Arató Géza et al.: Magyar Sport. Albrecht kir. herceg bevezető tanulmányával (Budapest, 1935)

Next