0). Elektromos—„33” FC 3:1 (2:0). — HTK-BTSF, 4:2 (2:0). — BTSE II—BTSI II 5:1 (1:0). — Pamutipar—P. Remény 7:2 (4:1). — Pamutipar II—P. Remény II 3:0 (0:0). MTK—Postás 4:4 (2:1). Vasas—T. Előre 8:0 (3:0). — Kö­­lyökmérkőzések: K. Törekvés—SzNSE 3:2 (2:1). Állami-télen. Vezette: Kállai. Gól­­lövő: A Kies, Parti és Schmitt, ill. Kovács (2). .— MPTI.—RÁC 3:2 (2:1). — Elektro­­mos—..33. FC 10:0 (4:0). — WOSC—BTK 3:0 (0:0). Allila­u. Vezette: Remecz. Gól­­lövő: Mészáros, Vas és Lakatos. — UTE —MÁVAG 1:1 (1:0). — Pamusipar—P. Re­mény 7:0 (4:01. — MTK—Postás 3:0 (1:0). — Vasas—T. Előre 3:0 (1:0). — UFC—RAC 5:5 (2:1). — BSzKRT—Törekvés 3:1 (2:11. — HAC—MFTR 5:1 (3:0). — Ganz—KTK 4:0 (2:0). — FTC—Per. Vasutas 1:1 (0:0). A TSC ifjúsági csapata visszalépett a bajnokságtól. Minden súlyosabb sérülés után hivatalból eljárást indít az MLSz a sérülést okozó játékos ellen . Hétfőn este a szövetségben járt Tasnády József, a Törekvés intéző­je és panaszkodott az egybegyűlt intézők előtt Zörgő sérüléseinek kö­rülményei miatt. (Zörgő a WMFC- Törekvés mérkőzésen bokacsont­törést szenvedett Dudással történt összecsapás következtében.­ Tekintettel az MLSz szigorú fe­gyelmi ítéleteire, valamint arra, hogy a súlyos ítéletek célja éppen a játék tisztaságának megőrzése a fegyelmezés mellett, felmerült a kérdés, mi történik abban az eset­ben, ha a játékvezető nem látja a sérülést, még­hozzá a súlyos sérü­lés megtörténtét. Váljon a sérülést okozó játékos megmenekül minden következménytől csak azért, mert a játékvezető nem nézett éppen oda? Erre a kérdésre Gidófalvy Pál dr miniszteri biztos az alábbi választ adta: — Szó sem lehet arról, hogy a szövetség szemet hányjon a súlyos sérülések felett, még ha a játékve­zető nem látta is ,és nem szerepel is az eset a jelentésében. Minden eset­ben eljárás indul a súlyos sérülést okozó játékos ellen. Ami Zörgő sé­rülését illeti, az MLSz megindította a vizsgálatot. Ki fogjuk hallgatni Zörgőt, Dudást és a jelen volt szö­vetségi ellenőrt is A juftoszlávok ellen felálló 4x200 mé­teres gyorsváltó tagjait a csütörtöki vá­logató verseny után jelölik ki Eleméri, Gróf, Tátos, Végházi és Körösi közül. Szerdán délután bonyolítják le a bala­toni hosszú távú sió versenyt. A verseny négy csélyece, Vörös nem indul,­­mert túl hosszúnak találta a 12 és fél kilo­méteres távot. A MUE-versenyző távol­létében valószínűleg a BSE Lcmhényij© nyeri meg a három számból álló Bala­­ton-bajnokságot. A GAMMA JÁTÉKOSAI kedden délután csak egészen köny­­nyű mozgást végeztek. Egyből való kapuralövéssel kezdődött. Bizony elég gyengén ment eleinte a rúgás. Nádas és Sütő mozgásával voltak csak megelégedve a csapat vezetői. Különösen annak örülnek, hogy Ná­dasnak mindjobban és jobban megy a játék. Toldi jelenleg igen gyenge formában van. Ez a mozgásán is látszott. Lövései sorra mellé, vagy fölé mentek. A csapatot csak a csü­törtöki edzés után fogja a vezető­ség összeállítani, a Pénzügy elleni edzőmérkőzés után. A SZOLNOK keddi edzésén a gimnasztikai gyakorla­tok után főleg a passzolást és a stoppo­­lást gyakoroltatta Móré edző a játékosok­kal. Az edzésről csak Szántó és Kis­­péter hiányzott, mindkettő felmentéssel. A Gamma elleni csapatot a szerdai két­­kapus edzés után állítják össze. A WMFC KEDDI EDZÉSE vidám hangulatban folyt le. Csak a katonáskodó Gere hiányzott. Lu­kács edző Rökköt és Harangozót külön munkába fogta. Az edzés vé­gén Szabó Harangozóval verseny­zett, hogy öt 11-es közül melyikük lő be többet. Harangozó nyert, négy ízben talált be Szabó hálójába. Szabó Tóni csak hármat tudott be­lőni Harangozónak. Szerdán délután kétkapus edzés lesz a WSC csapata ellen. POTYA MOST KEZD CSAK BÍZNI Kedden délután rendes edzését tartotta az Elektromos csapata. A hangulat a Ferencvárostól elszenvedett vereség és a „pontatlanság" ellenére is tűrhető. — Most már csak jobb jöhet. — mon­dotta Tóth­ Potya edző — az, ami eddig volt, a lehető legrosszabb. Ilyen rosz­­szul nem fog még egyszer játszani az Elektromos. Főleg a castársora. — Van valami törve a jövőt illetőleg. — Most alaposan átvizsgáljuk az anya­got, amely rendrekesésre áll és igyek­szünk a kérdéses helyeken javítani. Na­gyon várom, hogy leszereljen néhány első vonalbeli játékosom. Azokkal már könnyebben fog minden­tienni. A fő, hogy Acuta sem vesztette el a fejét. Mindenki bízik a 063pat eljövendő jobb szereplésében. Az Elektromos m­a délután labdás ed­zést és rövid, kétkapus játékot tart. A Haladás ellen va­lószínű­leg változás lesz a csapatban. „Megfogadjuk, hogy szívvel­­lélekkel felkészülünk a a finnek és a németek ellen!" Hétfőn este a MASz tanácsterme zsúfolásig megtelt atlétákkal. A vá­logatott keret budapesti tagjai és egy-két vidéki tagja jött össze, hogy meghallgassák a szövetség vezetői­nek utasításait a finn, illetve a né­met-magyar válogatott Viadalra. A távollevő Vangel Gyula az el­nök helyett Tatár István alelnök szólt elő­ször a keret tagjaihoz. Beszéde során hangoztatta a két nemzetközi találkozó jelentőségét és komoly munkára szólította fel a vá­logatott jelölteket.­­— Mindenki tartja legfontosabb kötelességének — mondotta Tatár István —, mind a finnek, mind pe­dig a németek ellen a legjobb tudá­sával álljon mtthoz. Hangsúlyozni kívánom, hogy a szövetség mindent megtesz, hogy az előkészületek za­vartalan mederben folyjanak. Ezzel szemben viszont elvárjuk tőletek, hogy maiden idegszálatokkal dol­gozzatok a végső cél, a győzelem ki­harcolásáért. Az alelnök szavai után Vadas Iván szakfelügyelő bejelentette, hogy a keret valamennyi tagja ré­szére közös edzések nem lesz­n­ek­. Ellenben Onodi, Aradi, Szabó dr, Kovács (Törekvés), Hidas,­­ Kiss, Gáspár, Tordai, Zsuffka és Németh (BSzKRT) a Simpson-féle edzéseket köteles látogatni, amelyet a BBTE- pályán tartanak naponta. A közös váltóedzések pedig, egyelőre minden szerdán, szin­tén a BBTE-pályán kerülnek sorra. Természetesen ezeken az edzéseken a felsoroltakon kívül más keretta­gok is megjelenhetnek. Vadas Iván után Simpson emelkedett szólásra. — Szeretném, ha a finn és a né­­met-magyar válogatott viadal előtt elfelednék, hogy valamelyik egyesü­let színeihez tartoznak. Csak egy cél lebegjen mindenki előtt: a címe­res mezben diadalra segítse a ma­gyar válogatottat. Végezetül Várszegi Jóska az atléták nevében a következőket mondotta: — A feladat, ami ránk vár, nem tartozik a könnyű megoldások so­raiba. De azonban, ha megfogadjuk, hogy szívvel-lélekkel felkészülünk a világnak Amerika útyv­­eéy legfrö­i­sebb atlétanemzete ellen, akkor állí­tom, hogy a magyar válogatott gár­da nevéhez méltóképpen fog szere­pelni, mind a finnek, mind pedig a német válogatottal szemben. HIÁNYOZTAK A NAGYÁGYUK AZ ELSŐ SZÖVETSÉGI EDZÉSRŐL A finn-m­agyarra készülő atlétagárdá­­nak ma a BBTE új pályáján volt az első edzése. Az edzésen megjelent­ Simp­son mester és a szövetség részéről Vadas Iván. Várták az atlétákat, azt találták azonban, hogy atlétáink kissé kényelme­sek, mert a kijelölt keretnek csak egy kicsit töredéke jelent meg­. S­orompai, Kiss, Nádasdi és az amúgyis Budán edző Hidas jelent meg „idegenek közül.” A BBTE válogatott atlétái teljes számban megjelentek. Vadas Iván szerint az első edzésen azért jelentek meg kevesen, mert az atléták közül igen sokan késő estig dol­goznak és az eddig megszokott közelebbi pályákra mennek. Az edzésen biztató formát árult el Korompai és Hidas. Kissnek a stílusát javítgatta hosszadalmasan Simpson mes­ter. Góbi József remek 300-at futott. Ideje 36 mp. Még­hozzá teljes könnyed­séggel fitotta. Kiadós ugróedzést tar­tott Vermes és Zajki. Simpson mester nagyon meg volt elé­gedve, csak a résztvevők számát keve­­selte. De talán megy ez majd jobban is... SZILVÁSSY EDIT SZERDÁN REGGEL indul Olaszországba. Kedden este megér­kezett a beutazási engedélye és a kiváló magyar hölgyteniszező szerdán útrakel Varesébe. MEGÉRKEZTEK A KÜLFÖLDI ÖKÖLVÍVÓVEZÉREK BUDAPEST­RE A FIBA végrehajtó bizottsága ma kezdi meg üléssorozatát Budapes­ten. A bizottság tagjai kedden dél­után érkeztek meg a magyar fővá­rosba. Megjött Söderlund Oscar svéd, Hieronimus és Metzner dr német, Smeds Viktor finn és Ry­­barczky lengyel kiküldött. Mazzia Eduardot, az olaszok ökölvívó vezé­rének érkezését mára várják. A vendégeket a MÖSz teljes ve­zérkara fogadta. Este a magyar szövetség vacsorát adott a vendé­gek tiszteletére a Svábhegyen. A BTC TORNATERMÉBEN MA KEZDŐDIK A MUNKA A MOTESz által az őszi idényre kidolgozott gazdag program a tor­nával foglalkozó egyesületeket arra szorítja, hogy idejében megkezdjék a készülődést az őszi versenyekre. A BTC az elsők között van: ma, szer­dán este 7 órakor a férfiak már ed­zést tartanak, csütörtökön este pe­dig a hölgyek is megkezdik a mun­kát. Az NB II. híres A Pénzügyiek igazolták Várnai- Ványát, a Kontárom FC tehetsé­ges ka­pusát és Kovács 11-t, a szegedi REAC csatárát. A zöld-fehérek új intézője a lemondott Ondrus helyett Tamássy Ká­­roly lett. Takács II a Vasasban vasárnap a Zugló­­ellen már nem középcsatár , ha­nem jobböszekötőt fog játszani. Elégedett a B. Vasutas. Sz­akty János intéző szerint a csapat a­z első félidőben ugyan egy kissé elbizakodottan küzdött, de idejében észbekapott. Valószínűleg­­a győztes csapat utazik szombaton Máté-Erősödik a REAC. A REAC vasárnap valószínűleg Solttal, a SzAK volt csa­tárával megerősödve áll föl. Sajtos I is játszik. A Szegedi VSE-ben vasárnap már játszik Sajtos I is, a csa­­pat válogatott balhátvédje. Ha Di Sandri meg nem sérül..­.. . Postásban Di Candri sérülésének tulaj­donítják a vasárnapi vereséget. Boborc Károly edző szerint fel kellett forgatni a csapatot és ezért nem tudott ellenállni az MTK-nak. Jó a fedezetsor a Zuglóban. A 78P3 hívei a letűnően játszó fedezetsorukn­ak tudják be a meg­lepe­tésszerű szegedi győzelmüket. Négy­est is játszik az MTK-ban. A­ Postás ellen nagyszerűen játszott a Taray—Titkos ! balszárny. Főleg Titkos játszott kitűnően. Nagy újság az, hogy Négyesi is az MTK-ba kérte igazolását és vasárnap már játszani is fog. Szenes sérülése nem súlyos. A Kamparie kitűnő középfedezete vasárnap a MÁ­­VAG elleni mérkőzésen megsérült. Az orvosi vizsgálaton megállapították, hogy a sérülés nem súlyos és Szenes vasár­nap már játszhat. Nem tetszett a Pénzügy Sopronban. A­ Pénzügy kíméletlen játéka nagy vissza­tetszést keltett Sopronban. Salamon iI súlyosabban megsérült, de harcképtelen még Kauba és Erzinger is. Gyengék a tartalékok. A SFAC ber­keiben többen várták a szegedi veresé­get, de ilyen súlyos arányban nem. A vereség fő okát annak tulajdonítják, hogy a tartalékok még „zöldek” az NBB-küz­­d­elmeire. Főleg Kapuvári kapus hibá­zott sokat. Keménykedik a Ganz. Egy-két új játé­kos szerződ­tetésével akarják javítani a­ csapatot." GOLF GOLFBAJNOK: GYURKOVICH BÉLA Kedden fejeződött be a svábhegyi golfpályán a nemzetközi férfi golf­­bajnokság. Győzött erős küzdelem után Gyurkovich Béla Forgács Gá­bor ellen. A bajnoki versenyen ame­rikai és svéd játékosok is résztvet­tek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék