Sporthirlap, 1941. szeptember (32. évfolyam, 70-77. szám)

1941-09-03 / 70. szám

Ára 12­ fi!!. 1.20 k • • . (szlovák) 6 lei.............(román) 15 pfennig (német) Franciaországban .. 1.50 fr. Olaszországban .... L—1. Amerikában ............. 4 C. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre .................2.70 P Északamerikába .... 4.— P Egyéb külföldre .. 3.50 P Vincze Jenő lett az Újpest szaktanácsadója Asbóth-Mayer és Gábori-Katona párok a horvátok ellen Hazaérkezett Svédországból az úszógárda Kedden már erősített edzésein a Ferencváros Amikor Csikós és Hámori (utóbbi mint vendég még mindig kijár a f­radi edzéseire) kíséretében az Üllői­ útról átmegyünk a Forinyák­­utcába, olyan heves szélrohamot ka­punk, hogy majd megfordulunk a tengelyünk körül. — Na — mondja Hámori — ez a na­gy szél legalább lesöpörte a port a Forinyákról". — Olyan orkán nincs — állapítja meg Csikós — amelyik elfújná a Forinyák­ utca porát. Csikósnak volt igaza. A Forrinyák­­utcában olyan port kavar a szél, hogy nyugodtan kitehetnék a bejárat fölé a táblát: „Itt látható a szaharai homokvihar." • — Nem tudunk ezen segíteni — mondja a vörös Takács — nincs ön­tözőcsáp a pályán. A ferencvárosiakat azonban nem igen zavarja a por­orkán. Azt is nyugodtan fogadják, amikor Dimény edző bejelenti. •— A mai nappal kezdve erősítünk az edzéseken. Az edzésen valóban erősített is a Ferencváros. Dimény újból külön­­külön foglalkozott a játékosokkal, aztán az összes „régi számok“ elő­kerültek. A végén kapura lövöldö­zött a társaság. A jó, kétórás kemény edzés után ezeket mondja Dimény edző: — A mai nappal erősítettünk az edzéseken. Szerdán minden valószí­nűség szerint kétkapus játékra, is sor kerül az FTC ellen. Visszalendü­lünk a régi kerékvágásba. A mai edzés fél 6 órakor kezdő­dik. Miért volt olyan kemény dió a kis Stécé a nagy Újpestnek? Elmondja: Zsengellér A Salgótarjáni BTC vasárnap ugyancsak megszorongatta a nagy Újpestet, holott­­a mérkőzés előtt mindenki azt várta, hogy a lilák számára séta lesz ez a mér­kőzés s megjavíthatják nem túlságosan jó gól­arányukat. Vajjon mi lehet az oka, hogy nem így történt? Miért csak nagy nehezen győzte le az újpesti gárda a tarjánit? Az Újpest volt rossz, vagy az SBTC volt jó? Zsengellér, az újpestiek válogatott csa­tára, aki pár évvel ezelőtt a Stécé színei­ben rúgta a labdát, így válaszol a feltett kérdésekre: — Amióta Berkessy a Szécéhes ,került, nagy változás történt a csapat rendszere körül. Turjánban is rájöttek, hogy a régi, szabad futballal nem lehet boldo­gulni a korszerűen játszó csapatokkal szemben és az SBTC is áttért a korszerű rendszerre. Elsősorban ez volt az oka, hogy olyan nehezen tudtuk feltörni a ke­mény tarjáni diót. Minden csatárunkat szigorúan lefedezték. Szélső fedezeteik nagyszerűen értik már most is a kor­szerű játékot, két összekötőjük pedig a régi rendszerben is kitűnően működött már. Bizony a jó csapat a Stécé. Ha még egy-két helyre jobb embert tudnak kerí­teni, akkor a tarjáni együttes egyike lesz legjobb középcsapatainknak. Az nem, jelent semmit, hogy két vereséget szen­vedtek. Ne feledjük el, hogy Kolozsvárt először próbálkoztak komoly mérkőzésen az új rendszerrel és ne feledjük el azt sem, hogy Kolozsvárt a már régóta ösz­­szedolgozott, nagyhírű DiMÁVAG is ki­kapott. Az SzVSE-t már biztosan verték és velünk szemben sem játszottak pilla­natig sem alárendelt szer­epet. Újpesten kikapni 3:1-re különben sem szégyen s merem állítani, hogy ha nem fedezik le annyira az újpesti csatárokat, akkor na­gyobb arányban nyertünk volna. — És az Újpest gyengébb játékának miféle szerepe volt ezen a mérkőzésen? — Nem tudom, hogy valóban gyengén játszottunk-e — hangzik a válasz. — Minden csapat nagyjából úgy játszik, ahogyan ellenfele hagyja és hát a Stécé egyszerűen nem hagyott minket kibonta­kozni. Igaz ugyan, hogy Kalocsai úr az elmúlt héten nem tudott edzeni és ezért merev volt, dehát ez még nem magyaráz meg mindent. Nem, mentségül mondom, de engem bizony nagyon lefogott Kiss, aki már többször is volt válogatott jelölt a jobb fedezetben. Szuszát sem nagyon hagyta élni a fiatal Debreceni. No meg olyan labdákat kaptunk hátulról, hogy azokkal nehezen tudtunk mit­ kezdeni. Ha laposan és jó irányban kapjuk hátulról a labdákat, akkor talán könnyebben bol­dogultunk volna a jól fedező tarjáni vé­dőkkel szemben is... FTC-pálya II., Üllői­ út 129 Szeptember 7-én, vasárnap délután fél 5 órakor Ferencváros— Szolnok Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 3 órakor FTC—DOROG_______ NB III mérkőzés___________­ Vágselyei SC—Győri AC 4:2 (1:1) Vágsellye. I. o. bajnoki. Vezette: vi­téz Szalay. — Cikta SE—VSC II 3:1 (1:1). II. o. bajnoki. Vezette: Vincze. NAGYVÁRADON ESIK ... Nagyváradon péntek óta szüntelenül esik az eső. A vihar sok kárt tett a NAC-pálya keresésében is. A NAC edzé­seit is megzavarhatja az eső. Kedden tartottak ugyan edzést a pályán, de ha csütörtökig nem változik az idő, akkor már nem lehet ott edzést tartani. A szolnoki mérkőzésről Rónai edző így beszél: — Véleményem szerint a Szolnok elleni mérkőzésünk szebb volt, mint a Ferenc­város elleni. Erő, lendület és szépség volt a mérkőzésen. A csapatban mindenki jól játszott, talán csak Szurgyi volt gyengébb az első félidőben. Sérült nincs a csapatban. SÓS JENŐT, az Elet­kromos—Szeged mérkőzés partjel­zőjét az említett, mérkőzésen a közönség­gel támadt incidense miatt a­­TT a vizs­gálat befejezéséig felfüggesztette. ROMÁN LABDARÚGÓ EREDMÉNYEK Unirea Tricolor—Sportul Studentesc 3:1 (0:1), Rapid—Venus 0:0. SZEGEDEN egy cseppet sem örülnek a következő ellenfél, a DIMÁVAG Kolozsvárott el­szenvedett vereségének. — Ez az eredmény azt hiszem csak kicsúszott — mondta Hesser Tibor edző. — A DiMAVAG éppen­ olyan veszélyes ellenfél lesz, mintha győzött volna Kolozs­várott. A szegediek a csapat jó formája mel­lett bíznak a Szegednek a DiMAVAG ellen hagyományos jó játékában. A tavasz folyamán például 5:1-re győzött a Szeged Diósgyőrött! Kedden Hesser edző erős edzést tar­tott. Csupán a vidéken tartózkodó Szabó és Gyuris, valamint az állandóan Buda­pesten lakó Toldi hiányzott. Sérült egy van a­ csapatban. Bertóknak még az Elektromos elleni mérkőzésen kiugrott a bokája és az SzVSE elleni mérkőzés után rosszabbodott a sérülés. A DiMAVAG ellen azonban Bertók valószínűleg játsz­hat. Pontosan kell kezdeni! A szövetség körlevélben fordult az egyesületekhez, amelyben figyelmükbe ajánlotta az új (illetve a régi) kezdési időpontokat és figyelmeztette őket, hogy a közönség érdekében pontosan kezdjék a­ mérkőzéseket. Ugyanerre hívta fel a játékvezetőket, akiknek külön is köteles­ségükké tette azt, hogy a pontos kezdést ellenőrizzék és maguk is szigorúan tart­sák be. Nem a gőzfürdő, hanem a hosszú utazás az oka a DiMAVAG kolozsvári vereségének Diósgyőrött a DiMAVAG kolozsvári veresége nagy lehangoltságot keltett. A szurkolók vasárnap este azt hitték, hogy­ tévesen terjedt el a vereség híre és bizonyára fordítva lesz igaz. Nehezen hitték csak el, hogy mégis a 0:3 a valódi eredmény. • A csapat hétfőn este érkezett napi Csapkay edző így fejtette ki vélemé­nyét : " Csak a csapat fáradtságával tudom megmagyarázni a váratlan eredményt. A három mérkőzésre kellően elő volt készítve a csapat, de a­ hosszú utazás kifárasztotta a társaságot. A Ferenc­­város-mérkőzést szombaton kezdték érezni a fiúk. Már az első­ tíz percben láttam, hogy nem megy a csapatnak. Mindenről lemaradtak, rosszul paszoltak és alig tudták elrúgni a sáros labdát. — A. .szombati gőzfürdőzés és edzés nem volt oka a vereségnek? — Nem tudom, honnan terjedt el ez a hír, de ez csak részben igaz. Fürdő­ben volt a csapat, de gőzben nem. Langyos fürdőt vettek a játékosok tisz­tálkodási, lemosási céllal. Edzést pedig egyáltalán nem tartottunk szombaton. A DIMAVAG kedden, délután könnyű edzést tartott. Sérült nincs a csapatban. Szerdán 2x30 perces kétkapus játék lesz. Göteborgban az utolsó svéd versenyen Fábián és a vízi­labdacsapat győzött A svédországi portya utolsó állomása Göteborg volt, ahol pénteken szerepelt a magyar úszókülönítmény. (Ugyanezen a napon Tátos és Gróf Norrköpingsben szerepelt, ahol Tátos megjavította a 400 méteres gyorsúszás európai és magyar csúcsát.) A versenyt hideg időben nyitott uszodában rendezték meg s versenyzőink a hideg vízben nem tudták igazi képes­ségüket nyújtani. A verseny eredménye a következő volt. 100 m mellúszás: 1. Fábián 1:14­ 4, 2. Svensson* 1:22. 100 m hátúszás: 1. Ols­­son 1:13­­, 2. Kovács 1:14.2. 100 m­ gyors­­úszás: 1. Olsson 1:01.2, 2. Eleméri 1:02. Vízilabda: Magyar válogatott—Göte­borg­ vegyes 16:1 (7:1). Góldobó: Brandl 6, Bözsi 5, Kislégi 4, Hazai, illetve Sevensson. a —-■ " Az NB K­. hírei A Pénzügy csütörtökön délután 5 órakor barátságos visszavágó mérkőzést játszik a­ Gázgyárral a Pasaréti­ úton. A Vasasban Ádám sérült. Ha vasár­napig nem jön rendbe, Harsányi­é lesz a bal fedezet a kis Hungária ellen. A D. Magyarságból Sahint 6 hétre, Csatit 3 hétre tiltották el a játéktól. A Ganz ellen Matusek lesz a jobbhátvéd és Forgács játszik balösszekötőt. A BLK-ban a sérült Gugnak a Test­vériség elleni játéka bizonytalan. A Postás megfellebbezte az egyesbíró­nak Takácsot eltiltó határozatát. Ha a jeles hátvéd játékjogát visszaadják, akkor ő lesz a balhátvéd a Kolozsvári MÁV ellen. „Olyan balszerencsét még nem láttam, mint vasárnap volt nekünk — magya­rázta Szemethy Béla, a BSzKRT egyik vezetőségi tagja. — Nyolcvan percet mi támadtunk és legalább nyolc tiszta helyzetet hagytak ki a csatáraink ..." Forró pompás kullancs játéka sem men­tette meg a Testvériséget vasárnap a vereségtől. Legközelebb több változás várható az összeállításban. „Azért győztünk, mert a szünet után átcsoportosítottuk a támad­ósorunkat. . .“ — e­z a vélemény a D. Magyarságban a vasárnapi győzelem után. A Tokod a jövőben csak saját nevelésű játékosokat akar szerepeltetni csapatá­ban. A vasárnapi szép eredményt is a megfiatalított csapatnak köszönhetik, állítják Tokodon­. A tavalyi NB-csapatból csak Pozsonyi, Hevesi és Sárdi II szere­pelt a Szabadkai VAK ellen és mégis meg tudták fordítani az eredményt 1:3 ról 4:3-ra. SZERDA 1941 szeptember 3 XXXII. évf. 70. szám. Megjelenik szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. VIII. Rökk Szilárd­ utca 4. sz. III. cm. Telefon: Szerkesztőség .. I—113—53 Kiadóhivatal (csak délután 6 óráig) .......... 1-339-77 Levélcím : Budapest. 72. Postafiók: ST Meglepetéssel kezdődött a vidéki teniszcsapatbajnokság: Az Alföld hölgycsapata legyőzte Középmagyar­­ország csapatát A vidéki teniszezők nagyhete ked­den kezdődött el Balatonföldváron. Az idő nem kedvezett a versenynek. Délelőtt a hatalmas orkán miatt nem is tudtak játszani. Délutánra csök­kent a szél és elkezdődött a verseny nagy érdeklődés mellett. Meglepetéssel indult a verseny. Kikapott Középmagyarország hölgy­csapata, a hölgy,bajnokság nagy esé­lyese. Eredmények: HÖLGYCSAPATBAJNOK­SÁG Alföld—Középmagyar 4:2 Pongor K—Gál A 6:2, 6:0, Csapó A—Köpeczynné K 6:3, 6:1, Palotásné K—Solti A 6:2, 6:1, Tookos A— Lászlóné K 8:6, 6:2, Csapó, Tookos A­—Pongor, Köpeczyné K 6:4, 6:3, Gál, Solti A—Palotásné, Lászlóné K 3:6, 6:2, 6:3. Férficsapatbajnokság Nyugat—Észak 5:1 Bartos I­I—Ellissen Ny 6:2, 6:3, Csimma Ny—Bartos IX K 6:1, 6:4, Bujtor Ny—Budjánszky E j. n., Pé­­czey dr Ny—Csákó É j. n., Ellissen, Csimma Ny—Bartos X, Bartos II É 6:2, 0:6, 6:3, Bujtor, Horváth dr Ny ■—Buday, Csákó É j. n. Közép—Erdély 5:1 Kertész K—Brandusa E 7:5, 6:2, Varga K—Komoróczi E 6:1, 1:6, 6:4, Beke E—Háros dr I. 2:6, 6:2, 8:6, Sztancsik­­—Dóczi­­ 6:0, 6:4, Ker­tész, Háros­di—Brandusa, Paulittyi 6:4, 6:3, Varga, Sztancsik—Dóczi, Beke 6:2, 6:2. Hi a magyaroszata Tunay II nagy eredményességének­? A Gamma három bajnoki mérkő­zésén tíz gólt ért el. Ebből a tíz gól­ból Turay XI, a Gamma középcsa­tára egymaga nyolcat szerzett. Az a Turay II, akit pedig a Gamma ve­zetősége újjászervezett csatársora közepén csak mint második jelöltet vett számításba. Mi az oka vájjon ennek a várat­lanul nagy gólképességnek? Ezt kérdeztük Jánosy Bélától, a Gamma FC sportigazgatójától. — Azzal kell kezdenem, hogy té­vedés, mintha mi Turay II-t csak tartalékként vettük volna számítás­ba — mondta Jánosy Béla. — Ná­lunk nincs különbség játékos és já­tékos között. Mindig az kerül be a csapatba, aki a legjobb formában van. Turay II az Elektromos elleni esti mérkőzésen elég gyengén szere­pelt és ezért gondoltuk azt, hogy valaki m­ást fogunk fa helyén szere­peltetni. Úgy látszik, hogy ez aztán Bandit fokozottabb munkára serken­tette, így aztán mellette szóba sem jött más, mint középcsatár. Egyéb­ként Turay Bandi nagy gólképessé­gének — szerintem — az a magya­rázata, hogy hihetetlenül szemfüles és leleményes a kapu előtt. Minden idegszálával gólt akar elérni és egy pillanat töredéke is elég neki ahhoz, hogy megtalálja­­ azt a módot, aho­gyan a labdát kapura lehet küldeni. Egy kis szünetet tart a Gamma vezetője. Gondolkodik, majd foly­tatja: — Az is nagymértékben segíti őt a nagy gólképességben, hogy mind­két lábával egyformán jól rúg és kitűnően fejel is. Nagy rúgótechni­kája minden helyzetben­­kisegíti őt, akár laposan, akár magasan jön a labda. Van aztán más magyarázata is annak, hogy ő lőtte nálunk eddig a legtöbb gólt. Horváth Bandi és Tóth Gyuszi, a két összekötőnk állandóan táplálja Turay 11-t a leg­jobb labdákkal, amit aztán ő jól ki is használ. — Mégis mi az oka annak, hogy a többi Gamma-csatár összesen nem rúgott annyi gólt, mint Turay II? — Ennek is van magyarázata — válaszolta Jánossy Béla. — A mi új csatársorunkban Porkola és Hor­váth most szobja csak meg az NB I-mérkőzések iramát. Majd néhány mérkőzés után ők is a góllövők so­rába lépnek. Tóth II is most kezdi csak azt mutatni, amit mi várunk tőle. Végül Kincses beosztása olyan nehéz, hogy egyáltalán nem csodál­kozhatunk, ha ma még nem nyújtja, azt, amire ő képes. De nem baj, megy ez majd még jobban az egész csapatnak. Hát ami azt illeti, egyébként sincs valami nagy baj a budaiaknál. Há­rom mérkőzés után 6 pont és 10:2­3 gól arány nem utolsó teljesítmény. Az első helyről nem is szólva!... A HUNYADI JÁNOS PSE a Horthy Miklós lőtéren rendezte meg­hívásos céllövőversenyét. Az eredmények: Kisöbű puskaszárnoki Hunyadi János-vándordíjas csapat­verseny: 1. Elektromos 1414 egység (országos csúcs beállítva!), 2. Postás SE 1395, 3. Hódmezővásárhelyi MOVE 1378.­­ Egyéni verseny: 1. Papp Zoltán (Elektr.) 288 , 2. Dorcsák Pestszentlőrinci MOVE 283, 3. ifj. Hús XI. ker. Levente III osztály: 1. Babos Sándor 382, 2 vitéz Széles RÁC 276, 3. Cseri (Hód­­mezővásárhelyi MOVE­) 274. IV. osztály: 1. Ralich János (Gamma SE) 271, 2. Páncél (Hunyadi János FLES 267, 3. Pacsai Bp. MOVE 266. V. osztály: 1. Csányi Antal (Testvéri­ség) 259. 2. Zentai (Hunyadi János PLES 258. 3. Kisgyörgy (Székesfehérvári HOTIS) 257. VI. osztály: 1. Darányi Ignác CINAVAG II Rákóczi Ferenc) 261. 2. Majoros BSzKRT 261. 3. Adai BSzKRT 259. VII. osztály: 1. Báli Imre (Székes­­fehérvári HOTIS ) 276, 2. Tibor (Székes­­fehérvári HOTIS) 270, 3. Kaposai (Új­pesti MOVE) 265. Hölgyek I. és II. osztályú verseny­: 1. Tompos Antalné BPLE 277, 2. Nagyné (Postás SE) 271, 3. Szöllösi BVSC 271. III—IV. osztály: 1. Meyer Martid BPLE 257, 2. Egriné (Szám­. MÁV) 256, 3. Flóriné (Pénzjegy Nyomda) 250. V—VII. osztály: 1. Ács Gizella (Magyar Pamut) 262, 2. Szigetváriné (Postás SE) 250, 3. Hanzser BSE 238. Vitéz Gömbös Gyula-vándordíjas egyéni verseny nemzetközi céltáblára: 1. Cságor Tibor (Bp II. HOTIS) 563, 2. ifj Hua (XI. ker. Levente) 562, 3. Nagy (Elektr.) Schreiner János-vándordíjas gyors­­tüzelő pisztoly csapatverseny: 1 Gáz­művek 255, 2. BSE 250, 3. Pénzjegy Nyomda 246.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék