Sporthirlap, 1943. július-december (34. évfolyam, 50-101. szám)

1943-10-02 / 76. szám

2 F—------P Még nem lettek pontos a „Kék­-ü­gyre" VadáSZ-8.31.1 Kiss­­!-t (Törekvés) egy évre eltiltották ! L» ®*k­ ressel Kisalagi ? — A ravasz Deák — Minek ....... ..........| a Fradinak kullancs? — Tóth 11-t (Vasas) nagy " veszély fenyegette — Vasicsek ur kalandos uta­zása az Üllői­ útra — A győri Farkas és Győrvári siráma — Goromba szurkoló a játékvezető öltözőjében — Amikor a játékvezető üt Csevegések a laabdarúgóházból Ha igaz az a néphit, hogy akit sokat emlegetnek az sokat csuk­lik, akkor ezen a héten a legtöb­bet csukló emberek a magyar já­tékvezetők voltak. Régen nem emlegették annyit őket a labda­­rúgóház folyosóján, mint az el­múlt héten. Kezdődött az emlege­tés hétfőn és­­ tartott egészen a hét végéig.* Régen látott játékos tűnik fel a lépcsőházban. Érdekes, hogy csak nagyon kevesen ismerik meg, pedig volt nagyválogatott is. Még most­ is játszik. Vidéken. Az intézőjével jött. — Mi újság, Kisalagi ? — kér­dezi tőle Tasnádi József. —­ Hát bizony, nagyon restellem, kiállítottak. — Előfordul az mással is. — No de én éppen azért restel­lem, mert még sohasem állítottak ki, amióta labdarúgó vagyok. Most kellett, ezt megérnem harmincegy éves koromban. —■ És miért állítottak kit — A játékvezetőről mondott vé­leményem miatt. Amikor az érdeklődök tovább áll­nak, Kisalagi egyik barátja oda­­súgja: — Aztán, pajtás, csak tagadni mindent? Soponyaitól, a Kolozsvár pesti képviselőjétől kérdezik: — Mi az, „nopi“ ? Mégis csak si­került a Fradinak elhalásznia az orrotok elöl Kérit . — Szó sincs róla! Az egyesbíró előtte ott fekszik a játékos igazoló­lapja, amely bizonyítja, hogy Kéri először igenis hozzánk írta alá az igazolást. — Igen ám, de ha a fiút Pestre húzza a szíve. — Az teh­et, de akkor legalább egy félévig nem futballozhat a Fra­diban Sem.­­— Honnan tudod ! — Csak úgy sejtem. Még nem tettek pontot erre az ügyre! * A két kiállított Hungária-játé­­kostól, Hernekitől és Kosarastól kérdezik: — Nos, hogyan játszott vasárnap­­ellenetek a „nagy“ Deák7 — Nagyon jó játékos, de igen ravasz fickó, ő maga nem igen dol­gozik a mérkőzés folyamán, csal, várja előre a labdát. Amikor az­után hozzájut, félelmetesen „húz" a kapura. Persze, mindig pihentebb, mint az őt fogó védőjátékos. * Az egyik sarokban ismét Kériről beszélgetnek. — Nem értem a Ferencvárost, miért ragaszkodik annyira Kérihez, hiszen kéri vérbeli kullancs, már­pedig a Ferencvárosnak most nincs szüksége kullancsra. — Nézze, uram, ezen nagyon könnyű segíteni. — Hogyan? — Sárosi Béla lesz a középcsa­tár...* Hegyi Gyula jelenik meg a szí­nen Tóth II-vel. Éppen akkor lép­nek ki az egyesbíró szobájából. Kü­lönösen Tóth II orra „lóg“. — Nos, mennyit kapott Tóth Gyula ! Talán örökre eltiltották ! — Miért tiltották volna el örök­re ? Két hetet kapott. — Azért kérdeztem, mert annak idején, amikor az örökre való eltil­tás után megkegyelmeztek Tóth­­nak, figyelmeztették, hogy ha még egyszer fegyelmi elé kerül, soha többé nem húzhat bőr szeges cipőt. — Ne féljenek az urak! Tőlem többet fog kapni, mint az egyesbíró­tól. No, gyere­k nagymester most majd­ én beszélek a fejeddel... Már a lépcsőn megkezdte Hegyi Gyula a ,fejmosást". * Mulatságos, megtörtént esetet me­sél az örökké mókás Király Tibi, aki most a Martfű edzője. .. A második csapatunknak leg­utóbb Üllőn kellett játszania. Vasi­csek úr, a második csapat intézője azonban eltévesztette az útirányt. De az ellenfelet is. Nekik ugyanis a Szolnok—Cegléd—Üllő vonalon kellett volna utazniok, dle ehelyett a Szolnok—Nagyk­áta—Budapest vo­nalon utaztak. A Keleti pályaudva­ron megkérdezték, hogy merre van az üllői­ út. Kimentek az Üllői­ útra. Beállítottak a Fradi-pályára, ott Vasicsek benyitott Mester Gyuri bácsihoz és bejelentette, hogy öltö­zőt kérnek, mert ő­s ma itt ját­szanak. Mester bácsi meglepődött: „önök itt játszanak? És kivel?“ — kérdezte.­­—­ „Hát , az üllővel, ké­rem“ — felelte Vasicsek. „Uraim, önök bizony eltévedtek. Ez nem üllő, hanem csak az üllői-út. üllő egy kissé arrébb van“ — világosí­totta fel őket Mester Gyuri bácsi.— „És mivel juthatunk oda ? — kér­dezték. — „Busszal." „Milyen busz­­szal?" Gyuri bácsi szemhunyorítva válaszolt: „Láb-busszal..." * Győrvári és Farkas, a két győri játékos is az egyesbíró szobája előtt várakozik. Győrvári beszél: — Borzasztó, hogy mi minden megtörténhetik. A mérkőzés végén a partjelző bejelentette a játékveze­tőnek, hogy én megsértettem a já­tékvezetőt. A partjelző a levonulás­kor legalább 50 méternyire állt tő­lem, tehát hogyan hallhatta, amit mondtam. De nem is mondtam sem­mit. Erre tanúm Bolti úr, akivel együtt hagytam el a pályát. — A legérdekesebb az, hogy a játékvezető nem vezette rosszul a mérkőzést, csak a partjelzők zavar­ták meg — veszi át a szót Farkas. — Engem azért jelentett fel, mert a mérkőzés végén a levonuláskor állítólag mutogattam neki, hogy „hangyáé". Pedig csak a homlo­komról törültem le az izzadságot. Főleg azért bánt a dolog, mert még soha életemben nem állítottak ki.­­* Jónás Zoltán, a Gázgyár Intézője Piros Gézát, a Ceglédi MOVE inté­zőjét ugratja: — Azt mondják, hogy baj volt Szemeretelepen. — Hagyja csak, Jónás úr! Bor­zasztó az a pálya. Amikor a fiúk meglátták, az volt az első meg­­jegyzésük, hogy ezen a pályán tere­pólót kellene játszani. No de nem esünk kétségbe. Tavaly ilyenkor is éppen így álltunk, úgy látszik, Jó­nás úr, én mindenben követem ma­gát. Elhatárzotam, hogy az egyesü­leti vezetés terén maga lesz a példaképem. A Gázgyár is elvesz­tette a­ veretlenségét, most követ­tük ezen az úton is. Pedig ezt nem akartam... * Néhány NB II-s intéző a várható bajnokokról beszél. Tasnádi Jó­zsef mondja Jónásnak: — A ti csoportotokban két bajnok­jelölt van. — Ki az ! — A Gázgyár és az Ungvári AC. — Vasárnap éppen ellenük ját­szunk. — Amelyik győz, az jut be az NB 1-be. A D. Magyarság intézője közbe­szól: — A Perecestől azonban mind a két csapat ki fog kapni Perecesen. * Érdekes játékvezetői esetet me­sél Tasnádi József: — A nevét nem, mondom meg az illetőnek, csak annyit mondok, hogy az eset Diósgyőrött történt egy 1:1-re végződött Törekvés élet- MÁVAG mérkőzés után. Egy hatal­mas termetű diósgyőri szurkoló állított be a játékvezető-öltözőbe és kemény hangon rászólt a játék­vezetőre: „Ha mégegyszer Diós­győrbe meri tenni a lábát, nem viszi el szárazon. Megértette?!!" Az alacsonytermetű játékvezető ijedten és halkan így válaszolt: .Igenis kérem..." * — Magyarországon is van „svéd" közönség — mondja Czeitler, a C. MOVE intézője. — Hol* — Hát Cegléden. Ha Cegléden az ellenfél jobban játszik, akkor a kö­zönségünk nekik szurkol és nem a saját csapatának.* Steiner, a Csepeli MOVE intézője ugyancsak kesereg: —­ Hallatlan! Azér­t tiltottak el hat hónapra, mert a játékvezető azt jelentette rólam, hogy én azt mondtam: „elcsalta a mérkőzést". A közelében sem voltam a játék­vezetőnek. Egy közelben álló intéző felsó­hajt: — Akkor várjon mit kapok én? A mérkőzés után az öltözőben azt mondtam a játékvezetőnek: ne ha­ragudjon, de nem tud mérkőzést vezetni. — Ezért nem kaphat semmit. Ez nem sértés.* Kiss II, a Törekvés játékosa pa­naszkodik: ,— Az egyesbíró jogerőre emelte a házi fegyelmi által kirótt eltiltá­somat. Bánt, hogy a vezetők azt vetették a szememre, hogy tavasz­­szal állandóan gyengén játszottam. Miért állítottak ak­kor be? Okvet­lenül fellebbezek! * — Hallotta? Az egyik játékve­zető vasárnap mellbevágott egy in­tézőt. — No és? — Az ügynek csak akkor lesz folytatása, ha a játékvezető fel­jelenti az intézőt, ahol állítólag nem volt elégedett a játékvezetéssel és ezt a mérkőzés után a játékvezető tudor­ására is hozta. Városi sporttelep Jorozsa Október 3-án, vasárnap délután 4 órakor FAC— Szegedi VSE Nemzeti Bajnoki mérkőzés Sporthír­lap Levente ,­­ labdarúgóbajnokság Nyikőmalomfalva: Szent­kereszt­bánya—Nyikőmalomfalva 10:0 (4:0). Vez.: Faragó. Góllövő: Csóg I (4), Csóg II (2), Péter (2) és Svella (2). Ijjász és Pribelszky lesz a DiMAVAG két összekötője A DIMAVAG ezen a héten kivételesen csütörtökön is tartott edzést. Ennek az az oka, hogy keresik a vasárnapi csapa­tot Az edzőmérkőzés első harmadában így állt fel a csapat: Ifjúsági kapus — Sós, Felföldi — Barta, vitéz Bohus, Rákóczi — vitéz Suhai, Kalotai, Füzér, Pribelczki, Turbéki. Ebben a harmadban nem ment kielégítően a csapatnak. A védelem és a fedezetsor játéka meg­­felelt, de a csatársoré nem. Ekkor a csatárok három gólt lőttek. A harmadik támadósor így állt fel: vitéz Suhai, Pribelszky, Füzér, Íjász, Turbéki. Ennek az ötö­sfogatnak már jobban ment a játék és valószínűleg ez lesz a diós­győriek vasárnapi csatársora. Diósgyőr­­ben nagy érdeklődéssel várják az új tám­adósornak a bemutatkozását Ennek a sornak — mint mondják — mehet nagyon jól is, de mehet nagyon rosszul is. A Tisza­föld­vár lemondta a MÁK elleni N11 III mérkőzését. Az egy­esbíró a le­mondást elfogadta és­ a mérkőzés két pontjait 0:0 gólaránnyal a MAIC javára írta. A Soproni VSE - SFAC helyi rangadó közös m­­egál­lapod­á­­sát november 28- ra halasztották. A KOMÁROMI AC csütörtöki edzésein minden játékos meg­jelent. Bognár könnyebb sérülést szen­vedett , ha a Pécsi DVSC ellen nem játszhat. Lengyel fogja helyettesíteni. Az összeállítás ez lesz: Rádiós — Kuli, Bog­nár (Lengyel) —­ Séta, Csertői, Kányár — Spisák, Rónaszéki, Pintér, Tóth, Föl­des. Komáromban nagy megel­égedéssel figyelik az ifjúsági csapat jó játékát és kitűnő szereplését. Legutóbb Győrött a GyAC nagyszerű csapatát 7:2 arányban győzték le a komáromi ifik. A KOLOZSVÁR játékosai csütörtökön fürdőben voltak. A hét eleji bizakodó hangulat megválto­zott, mert Tolnai és Váczi játéka bizonytalanná vált. Ha ők játszhatnak, akkor a Salgótarjánban szerepelt csapat játszik az SzVSE ellen is, ha nem, akkor Bozó és Farkas alkotja a bal­szárnyat. Horthy Miklós sportterep­üírvidék Október 3-án, vasárnap délután 4 órakor Újvidéki AC Vasas Nemzeti Bajnoki mérkőzés SZOMBAT, 1943 OKTÓBER 2. Finta ismét Sia(?) A zöld-fehérek háza táján az az újság, hogy Gyetvai sincs rendben. Amint halljuk, Gyetvai a gyúrópadon így panaszkodott Takács Bélának: — Taki bácsi, eddig nem akartam szólni róla, hogy vasárnap a Gamma elleni mérkőzésen nekem is meghúzódott a lábam Azt reméltem ugyanis hogy hamarosan elmúlik a fájás és vasárnap vállalhatom a játékot Sajnos, most már be kell vallanom hogy még mindig érzem a lábamat s ezért bejelentem, hogy ha szombatig nem leszek teljesen egészséges, akkor nem vállalom a játé­kot Nagy II. Lakat és Sípos után tehát most már Gyetvai sem teljes értékű harcosa a Ferencvárosnak. Amikor Schaffer meghallotta Gyetvai panaszát,­­ úgy intézkedett, hogy ha Gyetvai sérti-­­ és­ nem javulna meg, akkor Finta lesz vasárnap a Ferencváros balszélsője. Amikor a MAC 7:1-re verte az FTC-t Újjáalakult a kéksárgák labdarúgó szakosztálya­ ­A MAC flok dicsőséget látott labda­­rúgó szak­osztálya közel két évtized óta s­em hallatott magáról, most azonban is­mé­t megindult a szervezkedés, hogy a szakosztályt feltámasszák. A régi idők kiváló labdarúgói és az akkori idők ve­zető fér­fiai el­határoz­ták, hot­y ismét újjászervezik a kék-sárgák labdarúgó­­szakosztályát. Ezzel kapcsolatban, azt hisszük nem lesz érdektelen, ha visszafelé lapozzuk az elsárgult feljegyzéseket s elolvassuk a MAC labdarúgószakosztályá­nak a fénykoráról szóló részeket.) 1902-t írtak. A margitszigeti sporttelep tte klubh­áz megteremtésével új korszak kezdődött a MAC életében. A pompás atlétikai és teniszpályák mellé megépült a fut­ball pálya is. Most már nem kellett a MAC­­játékosainak idegenben, a Luk­o­­viska kertjében tartaniuk ez edzéseket és mérkőzéseket. A klub akkori vezetőségé­nek a legnagyobb gondja a labdarúgó Csapat átszervezés© s az ezzel járó nagy szabású nemzetközi kapcsola­tok kiépítés® volt, amely a magyar labdarúg­ósporto­­elindította a fejlődés útján. Ebben az esztendőben fogadta a MAG a szigett .Iitván a bécsi­­s a prágai leg­kiválóbb együtteseken kívül a Cambridge­ és az oxfordi egyetem­­­világhírű csapatát. A nagyobb tudás előtt természetesen m­­eg kellett hajózni­­ a MAC együttesének.­­­e az itt tapasztaltak nyomán se­m, sem re­mélt virágzó fejlődésnek idult a MAC la­bda­rúgósza­koszt­á­ly­a. 1905-ben­ az MLSz által kiírt bajnok­ságban a MAC az FTC-től kikapott ugyan 2:0-ra, de az akkori MTK-ot 1:0-ra, a MAFC-ot 2:0 ra, a ,,33'*-as FC-t 2:1­-ra verte. A legnagyobb díjmérkőzésben, a ,,Polonyi Géza-vándordíj'-ban a döntő mérkőzésen 1:1 -re végzett a BTC-vel. A megismételt újabb döntőre a BTC nem állt ki s így lett a MAC ebben az esztendőben védője a vándordíjnak. (A Polonyi-ezüstlabdát végeredményben az FTC nyerte meg három sorban követ­kező győzelemmel.) 1907. évi volt a legsikeresebb éve a MAC-nak. Az őszi bajnoki fordulóban le­győzte az FTC-t 7:1-re, a Törekvést 3:1-re, a Budapesti Atlétikai Club csapatát 16:0-ra és még ki tudná itt fel­sorolni, hogy mennyi dicsőség övezte akkor a kék-sárga színeket. Nem lesz érdektelen, ha az akkori MAC összeállítását ismertetjük. íme: Sípos — Oláh, Veres Imre — Medgyessy, Ilildebrand, Bayer — Niessner, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás A következő évek is tele vannak szebb-­ nél szebb győzelmekkel. Az első világ­háborúban működött ugyan a szakosz­tály, de a legjobbak a harctéren teljesí­tettek szolgálatot. A háború utáni évek­­ben már kezdett hanyatlni a MAC. A gazdasági viszonyok miatt a többi egyesülettel nem tudott lépést tartani. A hivatásos labdarúgó korszak beveze­tése előtt aztán mindinkább lealkonyult a MAC csillaga s a 20-as évek elején megszűnt a szigeti labdarúgó élet. * A MAC labdarúgó szakosztálya csü­törtökön este újjáalakult és az alakuló ülésen az alábbi tisztikart választották meg: elnök: Biniczky Gyula dr. Intéző: Tamási Károly, pénztáros: Belloni Gyula, Az ülésen elhatározták, hogy ma, szombaton délután 3 órakor a MAC- pályán a régi gárda tagjai barátságos mérkőzést játszanak a Futura csapatai­val. A MAC összeállítása a következő lesz: Fehér — Jancsár, Szaffka — Szűcs, Ferencz.v, Fodor — Medgyessy, Rács., Krempels, Tamási, Imrédy. Tartalék: Lator dr. Dömötör, Kuncz, Ivánkai, Schenk, Schröder, Seregély. v Bajnokverésre készülnek ,­­ Debrecenben! Hangulatkép a Csepel-lázbom égő „cívis* városból" — Beszélgetés Móré Jánossal, Kántor Ferenccel és Mester Istvánnal Debrecen, október 1. Debrecenben a Bocskai megszűnése óta igazána nagy NB I mérkőzést nem láttak. A BSzKRT—DVSC mérkőzés volt az első bajnoki találkozó Debrecenben, de ezt itt nem számítják „valódi** baj­noki közé, mert a BSzKRT is csak ebben az évbe jutott fel az NB I-be. Ez a mérkőzés valójában — amint a­ debreceni szurkolók mondogatják — NB II-s rangadó volt — az NB I-ben. Debrecenben mindig nagy csemegét jelentett a Bocskai idejében egy-egy pesti ,csapat elleni találkozó s most, hogy négyévi szünet után újra bajnoki mérkő­zésre látogat le Debrecenbe egy fővárosi f­agy csapat, érthető, hogy nagy az érdeklődés Azért is fokozott a várakozás, mert éppen a Csepel, a kétszeres bajnok ,jön le Debrecenbe. Hiába áll a Csepel jelenleg a bajnoki táblázat nyolcadik helyén, mégis kíván­csian várják a debreceniek a DVSC— Csepel mérkőzést. A heti edzéseken fel­­­tűnő nagy számban jelentek meg a szurkolók, hogy kedvenceik készülődé­­seit láthassák. A szerdai edzés után elbeszélgettünk Mester Istvánnal, a DVSC kiváló játéko­sával Mester a következőket mondta: — Csapatunk nehezen melegedett bele a játékba, de már örömmel állapíthatjuk meg, hogy túljutottunk azon a bizonyos ,,holtponton** s most már minden való­színűség szerint menni fog a játék Csatársornak jól játszott a Vasas ellen és a gólképessége­ is megnövekedett. A védelmünkkel pedig nincs baj. Az erőnlétünkkel kapcsolatban őszintén meg kell vallanom valamit Az év elején, amikor a csapat megkezdte az előkészü­leteket, szinte támolyogva hagytuk el a pályát, olyan keményen megdolgoztatott bennünket ,,János bácsi". fm­ akkor azt mondtam, hogy túl sok az, amit dolgo­zunk. De ezt suttogták majdnem kivétel nélkül a többiek is János bácsi azonban hajthatatlan maradt. Hiába beszéltünk neki, nem volt izgalom s ha lehetett, még erősebben adagolta az edzéseket Most, az első négy bajnoki mérkőzés le­­gyúrása után elismerem, hogy János bácsinak igaza volt. A komoly előkészü­leteknek ime­rtt a jó hatása: a Vasas ellen már mindenki bírta az iramot. Szeretnénk megmutatni a debreceni közönségnek főleg azoknak, akik talán már eltemettek bennünket: korán temet­tek el, mert lesz még nagy csapat a DVSC! Móré edzővel is beszélgettünk. Az e­dző elégedett a Vasas elleni játékkal, de főleg a csapat küzdőszellemével . A Vasas ellen nagy tü­deni tudásunk és lelkesedésünk hozta meg a döntetlent. Jól mozogtak a fiúk s örvendetes tény­ként kell megállapítanom hogy a csapat küzdőszelleme kifogástalan, s ha továbbra is ilyen akarással játszanak a fiúk, akkor nyugodtan várom a további mérkőzéseket. A Csepel elleni mérkőzésről így beszél Móré: — A csepeliek rajtunk szeretnék kikö­­szörülntni a nagyváradi csorbát de hát —■ mi is ott leszünk azon a mérkőzésen Megtudjuk még azt is, hogy Kántor Ferenc főtitkár vasárnap nem u­ta­zott el a DVSC-vel Budapestre, hanem átment Nagyváradra, a NAC—Csepel mérkőzésre, hogy megfigyelj© a Csepel játékát. Kántor Ferenc így beszél a Csepel nagy­váradi játékáról: — A csepeli együttes kétségtelenül nagy játékerőt képvisel, de a NAC ellen Bizony nem a legjobban ment neki a játék. A csapat védelme ,jó de támadóimra erő­sen sántít. Lehet, hogy ez éppen csak a váradi mérkőzésen volt így, szerintem azonbati a jelenlegi Csepelt próbára teszi majd a mi együttsünk is Nem lehetetlen hogy bajnokverés lesz a DVSC—Csepel találkozón__ Debrecenben a szurkolók han­gpilarca igen t’rd'-keis. A Csepel nagyváradi vere* sége mint! félnek egy kicsit. A * tó! tar­tanak hogy a NAC felpaprikázta, a Cse­pel­t s a csepeliek Debrecenben­ adják ki majd a haragjukat .. A debreceni szurkolók nem túlságosan­­örülnek ,a bírók ü­ldédnek. Székely Árpád nevét minden debreceni szurkoló jól is­meri az emlékezetes BSzKRT— ETO mér­kőzés óta, de Debrecenben is felejthetet­len emléket hagyott a BSzKRT-- DVSC osztályozó mérkőzésen amelyen két les­gólt ítélt meg a DVSC terhére. A derűlátó szurkolók úgy vélik, hogy Székely Árpád ezúttal rácáfol azokra, akik rost­z véleménnyel vannak róla s a vasárnapi DVSC-Csepel mérkőzést kifo­gástalanul és zavartalanul fogja leve­zetni. A DVSC korszerű pályáját különben szépen park­ózzák. A bejárat előtt fel­töltik az úttestet, az állóhelyet kibőví­tik, a lelátót és a korzó üléseket vala­­m­int a páholyokat átfejtették és­ számo­zással látták el. Egyszóval: Debrecenben minden vonalon nagyon készül­ök a Cse­pel elleni mérkőzésre. Obendorfer Ottó A WSC-ben Gémesi játékra jelent­kezett. Vasárnap már ismét ő lesz a bal­fedezet a III. ker OTE elleni mérkő­zésen A Soproni LSE leigazolta Ráczot, az SVSE volt kitűnő balszélsőjét. AZ ELEKTROMOS gondokkal terhelten várja a La­BTC? elleni mérkőzést is. — összeállításunk újra bizonytalan — mondta Lenhardt Gusztáv intéző —■, mert sérültjeink közül csak Rozsáli jött rendbe, de az se biztos még, hogy Rozsáli játszhat Pálinkás és Ortuta.A továbbra is beteg és Buzási sem állhat rendelkezésünkre, mert vissza kellett utaznia szolgálati helyére így nem a legrózsásabb reményekkel nézünk a mér­kőzés elé. DVSC-pálya Debrecen, Diószegi út Október 3-án, vasárnap délután 4 órakor DVSC-Csepel Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte 2 órakor MÁV SE—Hajdúhadházi SE levente bajnoki mérkőzés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék