Sporthirlap, 1943. július-december (34. évfolyam, 50-101. szám)

1943-10-30 / 84. szám

NÉMETH IMRE bilik a kalapácsvető csúcs megdöntésében A versenyekben gazdag és mozgalmas őszi­ atlétikai évad a MAC vasárnap délelőtt, sorra kerülő viadalával véget ér A kizárólag ügyességi számokból álló versennyel lezárulnak az 1943. esztendő pálya versenyei és utána atlétáink jól megérdemelt téli pihenőre térnek. A szigeti egyesület évadzáró versenyé­nek műsorán kalapácsvetés a kiemel­kedő szám. Németh Imre, a MAC váloga­tott súlyatlétája mégegyszer megpróbál­kozik az országos csúcs túlszárnyalásá­val. A pompás formában levő MAC-atléta az idei esztendő versenyei során a l­eg­ál­lan­­­óbb formát mutatta élvonalbeli ver­senyzőink között. Huszonegy versenyen vett részt az idén s ezek közül csak két­szer­­először Helsinkiben, másodszor pedig a bajnokágban­­ dobott az­ 50-en alul. Az idei esztendőben kétszer javí­totta meg az országos csúcsot id­e hatszor (53.43, 53, 53.61, 53.58, 53.89, 53.51) dobta túl az 53 méteres határt. A vasárnap várható csúcs­javításról Németh Imre a következőket mondta: — Ha az időjárás kedvez a versenynek, akkor remélem megdöntöm 53.89.es csúcs­­e­re­dmén­­yemet. Ha két héttel előbb lett volna a verseny, akkor le mertem volna fogadni, hogy jóval 54 méter fölött fog földet érni a kalapácsom, abban az idő­ben azonban nem volt versenyem , így nem tudtam bebizonyítani jó formámat. — Most egyébként egészen jó­­erőben várom az utolsó versenyemet, még soha­sem voltam ilyen pompás súlyban. 83 kiló vagyok. K ürömmel olvastam Wagnernek az el­múlt napokban elért komoly eredményét. A műegyetemiek súlyatlétáját nagy tehetségnek tartom s könnyen lehetséges, hogy jövőre erősen megközelíti az 50 méteres határt. Csak szorgalom kell hozzá, mert a tehetsége megvan. Szép küzdelem várható a HTVK évadzáró lövészversenyén 500 lövész a leállásoknál! A HTVK rendezésében szombaton és vasárnap sorra kerülő évadzáró céllövő­viadal az előjelekből ítélve méreteiben vetekszik az eddig lezajlott lövészverse­nyekkel. A honvédtisztek őszi találkozó­jának műsorából törölték a kispuska­számokat, de még így is közel 501­ neve­zést adtak le lövészegyesületeink vala­mennyi pisztoly­, illetve a hadipuska­­verseny számra. Az igen nagy érdeklődéssel várt év­záró nagyszabású tiszteletdíjas viadal elő­készületeiről Berczelly Tibor, a HTVK kiváló sokoldalú versenyzője és a verseny rendezője az alábbiakban tájékoztatott bennünket: — Erre a­ nagy tömeg­felvonulásra igazán nem számítottunk. Ha ugyanis figyelembe vesszük, hogy kispuska­­számokban nem rendezünk versenyt, akkor bátran ráfoghatjuk a HTVK viadalára az idei legnagyobb szabású tömegversenyt. Jellemzésül elég csak annyit megemlítenem, hogy hadipisztoly­ban közel 100, hadipuskában pedig több, mint 100 lövész áll majd a lőállásokhoz . Ami pedig a várható eredményeket és küzdelmeket, illeti, mind a pisztoly-, mind pedig a hadipuskaszámban igen nagy összecsapásra lehet számítani. Ez viszont arra enged következtetni, hogy egy-két országos csúcsot ismét a múlt­nak adnak át nagyszerű formában levő élvonalbeli lövészeink.­­ A legnagyobb csatát a céllövőpisztoly 10-es csapatversenyében az MLE (Balogh, Miklódy, Fábián, Minta, Gridi, Vértessy, Géczy, Kocka Kisgyörgyné, Garadnay) és a HTVK (Martini, Börzsönyi dr, Kis­­györgy, Takácsi, Liptay, Berczelly, Balázs, Homoródy, Badinszky Keszely) között várom. Remélem, hogy hadipisztoly­­ban a tiszti lövészek lesznek elől, hadi­puskában viszont az elektromosok gár­dája felé int a győzelem. " Ezúton is felhívom a versenyen induló lövészek figyelmét arra, hogy a kiírástól eltérőleg nem vasárnap, hanem már szombaton délelőtt 9 órai kezdettel megindul a küzdelem az arénaúti lőtéren. MOZI Több mint 6090 méter hosszú az új Monte Cristo-film s ezért nem adható elő egy előadás keretében. Dumas Sándor regényét a franciák filmesítették meg s a film első része a napokban kerül a kö­zönség elé. „Az Is vár foglya“ — ez az első rész címe s a címszerepet Willm Pierre Richard alakítja. Faria abbét Zacconi Ermete, a nagy olasz művész személyesíti meg. Az izga­lommal, fordulatokkal és kalandok­kal teli mesét Vernay Róbert rende­zésében hűen adják vissza a film­szalagon. Mindössze nyolc új film került a budapesti moziközönség elé októberben Ismételten kifogásoltuk a fővárosi moziműsorok egyhangúságát, ami ugyan a bemutatott filmek sikerét is bizonyítja, de mégis csak olyan je­lenség, amely okvetlenül orvoslásra szorul. Október folyamán mindössze 8 új filmet mutattak be Budapes­ten. Ezek közül 3 magyar (Kettes­ben, Megálmodtalak, Sziámi macs­ka), 4 német (Párisi románc, Rej­tély, Botrány, Feleség) és 1 olasz (Útikaland) volt. Az egyik magyar filmet 2—2, a másik kettőt 3—3 mo­ziban játszották , illetve játsszák még ma is. De még ennyi új filmet is csak azért kaptunk, mert a német filmek két bemutatómozijában, az Urániá­ban és a Corvinban nem addig játsszák a filmeket, amíg azt a kö­zönség érdeklődése lehetővé teszi, hanem jóval előbb műsort, cserélnek, hogy minél több új filmet jelentet­hessenek meg. Az októberi bemutatók száma az egyes mozikban: Átrium 2, Corvin 2, Deák 1, Fórum 2, Kaszinó 0, Korzó 1, Nemzeti Apolló 1, Orunia 1, Ra­­dius 0, Scala 0, Szittya 1, Uránia 2. hangverseny látogatás — VERSENYFUTÁSSA­L Min­nitz Frigyes vasárnap játé két he­lyen rendez egyszerre nagyszabású hang­versenyt: egyet a Magyar Művelődétt Há­zában, egyet pedig a Liszt Ferenc-téri Zeneakadémián. A két koncert érdekes­sége: egy időben rendezik mind a kettőt, így a zene- és énekked­velő közönség va­lódi versenyfutást rendezhet majd, hogy mind -a kettőt végigélvezhesse. A Műve­ SSmotihMsp SZOMBAT, 1943 OKTÓBER 31­. PÁPA VÁROS CÉBEÖVGBAJNOKSÁGÁT nagyszámú érdeklődő előtt, rendezték meg a MÁV Kinizsi lőterén. A bajnoki viada­lon a Pápai SE, a Pápai SC és a MÁV Kinizsi lövészei indultak Az eredmény: Kispuska: 1 Szemere PSC 261. 2 Kano­­zsár (MÁV Kinizsi) 260. 3. Platti PSC 259. Hölgyek: 1 Somogy­vári (MÁV Kinizsi) 82 2 Petőcz (MÁV Kinizsi) 72 kör. Csapatban: 1. PSC 1234, 2. MÁV Kinizsi 1211, 3 PSE 1188 JÉG A Kolozsvári Korcsolyázó Egylet meg­kezdte előkészületeit az idényre Most alakította meg ifjúsági jégkorong csapa­tát. Eddig 30 ifjúsági korongozója van az egyesületnek. lődés Házában Jávor, Kelly, Sim­or, Bi­­licsi, Miklós Lívia tts Legényei dt lép fel a tamgóharmónika zenekar kíséreté­ben, a Zeneakadémián ped­ig Bakon János és Horváth Jenő jubiláris szerzői estje lesz. Máris rengetegen vannak, akik mind a két előadásra megváltották a jegyüket. A MOZIK MŰSORA November 1-én vasárnapi kezdések! RÖVIDÍTÉSEK: n = %, f · %, h = %, Sz = szombat, V = vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 154 024, 153­ 034, 14. 16, 18. Sz. V.: 12-kor is. Sziámi macska. (Szeleczky, Haj­nássy, Bilicsi.) CORVIN József-körút és Üllői-út sarok. T: 138-988, 339-584 , 3. 5. n8 Botrány: t Finkenzeller Heli Dohm Will Henckels Paul) 2-ik hét! DEÁK Teréz-körút. 29 T: 121-343 125-952, 12. 14, 16 fö V.: ll-kor te Sziámi macska. (Szeleczky Hajmássy Bincsil. 3-ik hét! FÓRUM Kossuth Lajos-u 18 T : 189-707 189-543. 14, 16, f. V.: ll-kor is. Utikaland. Sziámi macska (Szeleczky Zsat.) 3-ik hét! KASZINÓ Eskü-út 1. T.: 185-329. 383-102. n4 ,n6, n8, Sz.: n2.kor is V.: 11. n4, nt1, n8. Botrány. (Finkenzeiler Heli. Dohm Wild Henckels Paul ) 2-ik hét! KORZO Váci utca 9. T.: 182-818. f4, £6, f8- Sz.; £2-kor is V.: 11. £4 f6 £8. Sziámi macska (Szeleczky Zita). 2-ik héti NEMZETI APOLLO Erzsébet körút 45. T. 222 002. £4. £4 £8. Sz : £2-kor is. V.: ll-kor és f2-kor is Megálmodtalak (Muráti. Bilicsi ! 3-ik hét! OMNIA Kölcsey.u 2. TV. 130—125 14. £6 £8 Sz.: £2-kor is V.: ll.kor és £2 kor is Kettesben !Simor. Páger.) 5-ik hét! RADIUS Nagymező­ utca 22 T.: 122-098. 120—564 £3 h5 n8 Sz.: 11-kor is V­­ 11 £3 h5. n8, Münchhaussen (Albers Hans, Werner Ilse.) 9-ik hét! SCALA Teréz-krt 60 T.: 114—411. 14, £6 f8 Sz. V.: 12-kor is Csavargók (Si­mon Miehel, Lemmonier Meg, Aumont Jean Pierre.) 5-ik hét!­­ Disney Walt színes film. SZITTYA Vilmos császár.út 38 TV 111 - 140. 14 f6. f8 V.: 12 kor is Megálmod­­talak. (Muráti, Bilicsi ) 3-ik hét! URÁNIA Rákóczi-út 21. T.: 146-046 3. 5. 18. V.: 1l-kor is. Feleség. (­Jugo Jenny, Staal Viktor, Fritseh Willy) Híradó mozik BELVÁROSI Petőfi S.-U . T.: 181 244. 10-től 21-ig folyt. Ufa Magazin Magyar.. Ufa híradó. Lángoló hegy. Postáslovak Színes rajzfilm Í1TRAPÓ Erzsébet körút 13. T.: 222­ 499. - től 21 ig folyt. Ufa Magazin. Magyar­. Ufa híradó. Lángoló hegy. Postáslovak. Színes rajzfilm Utánjátszó mozik BARLANG Károly körút 8. T.: 422-722. f2, f4, f6, f8. Álomkeringő 2-ik hét! V. d­e, 11. Rózsafalent BELEZNAY Akácfa­ utca 4 T: 225-276 19. h12, 12, £4, f6, £8. Dódé. 3-ik hét! BETHLEN Bethlen-tér 3 T.: 225—003. f4, £6, 18.­ V.: ll-kor. £2.kor. is. Orient­­express. CAPITOL Baross tér 32 T.: 134—337 f2, f4 £6. £8. V.: l1-kor is. A varieté csillagai. CSABA tél 161 -et 4 T : 146-040 f4 f6 fS Sz. V.: f2-kor is Orientexpress. V. d­e. 11: Magyar feltámadás 1-én d­e. 11: Pascal két élete. DUNA Holán.u 7 T : 111—994 14 f6. f8. V.: f2-kor is. Orientexpress KAMARA Dohány­ utca 42. T: 423-901. 02, f2 £4. £6. fS. Anyámasszony kato­nája. MESEVÁR Szent István-körút 16. T : 114- 502 f4. f6, f8, V.: f2-kor is Mintaférj. PÁTRIA Népszínház­ utca 13 T: 145-673. 10. hf2 f2, f4 £6 f8. V ■ 11 f2 f4 £6 fS fis lement a nap 2-ik hét! PEST Erzsébet­ körút 8. T: 221-222. fl2, f2. f4,. £6. f8 Magyar kívánsághangver­seny LM BUD­A Horthy M.-út 64. T.: 268­ 999 f1, f6 f8 Sz.: £2-kor is. V.t 11-kor és 2-kor is Orientexpress Továbbjátszó mozik ATTILA Rákóczi-Út 82 T 222—644 10. hl2 f2 f4 f6 f8 V 11 f2 f4 £6 £8 Szudáni szerelem. A nagy kaland. BUDAI APOLLO Széna-tér IV 351 500. f4, f6, f8. V.: f2-kor is. Emberek a­ hava­son. V. d. e. 11: Zúgnak a szirénák 1-én d­e 11: Vörös vihar DAMJANICH Damjanich-u 1. T : 425-644 n4, n6, n8. V.: f1-kor, n2-kor is. Emberek a havason. ERZSÉBET Erzsébet­ körút 39 T.: 222-401 11 n2, f4­­6 n­8. Egyetlen éjszaka 4-ik hét! HOMEROS Hermina út 7. T: 496-178. f4 f6. f8. V.: £2-től Tokjai aszú IPOLY C­sáky­ utca 65. T.: 292-626 £4. f6. f8. Sz V.: £2-kor is Láthatatlan bilincs. V. d. é. 11: Hét évig nem lesz szerencsém JÓZSEFVÁROS­ Kálvária­ u-­r 5. T: 131-316. £4. 16 f8. V.: 12 kor is. Bercsényi­­huszárok. V d e 11: Szeretlek, l-étől Fények az éjszakában NYUGAT Teréz-körút 41 T.: 121­ 022 n4. n6 n8. Sz.: n2 kor be. V.: NI kor és n2 kor is Két asszony OTTHON Beniczky-utca 3. T.: 146 447. n­4, n6 nS V : ll-kor és n2­ kor is Emberek a havason RÁKÓCZI Rákóczi-út 68. T: 426.326 11, 1, 3. 5 n8. Emberek a havason SZÉKELY Erzsébet­ körút 26 T: 226-423 11. f2, f4 £6. £8. Rettegő SZIVÁRVÁNY István út 39 T: 228-020. n4, n6, n8, Sz V,: n2-kor is Emberek a havason. V. d, e 11. matiné 1-től: Pénz beszél. TISZA Népszính­áz­ u. 31. T.:­­33-in f4. £6, f8 V , f2-kor is. Negyedsziglen TOLDI Rákóczi­ út 70 T.: 224 443 10 h!2 £2 n4, n6 n8 V , 11 13 5 n8 Varieté TÚRÁN Nagymező­ utca 21. T: 120-003. 11, n2, f4. £'­, f8. Emberek a havason. A RÁDIÓ MŰSORA Szombat, 1943 október 30. Budapest­­ (549.5 m ) 6: üzen az ott­­h­on. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgá­lata. 6.25: Ébresztő. Torna. 6.45: Reggeli zene. (Hanglemezek) 7: Hírek Közle­mények. 8: Hírek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelven 8.30: A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rádió iskolája. 10: Hírek. I­ntel 5: A Budapest honvéd őrzászlóalj zenetara. Vezényel: Pongrácz Géza 11.10: Nemzetközi víz­­jelzőszolgálat. 11.15: Major Blanka hegedül Zongorán kísér: Széchenyi Dénes. 11.40: A bölcsőtől a repülőgépig. Kuchárik József előadása, 12: Harangszó. Himnusz 12.10: Szórakoztató zene 12 40: Hírek 13.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 13.30: Honvédeink üzennek A Vöröskereszt baj­­társi rádiószolgálata. 14: A folyamerők fúvószenekara. Vezényel: ifj. Fricsay Richárd 14 30: Hírek Műsorismertetés. 15: Szabó Quitter tánczenekara játszik. 15.30 óbolgár művészet. Irta: Szlávi Vasz.­liv. (Felolvasás.) 16 20: Szórakoztató zene. (Hanglemezek.) 16.45: Időjelzés, hírek. 17: Forró melódiák. Nagykovácsi Ilona énekel zenekari kísérettel. 17.35: Hadszínterek földrajzi szemmel.­ Vitéz Temesy Győző dr előadása a Balkán­félszigetről. 17.35: Marik Irén zongorázik 18.10: Népszerű filmakadémia. Bevezeti: báró Wlassics Gimma­dr államtitkár. Erdélyi István dr beszél a film gyártójá­­ról 18.30: Berlioz: Beatrix és Benedict, nyitány, (Hanglemez). 18.40: Külügyi tájékoztató. 18 50: Hírek. 19: Hangképek innen onnan. 19.30: Rég volt, szép volt. Részletek Schubert—Berté: Három a kislány című operettjéből. Az összekötő szöveget írta: Liszt Nándor, felolvassa: Egry Mária. Rendező: Kiszely Gyula. Közreműködik a rádiózenekar. Vezényel: Bertha István. 21,10: őszi szántás. Har­­sány­i Lajos verseiből előad: Szabó Sán­dor. 21.25: Pertis Jenő cigányzenekara keringőket játszik. 21.40: Hírek, lóverseny­­eredmények. 22.10: Hírek német, angol és francia nyelven. 22.40: Magyar nóták (Hanglemezek.) 23.30: Táncoló billentyűk. (Hanglemezek.)­ 23.45: Hírek. Budapest II (288.5 m.) 17: Hírek német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 19: A földmívelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája 19.30: Beethoven és Betk­a írta: Miehnay Ödön. Felolvassa: Gecső Sándorné. Közreműködik: Lukács Margit (szavalat), Németh Anna (ének), Böszörményi Nagy Béla (zongora) Zongorán kísér: Bagossy Judit 20.10: Honfoglaláskori magyar telep Svájcban Dezsényi Béla dr előadása 29.35: Richard­ Strauss: Don Juan szimfóniskus költe­mény (20. mű). (Hanglemez). 20.55: Pertis Jenő cigányzenekara muzsikái. 21.29: Régi magyar színészet. Fukánszky­­né Kádár Jolán dr előadása a Feleky­­párról. (Felolvasás). 21.40: Országos postászenekar. Vezényel: Eör­dög­h János 22.40: Hírek. Kísérleti adóállomás. (418 m) 17.30 tó! Gondűző derű. (Hanglemez­k). Kassa, (208.6 m.) 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven. Műsorismertetés. 12- Déli harangszó. Himnusz. 17: Hírek német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelven. Budapest II-ről 17.80: A Bohém tánczenekar játszik 18: Tisza István gróf emlékezeti. Kecskés Tibor dr előadása. 18.20: Művészlemezek. Vasárnap vívják az ifjúsági ökölvívó CIB döntőit Többhavi nehéz küzdelem után vasárnap már a döntőkre kerül sor az országos ifjúsági ökölvívó csapatbajnokságon. A döntőbe — mint az várható is volt — a BTK, a WMTK, a Kistext és a MÁVAG­­ csapata jutott. A csütörtöki középdöntőn már mind a­ négy csapat küzdött. A Kistextben­ a két Fogarasi, Iluman és Ko­writs volt jó. A BTK-ban Torma III, Marton I­­éte Németh tetszett. A WMTK legjobbjai: Lengyel, Kovács, Záb­orszky és Bicsák. A MÁVAG-ból a két Skalla, Elekes és Vincié tetszett. ♦ A döntőkön — amelyeket vasárnap este fél hat órai kezdettel vívnak a Sport­­csarnok nagytermében —nagyon, nagy küzdelmek várhatók. A BTK a Kistexttel, a WMTK a MÁ­­VAG-gyal méri össze erejét. Nagyarányú győzelmet aratott a WMTK a Kistext fölött, a BTK nehezen győ­zött a MÁVAG ellen Csütörtökön este már a­ középdöntőket vívták a Sportcsarnok edzőtermében az országos ifjúsági ökölvívó csapatbajnok­ság során. A WMTK nem várt fölénnyel verte a Kistextet, a MÁVAG pedig balsze­ren­csével kapott ki a BTK-tól, amely mindössze hat versenyzővel indult. Né­meth MÁVAG két (!) dekavia,1 átesett a súlyhatáron és nem indulhatott. Eredmé-1,3' ’ WMTK—KISTEXT 11:3 (Papírsúlytól felfelé). Zole győz ellen­fél nélkül. Lobotka megveri Kollaritsot. Reich kikap Fogarasi II-től. Lengyel le­győzi Kovácsot. Kovács győz Fogarasi I ellen. (Fogarasi csak azért vesztett, m­ert figyelmeztették.) Záhorszky—Rum­a döntetlen. (Ruma jobb volt.) Nagy döntő fölénnyel győz Jang ellen. Hasonlóképpen nyer Bicsák Szabó ellen. Heincz ellenfél nélkül győzött. Előlállók a WMTK ök­lözői. BTK—MÁVAG 9:7­­ (Papírsúlytól felfelé). Horváti II veszt Skaila TI ellen. A lég-, a harmat- és a pehelysúlyban nem indított versenyzőt a BTK. Tormia III győz Elekes ellen. Né­meth—Vincze döntetlen. Marton győz Kuharcsik ellen. Kovács és Bojcsik győz ellenfél nélkül. Előlállók a győztes csa­pat tagjai.) A MÖSz három új ökölvívókerületet állított fel, Kolozsvárott a Délerdélyi, Nagybányáit az Északerdélyi, Maros­­vásárhelyt pedig a Székelyföldi kerület alakult meg. A Délerdélyi kerület vezeté­sével Geréb Károly főtitkárt bízták meg. A többiek alkerületekként fognak mű­ködni. ÚSZAS Ózdon vasárnap rendezik meg a Búvár Kund emlékversenyt, amelyen nagyszámú gyerekúszó indul. Felelős szerkesztő: Hoppé László Helyettes szerkesztő: Orbán Mihály Felelős kiadó: Tavasz István dr NYOMATOTT A STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT BT KÖRFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, Vili JÓZSEF-KÖRÚT S. Felelős: Győry Aladár igazgató Most jön a negyediké. Az esélyesek győzelmét ígéri a birkózó CIB negyedik fordulója Még két vasárnap és eldől, hogy a főváros hat csapata közül melyik három jut az országos döntőbe. Vasárnap már a negyedik fordulóhoz ér el a Budapest­­bajnokság és ezúttal is kemény csatákra lehet számítani, noha az esélyesek biztos győzelmét lehet várni. A BVSC a Ganz TE-ben a hato­s mezőny sereghajtóját kapja ellenfeléül Az ezévi bajnokságban váratlanul gyen­gén szerepeltek a gépgyáriak és így ezúttal is vereség elé néznek. * Sokkal érdekesebb lesz a MÁV Előre— Postás SE mér­kőzéte. A Postás, noha gyenge rajtot vett, nem is titkolja, hogy a harmadik helyre tör és az országos döntők résztvevője szeretne lenni. Ez azonban csak úgy sikerülhet, ha a MÁV Előrét legyőzik. A II. és a III. forduló­ban látottak alapján nem reménytelen a zöld-fehérek álma . A biztos bajnoknak látszó WMTK-nak sem lesz nehéz dolga a Testvériséggel, noha a Testvériség csapatában kétség­tel­enül több van annál, min­t­ amit­ a múlt héten mutatott. Ha teljes csapattal tud a­ szőnyegre lépni, néhány szép mérkőzést (Mángó—Kósa) kap a közönség. A mérkőzéseket ezúttal is délután fél 5 órai kezdettel bonyolítják le a Sport­­csarnok edzőtermében. A Csíkszeredán vasárnap sorra kerülő versenyre a Kolozsvári SE nyolc játékost nevezett be. Ózdon vasárnap országos birkózó­­versenyt tartanak Budapest, Diósgyőr, Eger, Gyöngyös, Kassa, Miskolc és Salgó­tarján, versenyzőinek részvételével. Juhász István ózdi edzőnek köszönhető, hogy az ózdi ifjúságiak a siker reményében lép­nek szőnyegre nagy ellenfeleik ellen. Erdély kerületi birkózócsapatbajnok­ságait vasárnap délelőtt rendezik Kolozs­várott. Eddig Nagybánya, Nagyvárad, Máramarossziget, Szatmárnémeti, Maros­­vásárhely és Kolozsvár csapata nevezett. Itt a Sopronban sorra kerülő országos levente tornaverseny kiírása A Leventék Országos Parancsnoka kiírta az országos levente tornaver­senyt, amelyet december 11-én és 12-én tartanak meg Sopronban. A verseny egyéni és csapatbajnok­ságból áll, amelyen részt vehetnek a 15. életévtől kezdve azok az isko­­lán kívüli leventeegyesületi tagok, akik orvosi vélemény alapján a ver­senyzést megerőltetés nélkül űz­hetik. Közép- és középfokú iskolai tanu­lók, egyetemi, főiskolai hallgatók még abban az esetben sem indulhat­nak az országos versenyen, ha kü­lönben a leventeegyesületnek tagjai. Részt vehetnek továbbá a területi­leg illetékes leventeegyesület színei­ben a leventeegyesület tornászcsapa­tát kiegészítve, vagy pótolva a tár­sadalmi egyesületek azon iskolán­­kívüli tornászai, akik 1924-ben és az ezt követő 26, 27. és 28. években szü­lettek. Az országos levente tornaverse­­nyen való részvételt nem kötötték a MOTESz igazolásához, vagyis a le­venték az Itt közölt feltételek mel­lett szabadon indulhatnak az orszá­gos levente tornaversenyen akár iga­zolt versenyzői a szövetségnek, akár nem. A verseny korcsoportjai: Az I. korcsoportba tartoznak az 1924., 25., 26., 27. és 28. évben szü­letett leventék. A II. korcsoportba tartoznak az 1920, 21, 22 és 23 évfolyambeliek. A III. korcsoportba tartoznak a leventeegyesületek leventeköteles ko­ron túllévő tornászai, akik 1920 előtt­­ születtek. Az országos levente tornaversenyt a MOTESz verseny- és fegyelmi sza­bályai szerint rendezik. A verseny nevezési zárlata: no­vember 15. Az országos verseny gyakorlati anyaga két részből áll: a) közös sza­badgyakorlatból, b) versenyszámok­ból. A versenyen résztvevő minden egyes versenyzőnek kötelessége az elért három szabadgyakorlatot beta­nulnia és a záróünnepélyen ennek együttes bemutatásán résztvennie. Aki a közös szabadgyakorlatok alól kivonja magát, annak versenyered­ményét a versenybíróság megsemmi­síti. Az egyéni versenyben szerenként­ és összetett bajnokság lesz nyújtón, korláton, lovon, gyűrühintán, mű­­szabadgyakorlatban és lóugrásban. A csapatbajnokságot nyújtón, kor­láton, lovon, gyürühintán, műsza­­badgyakorlatban és lóugrásban tart­ják. Valamennyi egyéni és csapatbaj­noki számból pótverseny lesz. Az egyéni és csapatbajnokság fa­jai: Mind a három korcsoport (ifjú le­venték, leventelegények és levente­köteles koron túllévő leventeegyesü­leti tornászok) részére egyéni és csapatbajnokság lesz. Mind az egyéni, mind pedig a csa­patbajnokságban csak az összetett bajnokságért lehet versenyezni Ki­választott egyes számokban nem le­het indulni. Az egyes szerek bajnoka és helyezettje tehát csak az lehet, aki az összetett bajnokság minden egyes számában részt vett. A csapatlétszám alsó határa 5 fő, de indítható 6 tornász is, akiknek eredménye közül a legjobb 5 számít. A csapatbajnokságban mind a há­rom korcsoport tornászai csak előírt gyakorlatot tartoznak végezni, az egyéni bajnokságban indulók pedig szerenként egy-egy szabadon válasz­tott gyakorlatot is kötelesek bemu­tatni. Balássy András, a LOK sportosz­tályának vezetője a következőket mondta az országos versennyel kap­csolatban: — A levente tornászok találkozó­ját azért tartjuk Sopronban, mert a ,,Hűség Városa“ volt az első a vi­déki városok között, ahol a torna­­sportot megkezdték. A tornaversenyen elindulhatnak a leventeegyesületek leventeköteles ko­ron túllévő tor­naversenyzői is, tehát azok, akik 1920 előtt, születtek, így módot adunk a leventeegyesület szí­nei mellett hűségesen kitartó minő­ségi versenyzőknek, hogy levente­bajnokságon szerepelhessenek. Ez­által színvonalban is emelkedik a leventék versenye, hiszen a VII. ke­rületiek csapatának kiválóságai Pa­taki Ferenccel az élükön résztvehet­nek a bajnokságon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék