Sporthirlap, 1944. január-június (35. évfolyam, 1-51. szám)

1944-01-01 / 1. szám

I­l­i Németországbas] £5 Pfennig Olaszországban $ Ura Svájcban ..............28 e. Horvátországban.. S t'ma Előfizetési ára negyedévi­ ©. Belföldre ................ á.S» P Külföldre ............. ®.3t® V SZOMBAT 1944 január 1 XXXV »vt 1. szám m­egjelenik szerdán és szombaton szer­kesz­tőség­re d­anóblva iái: Badapeet ^111. B'ikfe szilérd-afccs fi. «&. HL em Távbeszélő: §serk©3at6aég* . —61—9S Kiadóhivatal lesats délut&u I Grá.ij?— 13—S9—71 Levélcím: Sudspeet: *41- Postafióki 61 Vasárnap délután négy óraikor, a WMTK—­Szabadkai VAK mérkőzésen in­dul a­ XVIII- ökölvívó csapatbajnokság a Nemzeti Sportcsarnok­ban. Ez a XVIII. CsB se hű maradt elődei­hez. Eddig ugyan­­s minden évben azt írtuk, hogy az idei csapatba­jnokság küzdelmei az eddigieknél is nagyobb harcot ígérnek és a bajnokcsapatot meg­jelölni csaknem olyan lehetetlenség, miint bármelyik csapat felállítását — egy perccel a mérlegelés előtt.Arra a kérdésre tehát, hogy mégis ki leh­et esélyes, csak egy férf­ét lehet: — Mindenki! Mert idézzük csak! Van, aki az FTC bajnokságára esküszik, a másik a BTK-t és a BVSC-t tartja esélyesnek. Ezek se­m temetik el azonban sem a BSzKRT- ot (a tavalyi bajnokot), sem a WMTK-t, sőt még a szabadkai csapatban­ is bíz­nak a­­ hívei. Egyelőre tehát hat esély­ese is van a bajnoki címnek. A soron következő for­dulókban aztán majd leapad ez a szám­­ötre, négyre, háromra, kettőre, egy­re..­NYITÁNY: WMTK-SZVAK, BVSC—FTC A csapatbajnoki küzdelmek sorát két mérkőzés nyitja meg vasárnap. A WMTK az újonc SzVAK-kal, a BVSC az első osztályba visszakerülő FTC-vel csap össze. A mérkőzések közül kétségkívül a vasutasok és a ferencvárosiak találko­zása ígéri a nagyobb harcot. A BVS­C- nek minden tudására­, legjobb formájára és mindent beleadó lelkesedésére szük­sége van, ha győztesen akar kikerülni ebből a harcból. A zöld-fehérek be sze­retnék bizonyítani, hogy tavaly csak balszerencsével estek ki az első osztályból , most vallóban megérdemelten kerültek oda vissza. Nehéz dolga lesz azonban a WMTK Legénységének is. A csepeliek nem vehetik félvá­lról a jó küzdőszelle­méről híres vidéki ellenfelet. Hogy aztán ez a négy csop­ort milyen összeállí­tásiban lép vasárnap a szőri tóba, az egyelőre a kérdőjel. Az összeá­lítás még hét lakat alatt őr­zött titok. Legalább is vasárnap délután 4 óráig, amikor a mérkőzésre kerül a sor. Addig hiába is faggatjuk most az egy­esü­letek veze­tőit. A WMTK HÁZATÁJÁN bizakodó a hangulat. Hogy Kéri Béla edző mégis így panaszkodik, akár előre le is írhattuk volna: — Rengeteg a sérültünk. Fő a fejünk, hogy kit állítsunk ki a szabadkaiak el­len Négy ökölvívó. Influenzás, kettő sérült. Megelégednék akár a 9:7-es győ­zelemmel is... A bennfentes szurkolók azonban már tudják, hogy ez a csapat áll ki a SzVAK ellen: Kovács, Bogács Váczi, Samarja­, Rí­­csak, Baráth, Nebieth Jászai. A névsor jó. Jó együttes is lesz be­­lőle... A csepeliek vasárnapi ellenfele, A SZABADKAI VAK óriási lelkesedéssel készült az ökölvívó CIB küzdelmeire. Annyi bizonyos, hogy a vidéki csapat igen komoly erőt kép­visel. — Első szereplésünk alkalmával — mondja Jeles Ferenc, a SzVAK buda­pesti képviselője — csak azt szeretnénk elérni, hogy ne essünk ki az első osz­tályból. Azt hiszem, ezt el is érjük, hi­szen a fiaik hangulata kitűnő és telje­sen felkészülten jönnek fel Budapestre Az összeállítás felől már mély hallga­tásba burkolódzik Jeles Ferenc. Valószínűség azonban, hogy a csepeliek ellen ez a csapat áll ki: Sovlyánszky, Szentgyörgyi, Kiss II., Zentay, Kuthy, Nyirati, Lazíts, Borsos. Ennek a mérkőzésnek a papírforma alapján a WMTK lesz a győztese. Csak a győzelem aránya körül lehetnek viták... A WMTK—SzVAK mérkőzést Bruider János vezeti. Pontoz: Viniczy Gyula, To­kaji János, Missik Béla és Kulcsár Dezső. AZ FTC nagy kérdése: indul-e Csontos? — Sajnos — mondja Weidemann Ká­roly, az FTC intézője — Csontos kéz­­sérülése olyan, hogy nem küldhetjük őt a A­z IPfJ? kiadóhivatala közli, hogy a kettős ünnep miatt a lap következő száma csak ja­nuár 3-án, hétfőn jelenik meg, de Budapest főbb pontjain már­­január 2-án, vasárnap este 6 óra tájban kapható lesz­ szorítóba. Remélem azonban, hogy Cson­tos nélkül is jól szereepl majd a csapat. Csak elő kell vennünk az elraktározott zöld-fehér szívet . . . Az FTC minden valószínűség szerint a következő csapatot küldi a szorítóba a BVSC ellen: Hámori, Tóth, Szumoga, Selmeczi, Ba­­rinka, Csontos (Homolya II.), Révész, Homolya I. A VASUTASOK házalóján így beszélnek: — Minden évben esélyesek voltunk, az­tán jött­ a narancshéj és azon elcsúsztunk. Most győzni szeretnénk . . . — Együtt van most a csapat — han­­go­­tatja Salkó Béla szakosztályvezető — belefekszünk a bajnokságba . „ , Az FTC elleni csapat valószínűleg ez lesz: Mester, Horvát, Padány, Vajda, Kocsis, Szabó J., Farkas, Tamási. Ha a mérkőzés esélyeit vizsgáljuk a mérleg nyelve egy hajszállal a vasutasok felé hajlik. Már csak azért is, mert Cson­tos indulása bizonytalan. Lehet azonban, hogy a ferencvárosi szív így is kicsikar egy döntetlent. Ezt a mérkőzést Kolozsi Sándor vezeti. Pontot: Kiss Elemér, Tomi­a István, Ko­­ ­t BUEK )­ (Sporthír­lap szerkesztősége és kiadóhivatala Jozs­e Frenc, Rózsa József. A csapatbajnokság első fordulója vasár­nap délután 4 órakor kezdődik a Sport­­csarnokban. A viadal jegyei a szokott elővételi helyeken kaphatók. A Juta BTE tavasszal továbbra is a váci úti Garzhajó pályáján játssza le mér­kőzéseit. Gecsei I, a BSE jeles csatára vissza­tér anyaegyesületébe a BGSE-be. Hazafi Antal, a BESC jobbfedezete hazatért. Tavasszal újra erősíti a palo­taiak csapatát. A Kistextben elégedettek a vezetők, mert az NB I III, a BLASz és a kölyök­csapat az első helyen végzett A vezetők és a játékosok január közepéig pihenőre tértek majd megkezdik tornatermi edzéseiket a klubhelyiségükben Az OESC január 20-án kezdi el torna­termi edzését Csere Imre edző vezetésé­vel a százados úti polgári iskola torna­termében Az NB III-beli MOVE RT SE húsvétkor éremmérkőzést játszik az RTK-val. Koós, az Ob öcsei Bocskai játékosa tavasszal elhagyja egyesületét A tehet­séges jobbszélső az egyik pesti NB III-as csapatba tart.­ ­ Ú­jévi szálln­ai vasárnap délutáni ü­getőversenyek részletes műsora - jóslatokkal ______ _________________ Ara­sztó ill. A Nemzeti Sporttal egyet­s Belföldre egy bóra Ml P Belföldre negyedtívre lí.— P K­ölföldre St—­p Csapkay szerint című cikksorozatunkat Ki a legjobb 110 magyar labdarúgó — Folytatjuk „A zöld-fehérek regényes históriája" Zágrábba hívja ! Vasárnap délelőtt a Gradjanski I birkózóink meg* a nagyváradi I hívásos versenye zöld-fehéreket­­ a Sportcsarnokban Terem-kézilabdá­zóink nagy újévi műsora szombaton és vasárnap Győzhet-e katona válogatottunk Belgrádiban? Tizennyolcadszor.. . Vasárnap indul az ökölvívó csapatbajnoki küzdelem Az első forduló esélyese a WMTK és (hajszálnyira) a BVSC .* NEM SIKERÜLT a belgrádi főpróba! A belgrádi német katonai váloga­tott csütörtökön még egy edzőmér­­kőzést játszott. Az ellenfél a BSK és az SK 1913 vegyescsapata volt. A válogatott játéka sok kívánnivalót hagyott maga után és megmutatta, hogy egyes posztokon sürgős erősí­tésre van szükség. A belgrádiak ösz­­szeállításában tehát néhány helyen változás várható. A mérkőzés vasárnap délután fél 2-kor kezdődik. A belépőjegy ára 50 dinár, katonák részére, elővételben 20 dinár. Kilenc győzelemre tizennyolc pályázó!!! Mindenki győzni akar vasárnap a birkózók meghívásos versenyén Vasárnap, áss új esztendő eled vasár­napján kerül sorra, az amatőr birkózók m­ásodi­k meghívásos versenye a Sport­csarnokban. Ügyes újítás a rendezőség­től, hogy délelőtt 11 órára tűzte ki a kezdést. Mit jelent ez? Azt, hogy a bir­­­kózás hívei vasárnap délelőtt nyugod­tan , végignézhetik ezt a versenyt, még nyugodtabban elfogyasztha­tják a­z ebé-1- jüket, még pihenhetek­­e­­gyét és az­után elmehetnek vissza a Sportakarn­okon végigszürkölni a­z ökölvívó CIB első” fordu­­lóját. És mit jelent a háziafc vezoár,q­­uaik? Erre vonatkozólag minden házi­asszonynak megvan a tapasztalata: ro­m kell az ünnepi ebédet kapkodva sebtiben megfőznie, avagy papírba csomagolnia Ezúttal kilenc pár lép a szőnyegre. Nézzük csak a sorrendet: A Káli—Sólyom, Kovács Gyula—Vágó Sóvári—Hab­eányi, Kósa—Békási és a Bencre—Szilágyi pár küzd szünet előtt Szünet után az első pár a hatalmas ér­deklődéssel várt Tóth—Kinizsi kettős, utánuk Pattot­ás—Mé­digó, Bébié—Szat­sz­­nyó és Riheczky—Növényi mérkőzik egy­mással. Az eredeti tervből eltérőleg Palotás is beszáll már vasárnap. Palotás­­a mér­kőzésére nagy szorgalommal készülődő Klaseaival edzett hétköz­ben, de Kassai olyan csuklósérülést szenvede­t­t, hogy­ szó sem lehet a szerepléséről. Palotás­ igen sportszerűen azonnal felajánlotta,­ hogy sérült klub­ársa helyett elindul a meghívásos versenyen. Aki csak egészen keveset is ért a birkózóhoz, tisztában van a­zza­l, hogy Palotás indulása még ebben a mezőnyben is nagy előnyt je­lent, hiszen az egykori olmpi­ai helye­zett tudásának még ma is teljes birtoká­ban van és a nagyszerű Mangóval való küzdelme minden bizonnyal a verse­ny egyik legérdekesebb eseménye lesz. Kik lesznek a győztesek? Err© nagyon nehéz feleletet adnunk. Hogyan is lehet például nyugodt lelki­ismeret­tel megc­­sol­ni, hogy Tóth Ferenc legyőzik Ki­nizsit. Káli L. pedig Sólyomot, az ez­­évi kétszeres ifjúsági bajnokot? Mind a tizennyolc versenyző úgy nyilatk­ozott hogy győzni akaa*, már pedig csek ki­lenc győztes lehet! Nemcsak a főváros, hanem, a vidék is megmozdult erre az esomértyr©. Különö­sen Ceglédről. Szalisznyó szűkebb hazá­­jából mutatkozik hatalmas érdeklődés. A találgatás jelen esetben meddő mun­ka lenne. Egy azonban bizonyos: Ama­tőrbi­rkózó­ink remek újévi ver­­sennyel kedveskednek szurkolóiknak. /I . Ahol egy lelkes atléta kosárlabda­sportot csinált! A Budapesten megrendezett női és férfi vidéki kosárlabda torna egyik kel­lemes meglepetése a debreceni kosara­sok kiváló szereplése volt- Debrecenben a kosárlabdasportot egy Lelkes, szig­­vérig sportember, idei legjobb maganz­ugrónk, Kapros László dr honosította meg és végezte a szervezés nehéz és há­látlan munkáját. Az atlétikától teljesen elvették a kedvét, ezért elhatározta, hogy kosár­labdasportot fog csinálni Debre­cenben. És csinált is. Először a DEAC- ban kezdte meg a szervezést, de az egye­temi sportcsarnokot nem kapták meg edzések céljaira , így még novemberben (!) is szabadtéri pályán kellett játsza­nak. És talán éppen ez a meg nem értés volt az, ami a kosarasokat olyan közel hozta egymáshoz, kifej­lesz­tette bennük a baj­társi­asság és az egymásért va­ló dolgozás érzését. Mivel az egyetem ré­széről n­em támogatták őket, Kapros dr és néhány férfi játékos átment a DVSC­ be, ahol Balogh Ferenc és az egész ves­zteség örömmel fogadta őket. A két egyesület, a DEAC és a DVSC továbbra­ is törtsen összhangban dolgozik elsősor­ban egyesületéért, de ezen keresztül a debreceni kosárlabdasportért is. A DEAC- ban Hadház­y Dezső minden­ben a legme­legebben támogatja a kosarasokat . íjjg van az, hogy a debreceniek ilyen ki­­váló eredményt tudtak elérni a vidékiek sereg­zeni­léin s tudnak majd elérni az elkövetkezendő mérkőzéseken is, hiszen a debreceni kosárlabdasport most már a legjobb kezekben Van és Kapros dr szakszerű irányítása mellett komolyan haladhat előre a fejlődés útján.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék