Sporthirlap, 1943. július-december (34. évfolyam, 50-101. szám)

1943-09-29 / 75. szám

6 . Sp­orthirt BP Október 6-­án rendezik meg a vasárnap elmaradt kerékpáros pályaversenyt A rossz időjárás miatt elmaradt a kerékpáros szövetség vasárnapra tervezett pályaversenye. Az eső ugyanis olyan csúszóssá tette a Mil­lenáris betonját, hogy azon kerék­pározni egyáltalán nem lehetett. Mivel azonban a verseny műsorán ige® érdekes számok szerepeltek volna, ezeket okvetlenül le kell bo­nyolítani. A szövetség hétfőn későn este döntött végleg az új időpont felől. Szittya Rezső főtitkár így tá­jékoztatott bennünket: " Úgy határoztunk, hogy a jövő hét közepén, az október­ 6-i nemzeti ünnepen rendezzük meg a versenyt. Először esti versenyt akartunk ren­dezni, de erre nem kaptunk volna engedélyt, hiszen fél 9 után már sehol sem szabad világítani, így az­után jövő szerdán délután bonyolít­juk le ezt a­­ versenyt. Ettő függet­lenül természetesen lebonyolítjuk a most következő vasárnapra tervbe­vett pályaversenyt is a Millenárison és reméljük, hogy a közönség az ér­dekes versenyszámokkal ezúttal is elégedett lesz. A BSzKRT legázolta a PeLE-t, az FTC nehezen győzött az ETC ellen az ifjúsági ökölvívó CiB-n Hétfőn este már az ötödik fordu­lót bonyolították le a Sportcsarnok edzőtermében. Ez alkalommal az FTC-nek az ETC, a BSzKRT-nak a PeLiE volt az ellenfele. Csak nagy küzdelem után győzöttt az FTC az ETC ellen, a PeSE-ből viszont mindössze az a versenyző győzött, akinek nem volt ellenfele. Részletes eredmények: FTC—ETC 10:8 (Papírsúlytól fölfelé.) Koch győz ellenfél nélkül. Németh ETC győz ellenfél nélkül. Gál győz ellenfél nél­­kü. Jaritz győz Haner ellen. Bába megveri Kónyit. Pozsgai győz Papp II ellen. Funkhauser veszt Eichinger ellen. Ackermann veszt Barna ellen. Ferenczi ETO győz ellenfél nélkül. Elölállók az FTC versenyzői. BSzKRT— Pd.F. 14:3 (Papirsúlytól fölfelé.) Papirsúly­­ban nem volt verseny. Szabó győz ellenfél nélkül. Fekete az első me­netben kiüti Reisch-t. Gerencsér döntő fölénnyel győz Makra ellen. Bolla hasonlóképpen nyer Takács ellen. Incze is döntő fölénnyel nyeri versenyét Gálos ellen. Mentes győz ellenfél nélkül. Okner PeLE győz ellenfél nélkül. Nagy megveri Hla­­vácsot. Elölállók a győztes csapat tagjai. A legközelebbi fordulóra csütörtö­kön este kerül a sor a Sportcsarnok edzőtermében. KÉZILABDA TANULSÁGOK A két kísérleti csapat a vasárnapi rostán határozottan gyengébben ját­szott, mint a pénteki rostán. Ezt elsősorban a csúszós pálya és a vi­zes labda rovására lehet írni. A lab­da olyan csúszós volt, hogy egy­ ízben Erdődi tiszta helyzetben vagy öt méterrel a kapu fölé bombázott, ami kézilabdamérkőzésen meglehe­tősen szokatlan. A két együttes já­tékát ilyen körülmények között csak abból a szempontból lehet megítélni, hogy mennyire tartotta magát a megbeszélt taktikához. Ilyen szem­pontból különösen az A­ csapat vé­delmének játéka­­ elégített ki, ha nem is teljes mértékben. Igen jól vé­dett a három kapus — Mérai, Sza- MOZI Bolváry Géza legizgalmasabb filmje Bolváry Géza, a filmoperettt­ek és vígjátékok világhírű mestere az idén bebizonyította, hogy idegfeszí­­tően izgalmas filmet, is tud rendezni, ha akar. Szinte vilamossággal telí­tette meg új Bavaria-filmjének lég­körét. A film egyik hőse a rejtélyes Af­rikából tér vissza Európába, hogy elérvén célját, a gazdagságot, most már örökre magához láncolja a leányt, akit szeret. Aki azonban időközben­­ másnak a felesége lett. A két férfit Birgel Willy és Bal­ser Ewald alakítja a filmben, az asszony: Harell Marte. (Első drá­mai szerepe!) Az izgalmas Bolváry-film ma­gyar elme Rejtély lesz. —................— — Rendkívüli lovasfelvételek Budaörsön A Táltos-filmvállalat nevéhez illően kezdte meg működését: első filmje Sándor Móric grófról, a vakmerő lovaskalandok legendás hőséről ké­szül. A film elme is: ördöglovas. Ez csak igazán illik egy új vállalat­hoz, amelyet Táltosnak neveznek!... A filmet a külső felvételekkel kezdték meg. Budaörsön forgatják az első jeleneteket, minden percben, amikor süt a nap. A címszereplőt hosszasan keres­gélték filmszínészeink között, mert rára komoly és nehéz feladat várt. Nemcsak arról volt szó, hogy meg­felelő módon kell megszemélyesítenie a híres gavallért, hanem arról is, hogy megismételje Sándor Móric gróf legnevezetesebb lovas bravúr­jait, márpedig erre csak kitűnő lo­vas vállalkozhatik. Végül akadt is vállalkozó, az ifjú és tehetséges vitéz Benkő Gyula személyében. bó és Nédly , s ez minden tekintet­ben megnyugtató. Bánkuti nagysze­­rűen fejlődik a középfedezet helyén. Meglepőn jól játszott Balogh dr. Molnár, Birtalan és Oláh. A néhány gyengébb teljesítmény inkább erőn­léti fogyatékosságokkal magyaráz­ható.• A válogatottnak a svájciak elleni taktikája nagyjából kialakult. A vé­delem szükség szerint az emberfo­­gásos rendszert, de ha kell, az öt­­hátvédes rendszert fogja játszani. Noha az utóbbi rendszer ellen sok kifogás hangzott el, a válogatott vé­delem olyan sikerrel alkalmazza ezt a taktikát, hogy sikerében Baselben is bíznunk kell. A támadósor moz­gékony és az állandó helycserén alapuló rendszere már nehezebben Benkő pompás lovas. Erről mindenki meggyőződhetik, ha nem restell­ a fáradtságot és kilátogat Budaörsre, ahol vitéz Benkő naponta elragad­tatja a felvételek hivatalos résztve­vőit és nemhivatalos nézőit lovas­mutatványaival. Legutóbb például egy hintót ugratott át. (A hintóban Kiss Manyi ült.) Ennél a jelenetnél egyébként a filmfényképész talán még vitéz Benkőnél is nehezebb fel­adatot oldott meg, amikor gépével pontosan követte a vágtató és a hin­tó fölött repülő paripát. Az ördöglovasban még Fényes Alice játszik nagy szerepet, továbbá Cserna Brigitta, akit Hamsa, D. Ákos, a film rendezője fedezett fel. Simor Erzsi és férje, Kovács Károly — jegyesek Szokatlan eljegyzési hír: Simor Erzsi és férje, Kovács Károly —­ jegyesek! Tényleg jegyesek. Éppen csak, hogy filmen. A Ket­tesben című vígjátékban, amely „majdnem bohózat". (Páger Antal mindenesetre olyan szerepet játszik benne, amely burleszkbe is beillene.) A filmen Simor Erzsi a menyasz­­szonya Kovács Károlynak, aki a valóságban tavasz óta a férje. De ettől függetlenül Páger Antallal él robinson-életet egy kedves szige­tecskén. Viszont Kovácsnak sem a sziget, sem a robinsonoskodás nem tetszik. Matolcsy Andor írta a mulatjá­•X* Felelős szerkesztő: Hoppé László Helyettes szerkesztő: Orbán Mihály Felelős kiadó: Tavasz István dr NYOMATOTT A STÁDIUM SAJTÓVALLALAT BT­KORFORGÓGÉPJEIN. BUDAP­EST, VII! JÓZSEF-KORUT 5 Felelős: Győry Aladár Igazgató alakul ki, ennek az a magyarázata, hogy ebben a sorban több a „nagy egyéniség" és ennek következtében több az egyéni vállalkozás és a fe­lesleges labdavitel, ami a csapatjá­ték rovására megy. Ha a labdának ütemben, „egyből" való továbbítása a csatárok vérébe megy át, akkor a várt javulás itt is be fog következni. Még azt is meg kell mondanunk, hogy a támadósor lövőkészségének is erősen javulnia kell... A VÁLOGATOTT KÉZILABDA CSAP­AT csü­törtök­ön edzőmérkőzést játszik a BLE­­X ellen a népligeti diáksporttelepen. A „svájci” csapat a következő ússzeállítás­­ban szerepel: Mérai (Szabó) — Benda, Balogh dr — Birtalan (Liber), Bánkuti, Oláh — Mátyásai (Cziráki­), Erdődi, Eszéki,­­ Öccse, Molnár. A mérkőzést Sche­­iena Károly, a német kézilabdázók biro­dalmi edzője is megtekinti. Testvériség—Debreceni VSC 7:5 (6:2) Debrecen, 1)VSC pálya. Vezette: Szabó Kálmán. Az első debreceni kézilabda mér­kőzésen e népsz­ámo­s közönség gyűlt egybe. A két csapat a következő felállításban vette fel a­ küzdelmet. Testvériség: Káló — Solti, Péti — Solti II, Németi­, Boné — Má­té, Szabó, Bíró, Zombori, Kolonics. Debreceni VSC: Tímár — Héthy, Kapussy — Kertész, Varga, Kiss II — Kiss I, v. Szabó, Nagy Sándor, Nagy Jenő, Szabó. Változatos, élénkizalmú mérkőzésen nehe­zen győzött a budapesti Testvériség a lel­kesem és odaadóan játszó DVSC ellen. A Testvériség góljait Biró (4), Szabó (2) és Zombori lőtt©, a debreceniek góldobói: Nagy Sándor (4) és Kiss I. Jó, Bíró (a mezőny legjobbja), Solti, Szabó és Zom­bori, illetve Nagy Sándor, Kiss István, Héthy és Kapussy. LEVENTESPORT A DEBRECENI HÁZTÖMBKÖRÜLI LEVENTE VIADALT többezer főnyi közönség előtt bonyolí­tották le. A verseny nagy sikert hozott. A viadal útvonalán sűrű sorokban helyez­kedett el a közönség s a verseny közben megeredt eső sem riasztotta el őket. A háztömbkörüli verseny, valamint a múlt vasárnapi országúti verseny részt­vevői délután Debrecenben a Lajos király­ téren gyűltek egybe és ott meg­hitt ünnepségen osztották ki a nyertesek­nek a díjakat. A verseny részletes ered­ményei a következők: A II. korcsopor 10 km-es versenyében: 1. Leöwey Szabolcs 20 perc, 2. Báthory Tibor rajta, 3 Szabó József 20 perc 02 mp, 4. Földi Sándor rajta. A III. korcsoport 20 km-es versenyében: 1. Bogdándi Béla 51 perc 01 mp, 2. Németh Ferenc 31 perc 31 mp, 3. Nyitrai Ernő 31 perc 32 mp, 4. Leöwey András 54 perc, 5. Gergely István rajta. (12 befutó). A III. korcsoport B) versenyében, 20 km-es távon: 1. Tóth Kápoly 35 perc, 2. Juhász András 35 perc 20 mp, 3. Kádár János 36 perc 20 mp, 4. Bánhidi József 36 perc 30 mp. A MÁV SAC győzelmének nagyon örül­nek Sátoraljaújhelyen, mert a legyőzött ABTE komoly bajnokjelölt. Csak a csatár, sornak kell még javulnia. ÚSZÁS Az úszószövetség levelet írt a svédek­nek és december 18—19-ét ajánlotta a budapesti svéd-magyar mérkőzés időpont­­jául. A BSzKRT rendezi a fedett uszodaidény első versenyét október 8-án. Váll Mária, a MUE kiváló hosszútávú úszója a MAC-ba kérte átigazolását. A Mátyás ifjúsági versenyeket a MUSz október 16—17.én a fedett uszodában ren­dezi meg. gos filmjátékot, amelyet Cserépy László rendezett. (A jelek szerint ezen a nyáron Cserépy volt a leg­szorgalmasabb filmrendezőnk.) A három főszereplő mellett Kökény Ilonának, vitéz Bánky Róbertnek, Tompa Pufinak és Legényei József­nek jutott még hálás feladat az új magyar filmben. A MOZIK MŰSORA RÖVIDÍTÉSEK: n =­­4, f = %, h = %, Sz = szombat, V = vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM Margit-körút 55. T.: 154­ 024, 153 034. 3. ifj, 8. V.: 11-kor is. Mitr­ch­hausen. (Albers Haas,­­Werner Ilse.) 3-ik hét! CORVIN József-körút és Üllői-út sarok T.: 138­ 988, 339 584, 4. 6. 19. Sz V.: 2-kor ás. Valakit szeretni kell. (Mosor Ilans.) 1-i­k hét! (Sailassy, Pelsőczy, Bilicsi.) 6-ik hét! 13, f5, f7, f9. Anyámasszony katonája. IPOLY Csáky-utca 65. T.: 296 626. fö. f5. FÓRUM Kossuth Lajosa II. T.: 189-707. 189-543. f6. f7, f8. Sz. V.: fii kor­­e. A Szorwnos és fiú. (Tagliavini.) 2-ik hét! KASZINÓ Eskü-tér 1. T.: 158-329, 383-102, n4, n6, n8. Sz.: n2-kor is. V.: 11, n4, n6. Híradó mozik BELVÁROSI Petőfi 8. u. 6. T.: 181-244. 10-től 22-ig folyt. Ufa Magazin. Magyar , Ufa- rajzos (a Gran-Sasco) és külön hír­adó. Földrengések és tűzi­ányók HÍRADÓ Erzsébet­ körút 13. T-: 222-499. 9-től 22-ig folyt. Ufa Magazin. Magyar­, Ufa, rajzok (a GranSasso) és külön hír­adó. A lap világa. Utánjátszó mozik BARLANG Károly­ körút 8. T.: 422-722. f2, f4, f6, f8. Inkognitó. 2 ik hét! BELEZNAY Akácfa­ utca 4. T.: 225-2/6. 11, hl, f3, fű, f7, f9. Ópiumkeringő. BETHLEN Bethlen-tér 3. T.: 225 003. f5, f7, f9. Sz­. V.: f3-kor is. Szerencsés flótás. CAPITOL Baross-tett­ 32. T.: 134­ 337. 2. 4, 6. 8 V.: 11-kor is. Szeptember végén. CSABA Üllői-út 4. T.: 146 040. fű, f7, f9. Sz. V.: f2 kor is. Szeren­cetre flótás. DUNA Hollán-utca 7. T.: 111­-994. f5, f7, f9. V.: f3-kor is. Szerencsés flótás. KAMARA Dohány-utca 42 T: 423-901. 02 2,- 4, 6, 8. Kölcsönadott élet. MESEVÁR Szent István-körút 16. T.: 114- 502. fű- f7, f9. V.: f3-kor is. Tilos a sze­relem. PÁTRIA Népszínház­ u. 13 T.: 145-673. fű­, fi, f3, fű, f7, f9. V : 11, hl, fS, fű, f7, f9. Ragaszkodom a szerelemhez 2-ik hét! PEST Erzsébet körút 8. T.: 221-222, 02, 2, 4, 6, 8. Külvárosi őrszoba. ÚJBUDA Horthy­­ út 64. T­: 268-999. fű fz, f9 V., f3-kor is. Tilos a szerelem. Tovább játszó mozik ANNA Rákóczi­ út 22. T.: 225-238. fű, f7, f9. Sz. V.: f3-kor is. Éjfélre kiderül ATTLIA Rákóczi­ út 82. T.: 222 644. 01, f3, fű, f7, f9. Anna-Mária. BUDAI APOLLÓ Csalogány utca 42. T.: 351-500. f4, f6, f8 V.: f2-kor is. Az első randevú. DAMJANICH Damjanieh-n. 1. T.: 425­ 644. 4, 6, 8. V.: 11-kor és 2-kor is. Első ran­devú. ERZSÉBET Erzsébet­ körút 39. T.: 222-401. 11. 13 nő, n7, n9. A nőnek mindig igaza van HOMEROS Hermina-út 7. T.: 496-178. 14. f8, f8. V.: f2-től. Anna-Mária. IPOLY Csáky utca 65. T.: 295-626. f3, fű. f7, f9. V.: f1-kor is. Vas­korona. JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T.: 131- 316. fű f7, f9 V.- f3 kor is. A férfi is ember. NYUGAT Teréz körút 41. T­: 121-022. ny, r­7, n9. Sz.: 13-kor is. V.: 11-kor és n3 kor is. Anna­ Mária. OTTHON Beniczky­ utca 3. T.: 146-447. 4. 6. 8 V . fi f3, fű, f7, f9. Anna Mária. RÁKÓCZI Rákóczi út 68 T : 426 326. 11, hl. fS, fű, f7, f9. Sok hűhó Emmiért. Serrano Rosita énekel. SZÉKELY Erzsébet-körút 26. T.: 226-425. 11, f3, f5, f7, f9 Két szerelmes óra. SZIVÁRVÁNY István-út 39 T.: 228-020. fű, f7, f9. Sz.: fj-kor is. V.: fl-kor és f3 órakor is. Fények az éjszakában. TISZA Népszínl­áz-utca 31. T.: 133-171. 4. 6. 8. V.: 2-kor is. Házasság. TOLDI Rákóczi­ út 70. T.: 224-443. 10 hl2, f2, f4, 5, 17, f9. Eltévedt emberek. TURÁN Nagymező­ utca 21. T.: 120 003. 11. h2, 4, 6, 8. Anna-Mária: Tábori muzsika­szó. Jön! Jön! Titkos fegyverekkel! A hét nagy filmeseménye 18. Anyámasszony katonája. (Pelsőczy, Szilágy, Rák­ai.) 6-ik hét! KORZŐ Váci u. 9. T.: 182 818. f5. f7. f9. Sz. V. f3 kor is Lángoló fiatalság. (Nagy Kató, B­erry Jule­s.) 3-ik hét! NEMZETI APOLLÓ Érzőéből-Art 45. T-: 222­ 002. fű. 17. f9. Sz. V.: 13 kor is. Fél­tékenység. (Tolnay, Som­lay.) 2-ik hét! OMNIA Kölcsey­ utca 2. T: 130-125. 4, 6, 8. Sz.: 2-kor is. V.: 11-kor és 2-k­or is A szexencetée fiú. (Tagliavini.) 2-ik hét! RADIUS Nagymező­­utca 22 T : 122-098. 120-564. 3. 16 . Sz.: 1 kor is. V.: 11, 3. 16. 8 Miinehhausen, Albers Hans Werner Ilse ) 5-ik hét! SC­A­LA Teréz-körút 60. T.: 114 411. fű. f7. Sz. V.- 1S-kor is. Csavargók (Simon Michel, Lemonnier Meg. Aumont Jean- Pierre.) 2 ik hét! SZITTYA Vilmos császár-út 38. T.: 111 140. fű. f7, f9. Sz. V.: 13-kor is Fél­tékenység­. ! (Tolnay, Somlay.) 2-ik hét!­­ URÁNIA Rákóczi út 21 T.; 146 046. n3 5. h8. V.: 11-kor ie. St­nchhausen. (Alb­ere I Hans, Werner D&e.) 5-ik hét! Nincs baj az úszó utánpótlással! Ifjúsági úszóink is óriásit javultak tavaly óta A­z idei ifjúsági bajnokságok a vidéki utánpótlás nagyszabású előretöréseinek je­gyében folyta­k le. A 13 úszóbajnoki szám közül kilencet vidékiek nyertek, a buda­pestiek pedig csak négyet. Tavaly is 9:4 volt az arány, de­­ a fővárosiak javára. Hogy a vidék ilyen arányú előretörésének nem a pestiek gyengülése az oka, azt a majdnem minden­­ számban megtalálható időjavulás bizonyítja. Nézzük meg, kik nyerték tavaly és idén a bajnokságokat ? Hárman védték meg tavalyi bajnoksá­gukat : Szatmáry 400 gyorson, Kiss 100 hölgy gyorson és Littomericzky 200 hölgy n.­ellen. Az idők nagyarányú javulását legjob­ban az bizonyítja, hogy ha összeadjuk a tavalyi bajnoki eredményeket és az ideie­ket, akkor azt látju­k, hogy az idei időik ösz­­szege 5 perc 42.1 má­sodperccel volt jobb a tavalyiakénál. A tavalyi idők összege ugyanis 50:12, az ideieké pedig 44:29.9. Tehát nemcsak a felnőttek, hanem az ifjúságiak is sokat javultak tavaly óta. Ezzel­­ magyarázható az a büszke tény, hogy úszósportunk jelenleg első helyen áll Európában! Férfiak 1942 1945 100 m gyors: Szatmáry U­TE 1:00.2 E. MOVE 1:03 300 m gyors: Szatmáry UTE 2:24.2 Valent MESE 2:217 40­0 m gyors: Szatmáry UTE 5:33 Szatmáry UTE 5:10 800 gyors: Deák WMTI­ 11:11 Kádas MESE 11:12 200 mell: Bartals MAO 3:05.4 Suba WMTK 3:04 100 hát: Józsa KTSE 1:13.4 Valent MESE 1:14 3x100 vegyes: MAC 3:58.4 MESE 3:44.2 3x200 gyors: MAC 7:43.8 MESE 7:31.8 Hölgyek 100 gyors: Kiss SzUE 1:18.2 Kiss SzUE 1:15.8 200 gyors: Farkas FTC 5:10.6 Kiss SzUE 2:58.6 200 mell: Littomericziky SzUE 3:24.2 Littomericzky SzUE 3:25 100 hát: Dénes MUE 1:38.2 Somhegyi (Gamma) 1:34 8 3x100 gyors: SzUE 4:48.4 MUE 4:55 A fenti táblázatiból a vidékiek előretö­rése szembetűnő. Hat számban hódították el a büszke címet egri, szegedi és eszter­gomi úszók a fővárosiaktól. A pestiek közzül csak a MUE hölgyváltója szerezte meg a bajnokságot. (A tavalyi védő, a SzUE távolmaradt a versenytől.) Kilenc számban jobb időt úsztak a ta­valyiaknál és csak négyben gyengébbet. A legtöbb bajnokságot Kádas MESE és Kiss Irén SzUE szerezte, számszerint 2— 2-t. Az egyesületek között a MESE vezet 5 bajnoksággal. Második a SzUE 3 hölgy­­bajnoksággal, az Esztergomi MOVE, az UTE, a WMTK, a Gamma és a MUE pe­dig 1­1 bajnokságot szerzett. — A SzUE megérdemelte az első osztályba való feljutást — mon­dotta Mérai János, az úszószövetség fő­titkára a SzUE—Gamma I. B) osztályú bajnoki döntőmérkőzés után — Az 5:1-es gólarány nem is fejezi ki pontosan a mérkőzésen mutatott játék alapján a két csapat között fennálló különbséget. Tom­­bácz az első félidőben három óriási hely­zetet kihagyott, különben már szünetben nagyobb lett volna a szegediek vezetési aránya, mint 2:1. A SzUE-ból Szaniszló nagy rutinja, kitűnő lövése és nagyszerű erőnléte tűnt ki. Érdekes, hogy a szegedi játékosok, akik közül többen fáradságos szolgálatot teljesítenek s csak a mérkő­zés napjának reggelén érkeztek meg Bu­dapestre, erőnlét dolgában is messze fe­lülmúlták ellenfelüket. A Gamma játé­kosai úgy mozogtak, mintha hónapok óta nem lettek volna vízben. Bozsi Mi­hály dr, a Gamma edzője a parton min­dent elkövetett, hogy jó tanáccsal, utasí­tásokkal segítse a budaiakat. De minden hiábavaló volt, a vezető nélkül játszó SzUE biztosan nyerte a mérkőzést. Ki kell emelni még Kiss kitűnő fedezetjáté­kát. Pompásan játszott, a jeles úszó. A szegedi győzelem következtében az I. osztályú bajnokságban jövőre három vidéki csapat fog játszani: SzUE, TSC és MSE. Erre csak évekkel ezelőtt, egyetlen egy évben volt példa, amikor a TSC, SzUE és MESE játszott­ az I. osz­tályú bajnokságért. Az újpestiek megkezdték az erősítést: Villányi, az esztergomiak tehetséges 400-as úszója az UTE-be kérte átigazolá­sát. SZERDA, 1943 SZEPTEMBER 211. mmmmmmmmmmmmmm — Hiába játszották le a BSzKRT—MAC újonc vízilabdadöntőt — hallottuk hétfőn este a szövetségben. — A kétcsoportos díjmérkőzés egyik­ csoport­jában a BSzKRT győzött, a másikban a MAC biztos győz­tesnek látszott. Hogy a villamos csapat tagjainak ne kelljen sokáig várakozniok a másik csoport mérkőzéseinek befejezé­sére, előre lejátszották a döntőt, amelyet a BSzKRT meg is nyert. Ezután tovább folytatták a második csoport mérkőzéseit s ekkor b­üll­tt a baj: a MAC-ot az utolsó mérkőzésen baleset érte, a csoport­­elsőséget az UTE nyerte. Most tehát újra­ le kell játszani a csoportközi döntőt a BSzKRT—UTE mérkőzést. ■ UiUtioZAS A Csíkszeredai SE vasárnap rendezi városi bajnoki birkózóversenyét Csík­szeredán. Az igyekvő erdélyi egyesület­nek ez lesz ebben az idényben a har­madik versenye. A finn,svéd nemzetek közötti birkózó­­versenyt november 20—21-én rendezik meg Stockholmban. A Veszprémi SE részére Geszti Lajost és Lovas Vilmost leigazolta a szövetség. Sólymos Antal, a Nagybányai SE jóképességű versenyzője a Dési MÁV Törekvés SE-be kérte átigazolását. KOSÁRLABDA Újvidéken kosárlabda villámtornát ren­deztek. A győztes az UAC jóképességű együttese lett. Eredményei,: Gimnázium—Kereskedők 30:12. U­AC— Gimn. 36:33. UAC—Keresk 50:10 UAC­­Iparisk. 33:16. Iparisk.—Gimn. 34:10. Ipariak.—Keresk­. 49:4. Végeredményben: 1. UAC 6 pont, 2. Ipariak. 4, 3. Gimn. 2, 4. Keresk. 0. A RÁDIÓ MŰSORA Szerda, szeptember 29. Budapest I (549.5 m­): 6: Üzen az ott­hon. A Vöröskereszt baji­ánusi rádi­ószol­gálata. — 6.25: Ébresztő. Torna. — 6.45: Reggeli zene. — Közben 7: Ilírek. — 8 Hírek r­émet, rormán­, szlovák, ruszin és szerb­ nyelven. — 8.30: A vallá­s- és köz­oktatásügyi minisztérium rádióiskoláj­a. — 10: Hírek. — 10.15: Szórakoztató mu­zsika. — 11.10: Nemzetközi­ vízjelzőszolgá­­lat. — 11.15: Ilniczky László szalonzene­­kara. — 11.40: 1. A magyar tündér sziget. 2. Palóc a bíróságon. Somlay Károly el­beszéléseiből felolvasás. — 12: Harangszó. Himnusz. — 12.10: Melles Béla zenekar. Vezényel: Buc­sár Déra. — Közben 12.40: Hírek. — 13.20: Időjelzés, v­ízál­lás jel­emt­és. — 13.30: Honvédeink üzennek. A Vöröske­reszt bajtársi rádiószolgálata. — 14: A rádiózenekari műsorából. Vezényel: Turay Mihály. —14.30: Hírek. IMűsor ismertetés. — 15: Bura Sándor cigányzenekara. Közben 15.30: Apponyi Jászberényben. Könnyű László előadása. — 16.15: Tánc­­zen­e. — 16.45: Időjelzés, hírek — 17: Há­borús textil-anyaggazdálkodásunk. Göb­­lyös Mihály miniszteri műszaki tanácsos előadása. — 17.15: Régi nóta, régi­ tánc. Közreműködik Fellegi Teri. kiséri a rádió­zenekar Bertha István vezénylésével. — 18: Honvéd műsor. 18.40: V­iág politikai kérdések — vélemények. — 18.50: Híreik­. — 19: Műsoros munkáspi­henő. Közvetítés a Munkásakadémia diósgyőri előadásáról. Ismerteti Budinszky Sándor. — 20.10: Muzsikáló Dun­apart. — 21.10: Athéni ké­peskönyv. Mathia Károly dr előadása. — 21.30: Liszt, Velence és Nápo­ly. tarantella, (Berlini Fi­­­harmonikusok zenekara, vezé­nyel Kleiber). — 21.40: Hírek. — 22.10: Hírek német, angol és francia nyelven. — 22.40: Zenekari művek. — 33.45: Hírek. Budapest II (288.5 m). 17: Hírek német, romá­n, szlovák, ruszin és horvát nyelven. — 18: Az Operah­áz előadásának ismerte­tése. ~ 18.05: Az Operaház előadásának közvetítése. Háry János: Daljáték négy kalandban, elő- és utójátékkal, írták Pauli­n­ Béla és Harsány­ Zsolt. Zenéjét szerzette Kodály Zoltán. Vezényel: Feren­­csik János. Rendezte Márkus László. — 21.15: Olasz nyelvoktatás. Tartja Gollerani Bonaventura. — 21.40: Amit Badhó vezé­nyelt. Régi katona zene­karok kedvelt mű­­sordarabjai. Közreműködik a Budapest honvéd őrzászlóalj zenekara Pongrácz Géza vezényletével. — 22:40: Hírek.}

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék