Sporthirlap, 1943. július-december (34. évfolyam, 50-101. szám)

1943-09-25 / 74. szám

SZOMBAT |" A T 1943 szept. 25 | Jt ■ -Ji tjflk I Ara ZO lll. xxxiv. cM». 74. «a«. fi s |f| n W lg 1 ^ Me9.een,k 1 1 *p*­*. szerdán és szombaton » Ssir ^ lP fii jg gt §& fflk BS­M Olaszországban 2 Ura ^ I ^Élp|k I 1 2 ^ flk I H0á^t“rs ” bil. ” tn»a Távbeszélő: fjj wlS ^ t Előfizetési Ara negyedévre: Szerkesztőség: .... 14—04—81 ■ ■ Belföldre ................. 1.8* P Kiadóhivatal (csak délután B «j|j§L fl Külföldre ................ (2 P * ............ 13-89-71 gj H I A Nemzeti Sporttal egy fitt: Levélcím: B B Belföldre egy bóra 5*CD P Budapest­ 741. Postafiókt­ól 18 H Belföldre negyedivre IC.— P Külföldre ............... .P Feloszlatták az ET-t, Vincze Jenő az ideiglenes ügyezető Debrecen két ajánlata a Szolnoki MÁV-nak: 1. Egyesüljön a Szolnoki MÁV és a Debreceni VSC 2. A Szolnok Debrecenben rendezze mérkőzéseit! V­idéken és Nagyváradi AC-Csepel, a fővárosban a Ferencváros-Gamma mérkőzés a negyedik forduló nagy eseménye Zsengellér Gyula jóslatai a forduló mérkőzéseire Háromhetes „bajnoki"­ szünet után vasárnap végre ismét érté­kes pontokért vívnak ádáz küz­delmet NB I-csapataink. A kül­földön lejátszott két válogatott mérkőzés óta bizony alaposan rá­éhezett a magyar labdarúgás ha­talmas tábora egy kis jóféle NB I-mérkőzésre... Most, a negyedik fordulóban aztán kiélvezhetik ma­gukat a szurkolók. Nagyváradon a NACO Csepel rangadóra kerül sor, de annak számít az Ü­llői­ úton lejátszásra kerülő Ferencváros— Gamma találkozó is. Nem kevésbé érdekesnek ígérkezik a fővárosban az Újpest—Elektromos, a Vasas— Debreceni VSC és a BSzKRT— Kispest és a SalBTC—Kolozsvári Kispest, vidéken pedig a Szolnok— Újvidék, az SzVSE—DiMAVAG és a SalBTC—Kolozsvári AC mérkőzés is. Vasárnap délután fél 4-ig a bajnoki táblázat állása a követ­kező: Most pedig nézzük az egyes mér­kőzéseket. Ezúttal nem a saját véle­ményünket mondjuk el a csapatról, hanem Zsengellér Gyuláét, az Újpest kiváló csatáráét. Az ő jós­latai mellett azonban zárójelben feltüntetjük a mi jóslatainkat is. FERENCVÁROS—GAMMA — A Gammával már játszottunk az idén, a Ferencvárossal még nem, ezért aztán inkább csak a Gammá­ról tudunk véleményt mondani. Any­­nyi bizonyos, hogy a Gamma védel­me nagyszerű, a csatársora pedig roppant veszélyes tud lenni, ha jó napot fog ki. Ha viszont a többi ferencvárosi is olyan jó formában van, mint a válogatottak, akkor a Fradi fog győzni. — Jóslatom: 2:1 a Ferencváros javára. (A mi jóslatunk: 3:2 a Ferenc­város javára.) ÚJPEST—ELEKTROMOS — A hétközi edzésen nem játszot­tunk valami jól, bizony elég hiba akadt a védelem és a csatársor já­tékában egyaránt. Az Elektromos­sal­­mindig nehezen bírtunk — ha egyáltalán bírtunk —, ezért csak nagy harc után győzhetünk. Jóslatom: 3:2 az Újpest ja­vára. (A mi jóslatunk: 4:1 az Újpest javára.) VASAS—DEBRECENI VSC — Olvastam és hallottam, hogy a Vasasnak a barátságos mérkőzése­ken milyen gyengén ment. Ha a békeutcaiak nem szedik össze ma­gukat, a DVSC még meglepetést is csinálhat. A papírforma szerint azonban a Vasasnak győznie kell. — Jóslatom: 2:0 a Vasas javára. (A mi jóslatunk: 3:3.) BSZKRT—KISPEST — A jelek szerint a BSzKRT az idén nem lesz olyan „mumus", mint amikor legutóbb az NB I-ben ját­szott. A Kispestben főleg a védelmet és a fedezeteket tartom jobbnak, de az sem lehetetlen, hogy meglepetés lesz. — Jóslatom: 3:1 a Kispest javára. (A mi jóslatunk: 4:2 a Kispest javára.) NAGYVÁRADI AC—CSEPEL — A NAC-ban kétségtelenül több valamivel a klasszisjátékos, ez azon­ban egymagában még nem jelent semmit. A Csepel talán még a NAC- nál is lelkesebb csapat s nemcsak játszani, hanem küzdeni is tud. Ér­zésem szerint Váradon meglepetés lesz vasárnap. — Jóslatom: 2:2. (A mi jóslatunk: 4:3 a NAC ja­vára.) SZOLNOK—ÚJVIDÉKI AC — Nem értem, mi van a Szolnok­kal. Ha így szerepelnek továbbra is, nagyon szomorú sors vár rájuk, Szűcs hiányát — úgy látszik — na­gyon is megérzik. Véleményem sze­rint az Újvidék könnyen meglepe­tést csinálhat, az egyik pontot azon­ban bizonyára elviszi. — Jóslatom: 3:3. (A mi jóslatunk: 2:1 a Szolnok javára.) SZEGEDI VSE—DIMAVAG — Azt hallottam, hogy az SzVSE igen jól játszott a Vasas elleni ba­rátságos mérkőzésen, mégis a Di­­MAVAG-ban látom a győztest. Fő­leg azért, mert a diósgyőrieknek égetően szükségük van már a pon­tokra. Az az érzésem, hogy a Di­m­­AVAG éppen Szegeden fog föl­támadni. — Jóslatom: 1:0 a DiMAVAG javára. (A mi jóslatunk: 1:0 az SzVSE javára.) SALETC—KOLOZSVÁRI AC — Közel egyforma erejű lehet pillanatnyilag a két együttes, a hazai pálya azonban inkább a Sal­BTC mellett szól. Ha Daczk­ó és Csuberda jó napot fog ki, nem győzhetnek a kolozsváriak. — Jóslatom: 3:1 a SalBTC ja­vára. (A mi jóslatunk: 2:1 a SalBTC javára.) 1. Nagyvárad 3 3--------11:4 6 2. Ferencváros 2 2--------9: 2 4 3 Kispest 3 2 — 1 10: 6 4 4-5. Gamma 3 1 2 — 7: 5 4 4-5. Csepel 2 2 — — 7: 5 4 6-7. Sal BTC 3 2 — 1 9: 9 4 6-7. Kolozsvár 3 2 — 1 6: 6 4 8. Újpest 3 1 1 1 9: 6 3 9. Újvidék 3 1 1 1 6: 5 3 10. SzVSE 3 — 3 — 2: 2 3 11. Vasas 3 1 —­ 2 4: 7 2 12. Elektromos 3 1 — 2 3: 6 2 13. DVSC 3—211:5 2 14. BSzKRT 3 — 1 2 5: 8 1 15. Szolnok 3---------- 3 4: 9 — 16. DiMAVAG 3-------------3 2:10 — UTE-pálya k­icsi, Megfen­t* Szeptember 26-án, vasárnap délután fél 5 órakor ü­ryes!—Dektromos Nemzeti Bajnoki mérkőzés e­őtte 2 órakor Magyar Pamut­—Győri ETO NB II-m­érkőzés előtte fél 1 órakor ITTE—Hangya NB III-mérkőzés FTC-pálya IX., Ollöl­ út 129. Szeptember 26-án, vasárnap délután fél 5 órakor FutB­i­tim Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 3 órakor FTC—Soroksári AC NB III-mérkőzés Asbóth győzött, Katona kikapott - 1:1-re áll az első napon a horvát­­magyar teniszmérkőzés Zágráb, szept. 24. Pénteken délután felhős, hideg időben kezdődött meg Zágrábban a horvát-magyar teniszviadal. A ver­seny iránt nagy volt az érdeklődés és hatalmas közönség előtt kezdte a játékot az első pár: a magyar Katona és a horvát Mitics. Mitics (horvát)—Katona (ma­gyar) 6:0, 6:4, 6:4. Mitics biztosan győzött. A magyar fiú jóformán egy pillanatig sem volt rá veszélyes. Az első játszmát simán nyeri a horvát, a másodikban is már 5:1-re vezet. Ekkor Katona feljön ■m—mmms" 5:4-re, de a játszmát megnyerni nem tudja. A harmadik játszmában is elég jól tartja magát Katona, de Mitics­ győzelmét nem tudja meg­akadályozni. Asbót (magyar)—Pallaila (horvát) 1:4, 6:1 6:4. A játék elején S­aliada vázér, de azután Asbóth összeszedi magát és megnyeri a játszmát. A második játszmában szokott nyugodt, összpontosított játékával lében­­getni Palladét. A harmadik játszmában ismét van egy kis küzdelem, de Asbóth győzelme nem vitás. Az első nap után Horvátország—Ma­gyarország 1:1 Szombaton a Páros körül, sorra: Mayer Sándor dr. Nagykörös vezetői aggodalommal néz­nek a HoS€ elleni gyenge játék után a Kistext elleni mérkőzés elé. Az eltiltott Borsit nem tudják a balszélen megfele­lően pótolni. A játékosok bizakodó han­gulatban várják a mérkőzést. — Még egyszer nem mehet olyan rosszul a csa­patnak, mint a HOSC ellen ment, — mondja Baranyai, a f­egyvergy­ártól szer­zett balösszekötő. A MOVE Szabadkai SE összeállítása­ Szabó II — Konyec, Jaksa — Némedi, Hill/II, Bogár — Szabó III, Piszanics, Kopasz, Horváth, Mirnics. ELMARAD az a hétfő estére tervezett értekezlet, amelyre az, egyesületek képviselőit meg­hívta az MLSz a vigalmi adó kérdésében.. A DIMAVAG pénteken délben 1 órakor tartott edzést. Az edzésen a szokott műsor szerepelt, néhány labdagyakorlattal bővítve. Azért tartották ilyen korán az edzést, mert a diósgyőri csapat már ma, szombaton ko­rán reggel elutazott Szegedre. A játéko­sok közül csak Sós hiányzott az edzésről szolgálati elfoglaltsága miatt, meg Ker­tész, ő szabadságot kapott. 32 játékos utazott el, tartalékként . Bartha ment a csapattal. KÉT ÚJ EGYESÜLET kérte felvételét az NB III Erdélyi csoportjaira: az Egresi Kőszénbánya és a Kolozsvári Mezőgazdasági Fő­iskola. A kolozsvári kerület elnök­sége a legközelebbi ülésen dönt­ a felvételi kérelemről. A Sal BTC a legjobb tizenegyével várja a Kolozs­vári AC-ot. A csapatban ismét játszik Debreceni. Pénteken erőnléti edzés és fürdés volt. A közönség nagy érdek­lődést tanúsít a mérkőzés iránt. A kolozs­váriak mindig rokonszenves ellenfélnek bizonyultak s a salgótarjáni közönség érdeklődése ezzel is magyarázható. A másik ,,vonzereje az a mérkőzésnek, hogy a Sal BTC ismét a legjobb csapatá­val szerepel.A KISPEST vasárnapi mérkőzésével kapcsolatban Papp János alelnök mondta: „ A BSzKRT ellen ugyanabban az összeállításban játszunk, mint a legutóbbi bajnoki mérkőzésünkön a SalBTC ellen. Ellenfelünk komoly játékerőt képvisel,­ különösen a Sport­ utcában. Ennek elle­nére fiaink jó formája alapján bízunk a pontok megszerzésében! A SZEGEDI VSE kiadós edzéssel fejezte be előkészületeit a DiMAVAG elleni mérkőzésére Az ■dzésen valamennyi játékos megjelent, az edzés után Berkessy a következőket mondta: — A Vasas ellen győztes csapattal állnk ki a diósgyőriek ellen 13. Semmi okom, hogy a csapaton változt­assak. Összeállították Kelet atlétacsapatát Délkelet ellen Vasárnap Nagyváradon atlétikai viadalt rendeznek Kelet és Délkelet csapatai között. Ezeket a viadalokat mindig nagy érdeklődés kíséri, mert a két kerület csapata csaknem egyforma erőt kép­visel. Kelet csapatát Czuna Ferenc test­­nevelési tanár, kerületi vezető a követ­kezőképpen állította össze: 100 és 200 m: Bartha (Szolnoki MÁV), Bodnár ( Sz. MÁV), Török (Sz. MÁV) Bányai (Nyíregyházi VSC) 400 m: Bartha (Sz. MÁV), Bányai (NyVSC). 800 és 3500 m: Kovács Mihály (NyVSC), Cserny (Szatmárnémeti VSE) 5000 m­: Simon (Sz. MÁV), Barna (Sz. MÁV). 110 és 400 m gát: Bécsi (NyVSC), Ramminger (SzVSE) Magas: Kapros dr (DEAC), Szabó (Sz. MÁV). Távol: Fikly (NyVSC), Berta (DEAC). Hármas­. Kapros dr (DEAC), Fikly (NyVSC) Rúd: Bodn dr (DEAC), Bodnár (DGASE) Súly: Boda dr (DEAC), Divinyi (NyVSC) Diszkosz: Bodla dr (DEAC), Illyés dr (DEAC), Kalapács: Sándor (DEACT), Mészáros (DVSC), Gedeon (DVSC). Gerely: Boda dr (DEAC), Bánki (DEAC). A svéd váltót csak a verseny előtt jelöli ki a kerület vezetője. Az atléták vasárnap reggel indulnak Nagyváradra és már este vissza is érkez­nek. A csapatot Czuna Ferenc­­vezeti. Kitűnő eredményeket, jelent a távíró Finnországból. Kouvolában Kurki 10.000-en 30:56.4-el verte a 30:58-as Heinströmot. Tamperében Kaiul­auri 3:55.4-et futott 1500-on. Siltaloppi 8:31_et 3000-en. Helsinkiben Veikila 53.55-el nyerte a kalapácsvetést Tanan­inen (50.09) előtt. Tarmonban Nieminen 190-er­ ugrott magasba, Mantaban Autone­n 67 70-et dobott gerellyel. 57.25-öt dobott kalapáccsal a német Storch Wilhelmshavenben. Hein 51.76-al volt második. Kreek, az észtek volt súlylökő Európa­­bajnoka egy Révaiban rendezet verse­nyen 14.52-vel nyerte a súlylökést és 40.52-vel a diszkoszvetést. Elektromos­­ pálya M­OM 1.Aiowt i.i ic HHB Szeptember 26.án, vasárnap délután fél 5 órakor ,I8sas—Debreceni VBC Nemzeti Bassid­a mérkőzés előtte fél 3 órakor 8TK Verbő­czy NB III-mérkőzés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék