Szabad Föld, 1979. július-december (35. évfolyam, 26-52. szám)

1979-09-16 / 37. szám

1979. SZEPTEMBER 16. RÁDIÓ MŰSOR SZEPT. 17. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ 9.25: Lehár operettjedből. ..(n: Vitkovics Mihály versei. 9.10: A hét zeneműve. 9.40: Óvodások műsora. 10.05: Nyitnikék. 10.35: Herbert von Karajan ve­zényel. 11.20: Latin-amerikai históriák. 11.40: A famászó báró. Folyta­tásos regény. (VII. rész.) 12.35: Válaszolunk hallgatóink­nak. 12.50: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából. 14.40: András gazda. Elbeszélés. 14.54: Édes anyanyelvűnk. 13.10: Sebestyén János csem­balózik. 15.29: Hívogató. 10.05: Doki Laikatots Sándor né­pi zenekara játszik. 10.20: Szocialista brigádok aka­démiája. 17.10: Kóruspódium. 17.37: Az asszony verve Jó? Ri­port. 18.02: Fekete Pál opeszettfelvé­teleiből. 19.15: Színek és évek. Kaffka Margit regényének rá­dióváltozata. 10.24: Vlagyimir Atlantov éne­kel. 10.44: Zoltán Aladár népzenei feldolgozásaiból. 11 .00: Fehéren — feketén. *2.20: Tíz perc külpolitika. *2.30: Szabolcsi Bence tanít. .. *3.33: Operettrész­letek. PETŐFI RÁDIÓ *.05: Népdalok, néptáncod. 1. 56: Őszirózsa — piros rózsa. 9.50: Hat jóbarát. Pető Gábor írása. 11.55: Pillanatkép. 12.00: Sudi Farkas Pál népi ze­nekara játszik. 12.33: Kis magyar néprajz. 12.33: Tánczenei koktél. 13.25: „Ahány ember, annyi ember”. Beszélgetés. 14.00: Kettőtől ötig. Kívánság­­műsor. 17.00: Vasöntők. Riport. 17.30: Ötödik sebesség. 18.33: Zeneközelben. 19.25: Híres előadók albuma. 10.00: Politológiai Világkong­resszus — Moszkva. 10.33: önarckép — befejezetlen: Kálmán György. *1.10: Félóra Béres János népi kamaraegyüttesével *1.40: Zenés Játékokból. *2.00: Négy ország — négy énekes. *3.15: Dzsesszfelvételekből. I. MŰSOR 8.08: Szovjet kamarazene. 9.00: Iskolarádió. 9.30: A Debreceni Dzsessznar­pok felvételeiből". 10.06: Gondolatjel. I1. 05: Operarészletek. 12.05: A zeneirodalom remek­műveiből. 13.07: Bemutatjuk új felvéte­leinket. 13.58: Barokk mesterek művei­ből. 16.00: Közösség — társadalom — történelem. 16.30: Huszonöt perc beat. 16.55: Cziffra György Liszt­rapszódiákat zongorázik. 17.31: Ifj Melódia-lemezeinkből. 18.03: Zsebrádiószínház.­ 18.20: Egészségünkért! 18.25: A Regensburgi Dóm énekkarának és kama­razenekarának felvételei­ből. 19.05: Konzultáció. 19.35: Hangfelvételek felsőfo­kon. 11.07: Láttuk, hallottuk ... *1.32: Stúdiónk vendége­ . Réti Csaba szegedi operaéne­kes. *2.19: A hét zeneműve. 12.49: Magyar zeneszerzők. SZEPT. 18, KEDD * I. I. KOSSUTH RADIÖ 20.08: Külpolitikai klub. 20.38: Ferencz Éva népdalokat énekel. 21.04: Fiatal magyar és szlovák költők. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Régi híres énekesek mű­sorából. 22.50: Meditáció. 23.00: Barokk kamarazene. 0.10: Schöck Ottó táncdalai­ból. PETŐFI Rálzló 8.05: Fúvószene tánc ritmus­ban. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. Két óra iroda­lomked­v­előknek. 12.25: Látószög. 12.33: Melódiakoktél. 13.23: Növény­ked­velőknek. 13.28: Éneklő Ifjúság. 11.00: Operaslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.30: Találkozás a stúdióban. 16.33: Csúcsforgalom Sopron­ban. 18.00: Tip-top parádé. 18.33: Közvetítés a Lokomotív Szófia—Ferencváros UEFA Kupa labdarúgó­mérkőzés H. félidejéről. 19.30: Mit olvashatunk a Béke és Szocializmus c. folyó­iratban ? 19.30: Csalk fiataloknak! 20.33: A félfülű ember. Elbe­szélés. 21.07: Magyar operaénekesek. 21.52: Slágermúzeum. 28.15: Nóták. 3. MŰSOR 8.08: Zenekari muzsika. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Vladimír Rakenazl zon­gorázik. 10.30: A Debreceni Dzsesszna­­pok felvételeiből. 11.05: Válaszolunk hallgatóink­nak. 11.20: Zenekari muzsika. 13.07: Operarészletek. 14.00: A pályatárs szemével. 14.35: Kamarazene. 15.56: Új lemezeinkből. 17.17: labirintus. 17.32: Harminc perc alatt a Föld körül. 18.02: Bemutatjuk új felvéte­leinket. 18.17: Pro Muslica — Nemzet­közi rádióműsor verseny. 19.05: Diákszerviz. 19.35: Ettore Bastianini énekel. 20.00: Hanglemezgyűjtők­nek. 21.00: Kapcsoljuk a 6-oa stú­diót. 22.00: Eszmecsere­­ a műfor­dítás kérdéseiről. 22.30: Napjaink zenéje. SZEPT. 19. SZERDA KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Szocialista brigádok aka­akadémiája. 9.06: Olvasólámpa. 9.16: Operarészletek. 9.52: Tarka mese, kis mese. 10.05: Képzőművészeti világ­hét. 10.35: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.50: Új Melódia-lemezeinkből. 11.22: Klasszikus operettekből. 12.35: Fegyelmezetlen állam­polgárok. Riport. 12.55: Operaslágerek. 13.25: Örökzöld dzsesszmeló­­diák.­­14.15: A Tátrai vonósnégyes játszik. 15.10: Rudolf Schock operaári­ákat énekel. 15.28: MR 10—14. 16.08: Kritikusok fóruma. 16.18: Ránki Dezső Haydn-mű­­veket zongorázik. 16.39: Külföldről érkezett.. . 17.07: Mintadarab, nem eladó! 17.32: Jascha Heifetz lemez­­felvételeiből. 18.09: Kozma József dalaiból. 19.15: Népzenei Hangos Újság. 19.55: Mozart: Szöktetés a sze­­rájból. Háromfelvonásos opera. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A Purcell énekegyüttes műsora. 22.45: A gondolat hatalma. 23.00: Lehel György vezényel. 0.10: Filmzene. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: A hanglemezbolt köny­­ny üzen el újdonságai. 19.00: Közvetítés az V. Dózsa Dukla Prága BEK-labda­­rúgómérkőzés II. fél­idejéről. 19.50: Hapci. 20.15: A beat kedvelőinek. 21.00: Közvetítés a Rapid Wien— Diósgyőr KEK labdarú­gómérkőzés II. félidejé­ből. 21.50: Kíváncsiak Klubja. 22.40: Nóták. 23.15: Zenés játékokból. 3. MOSOK 8.08: Schubert: F-dúr oktett. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Dzsesszfelvételekből 10.00: Operaegyüttesek. 11.05: A Dunánál. 11.25: Bach-művek. 13.07: Richard Strauss operái­ból. 15.00: Zenekari muzsika. 16.46: Öt földrész zenéje. 17.00: Beszélgetés a hőskölte­ményekről. 17.30: Meditáció. 17.40: Luciano Pavarotti ope­raáriákat énekel. 18.29: Pro Musica. — Nem­zetközi rádióműsor-ver­seny. 19.05: Iskolarádió. 19.35: A Regensburgi Dóm énekkarának és kama­razenekarának felvételei­ből. 20.18: Külföldi tudósoké a szó. 20.33: A kamarazene kedve­lőinek. 21.27: Szabadpolc. 21.57: Mendelssohn: m. „Skót” szimfónia. 22.36: Új operalem­ezeinkből SZEPT. 20. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÓ S.30: Népdalok fúvós előadás­ban. 8.45: Szerpentin. 9.44: Muzsika Zsuzsika me­séi. 10.05: Dominó. Játék szóval, számmal, hanggal. 10.35: A Londoni Covent Garden Operaegyüttesé­nek felvételeiből. 11.25: Népi ellenőrök vizsgál­ták. 11.40: A famászó báró. Folyta­tásos regény. (IX. rész.) 12.35: Könyvszemle. 12.45: Zenemúzeum. 13.44: Sanzonok. 14.21: Népek meséi. 14.49: Mihály András—Gál Zsu­zsa: 1871 — kantáta. 15.10: Operettrészletek. 15.28: Csiribiri. 16.05: Kórusainknak ajánljuk. 16.19: A Délutáni Dalszínház bemutatója. 17.07: Körmikrofon. 17.32: Színes népi muzsika. 19.15: Diákkönyvtár hangsza­lagon. 20.15: Kapcsoljuk a 8-as stú­diót. 21.50: Verbunkosok. 22.20: Kína 30 éve. 22.30: A Cambridge-i St. John’s Kollégium énekkara éne­kel. 22.50: A gazdaságpol.-rovat mű­sora. 23.10: Kamaramuzsika. 0.10: Dobsa Sándor és Bra­­dányi Iván táncdalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Neményi Lili operett­dalokat énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Slágermúzeum. 9.41: Kóté Tibor népi zene­kara játszik. 12.33: Mezők, falvak éneke. 12.55: Kapcsolás a győri stú­dióba. 13.25: Gyermekek könyvespol­ca. 13.30: Éneklő Ifjúság. 14.00: Válogatott perceink. 16.35: Idősebbek hullámhosz­­szán. 17.30: Segíthetünk? 18.33: Hétvégi Panoráma. 19.55: Slágerlista. 20.33: A 04, 05, 07 Jelenti. 21.05: Játék a kastélyban. 22.15: A tegnap slágereiből. 23.15: Nótacsokor. 8.33: Idősebbek hullámhosz­szán. 9.28: A 04, 05, 07 Jelenti. 11.30: A Szabó-család. 12.00: Énekszóval, muzsikával. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Máriássy Judit jegyzete. 13.30: Labirintus. 14.00: Bogár István fúvósmű­veiből. 14.35: Slágermúzeum. 15.25: Kapcsoljuk a 22-es stú­diót. 15.40: Baksay Árpád operett­felvételeiből. 16.00: Mindenki iskolája. 16.35: Egészségünkért! 16.40: Fiataloknak! 8.08: XX. századi operákból. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Zenekari muzsika. 10.49: Ritmus, rend, zene. Csor­ba Győző versei. 11.05: Kamarazene. 12.30: Dzsesszfelvételekből. 13.07: Kósa György műveiből. 13.54: Operarészletek. 14.29: Széll György vezényel. 16.20: Muzsikáló fiatalok. 16.50: Ötórai tea. 17.49: Külpolitikai klub. 18.19: Pro Musica — Nemzet­közi rádióműsor-verseny. 19.05: Fordulók a líra történe­téből. 9.27: Politológiai Világkong­resszus. Moszkva.I. 57: Népdalcsokor. 9.44: Kati és a hajnal. Versek zenével. 10.05: MR 10—14. 10.35: Romantikus kamarazene. II. 40: A famászó báró. Folyta­tásos regény. VIII. rész. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: A Rádió Dalszínháza. 15.10: Svéd Sándor nótafelvé­teleiből. 15.28: Nyitnikék. Kisiskolások műsora. 16.05: Arcképek a lengyel iro­dalomból. 16.22: Operaáriák. 17.07: Mozgásterek. 17.32: Az MRT énekkara éne­kel. 17.45: A Szabó család. 19.15: Jascha Heifetz lemezfel­vételeiből. PETŐFI RÁDIÓ 3. MŰSOR 19.35: A Regensburgi Dóm énekkarának és kama­razenekarának felvételei­ből. 20.15: A riporter Lyka Károly. 20.31: Népzene sztereóban. 21.09: A dzsessz történetéből. 21.49: Erkel: Brankovics György. Négyfelvonásos opera. SZEPT. 21., FENTEK KOSSUTH RÁDIÓ I. 27: Miért a természet ba­rátja? I.17: Versenyművek a ma­gyar előadóművészek tol­mácsolásában. 9.33: Óvodások műsora. 9.53: Lottósorsolás. 10.05: Hívogató. 10.35: Vitkovics Mihály versel. 10.40: Dankó Pista dalaiból. 10.59: Lottóeredmények. II. 00: Gondolat. 11.45: Jascha Bernstein gor­donkázik. 12.35: Hétvégi Panoráma. 13.57: A titkos házasság. 14.44: Magyarán szólva. 15.10: Népdalkórusok. 15.28: Dominó. 16.05: Jascha Heifetz lemez­felvételeiből. 17.10: Haydn, b-dúr szimfó­nia. 17.38: Láttuk, hallottuk. M.Ol. Bárdos Lajos kórusmű­veiből. 19.15: Biológusok, kémikusok, fizikusok Zsámbékon. 19.55: József Egyiptomban. Folyt, regény. (. rész.) 20.33: Nóták. 21.30: Vonzásközpont. 22.15: Sporthírek. 22.30: Filmzene. 22.40: Mítoszok és legendák a Bibliában. (V. rész.) 23.00: Magyar előadóművészek. 23.34: Operahármasok. 0.10: Magyar művek­ rézfú­vókra. PETŐFI RÁDIÓ 8.20: Kína 30 éve. 8.33: Népzenei Hangos Újság. 9.13: Házy Erzsébet és Kis­hegyi Árpád operett- és daljátékfelvételeiből. 11.45: Tánczenei koktél. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Nótamuzsika. 13.15: Az Ifjúsági Rádió új ze­nei felvételeiből. 13.30: A zene titka. 14.00: Jó utat! 14.45: A beat kedvelőinek. 15.30: Könyvről — könyvért. 15.40: Rivaldafényben. 17.00: Mindenki iskolája. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Operettegyüttesek. 19.00: örökzöld dallamok. 20.00: Népzene. 20.33: Iránytű. 21.35: Operettrészletek. 22.20: Kellemes pihenést! 3. MŰSOR 8.08: Schiff András Bach-mel­­veket zongorázik. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Az 1979. évi Drezdai Nemzetközi Dixiland­­fesztivál felvételeiből. 10.11: Csajkovszkij: Az orlé­­ans-i szűz. Négyfelvoná­sos opera. 13.31: Bemutatjuk új felvéte­leinket. 14.04: Kamarazene. 15.10: Könyvszemle. 15.20: Zenekari muzsika. 16.27: Ars poetica helyett. Vas István versei. 16.36: Tip-top parádé. 17.06: Poulenc: Az emberi hang. Egyfelvonásos ope­ra. 17.49: A Lajos utca jobbik fe­le. Gácsi Sándor műsora. 18.19: Pro Musica — Nemzet­közi rádióműsor-verseny. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneaka­démia nagytermét. 21.35: 2000 felé... 22.10: Kórusok, hangszerszó­lók. 22.50: Weber operáiból. SZEPT. 22. SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 8.33: Lányok, asszonyok. 8.58: Dvorzsák: Esz-dúr vo­nósötös. 9.30: Verbunkosok, katonada­lok. 18.85: Puccini: Angelica nővér. Egyfelvonásos opera. 11.80: Sláger duettek. 11.21: Rádiószínház. 12.20: Zenei anyanyelvünk. 12.30: Magyarán szólva. 12.45: Agay Karola énekel, Szendrey-Karper László gitározik. 13.88: Földközelben. 14.00: Mit ér az ember, ha fa­lusi? Tóth Benedek írá­sa. 14.98: Melléktermékekről — nem mellékesen. 15.85: Új Zenei Újság. 16.00: 168 óra. 17.30: A hegedű virtuózai. 18.40: Bing Crosby énekel. 18.47: Rádiószínház. 20.00: Töltsön egy órát ked­venceivel. 21.00: Béres Ilona estje. 22.10: Sporthírek. 22.15: Hallgassuk együtt. 23.00: Magyar szerzők zene­­kari művei. 8.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Sullivan operettjeiből. 9.00: Szimfonikus könnyűze­ne. 9.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 18.80: Szombat délelőtt. 12.00: A Szovjetunió Déli Had­seregcsoportjának Köz­ponti fúvószenekara Ját­ 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Régi táncok gyerme­keknek. 14.08: Harminc perc rock. 14.35: Orvosi tanácsok. 14.40: Daljátékokból. 15.18: A BM Duna Művész­­együttesének népi zene­kara játszik. 15.46: Észak Dél ellen. Folyta­tásos regény. (I. rész.) 16.33: Kapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről. 16.50: Ötórai tea. 17.35: „... akkor kérem a munkakönyvem”. 17.50: Sanzonok. 18.15: Közv. a Bp. Honvéd—Va­sas bajnoki labdarúgó­­mérkőzés II. félidejéről. 19.08: Barátság slágerexpressz. 19.38: Boross Lajos népi zene­kara játszik. 20.00: Közv. az FTC—II. Dózsa bajnoki labdarúgó-mér­kőzés II. félidejéről. 20.50: Magángyűjtemény. 21.40: Johann Strauss ope­rettjeiből. 22.30: Deseő Csaba szerzemé­­nyeiből. 23.10: Slágermúzeum. 3. MŰSOR 8.38: Operarészletek. 9.31: A por kiszabadítása. 9.48: Új lemezeinkből. 11.05: A kamarazene kedve­lőinek. 11.59: A Debreceni Dzsesszna­­pok felvételeiből. 12.25: 2000 felé. 13.07: Zenekari muzsika. 15.00: Huszonöt perc bent. 15.25: Kapcsoljuk a 22-es stú­diót. 17.05: Brahms-kórusok. 17.32: Candida vagy az opti­mizmus. (III. rész.) 18.25: Slágerlista. 19.05: Basszusáriák. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneaka­démia nagytermét. 21.35: Dalok. 22.24: Két zongoraötös. SZEPT. 23. VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 9.96: BNV-reklám. 8.29: Örökzöld dallamok. 9.29: Minden versek titkai. 10.08: Budapesti művészeti he­tek. 18.59: A Magyar Rádió és Te­levízió gyermekkórusa énekel. 11.14: Vasárnapi koktél. 0.00: A működők működése. Faragó Vilmos írása. 13.18: Rimszkij-Korszakov: Be­­herezádé - szvit. 13.51: Rádiólexikon.. 14.21: Furulya- és cimbalom­muzsika. 14.40: Pillantás a nagyvilágba. 15.12: Művészlemezek. 16.05: József Egyiptomban. (II.­­ rész.) 17.10: Aktuális gazdasági jegy­zet. 18.45: Az Ifjúsági Rádiószín­pad bemutatója. 19.35: Kapcsoljuk az Erkel Színházat. 22.10: Sporthírek. Totó. 22.20: Új lemezeinkből. 22.53: Operarészletek. 0.10: Énekel a szerző: Bar­bara. PETŐFI RÁDIÓ 8.30: Miska bácsi levelesládá­ja. 9.00: Az Állami Népi Együt­tes felvételeiből. 9.30: Magyar énekesek ope­rettfelvételeiből. 10.00: Győr-soproni hangképek. 10.33: Színházi magazin. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.03: Észak Dél ellen. (1) 14.05: Újdonságainkból. 14.33: Táskarádió. 15.30: Nőkről — nőknek. 16.00: Elisabeth Schwarzkopf és Nicolai Gedda ope­rettfelvételeiből. 16.40: Ötórai tea. 17.25: Mit üzen a Rádió? 18.33: Nótakedvelőknek. 19.22: A Rádió Dalszínháza. 20.20: Mikrofon előtt az Iro­dalmi szerkesztő. 20.33: Sporthírek. Totó. 20.43: Társalgó. 21.40: Régi magyar muzsika. 23.10: Könnyűzene őszi hangu­latban. 3. MŰSOR 1.33: A Magyar vonósnégyes felvételeiből. 10.10: Új Zenei Újság. 11.00: Szimfonikus zene. 12.30: A Nemzetközi Rádió­­egyetem műsorából. 13.05: Rossini: A szerelem pró­bája. Kétfelvonásos ope­ra. 16.02: Karmesterek közvetlen közelről. 16.35: Haydn: D-dúr szimfónia. 17.00: Új magyar zene Itthon és külföldön. 17.46: Lohengrin: Operarészle­tek. 18.15: A magyar széppróza századai. 19.03: Vietnam zenéje. 19.36: Rádiószínház. 20.18: Popzene sztereóban. 21.20: Mozart-művek. 21.59: Verdi: Requiem. SZABAD FÖLD 21 ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: KOSSUTH RÁDIÓ. (hétköznap): 4.25—7.59: Reggeli zenés mű­­sor. (Közben 4.45: és 6.45: Szót kérek. — 5.20: Tudósítói jelentések. — 5.40: Falurádió. — 7.19: Körzeti időjárás. — 7.30: Reggeli pár­beszéd.) — Kb. 8.20: A mai nap kulturális programjából (vasárnap 6.45-kor). — 12.00: Déli Krónika. (Utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15: Hol volt, hol nem volt. — 18.30: Esti Magazin. — 0.25: Himnusz, műsor­zárás. — Vasárnap: 6.05—7.54: Kellemes va­­sárnapot. PETŐFI RÁDIÓ. (hétköznap) 4.25—7.59: Reggeli zenés műsor. (Közben 5.55 és 6.55: Torna. — 6.45: Könyv­­ajánlat. — 7.35: Körzeti időjárásjelentés.) — 10.00—12.00: (szombat-vasárnap kivételével): Zenedélelőtt — Közben: 10.50: Torna. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 0.10: Műsor­zárás. HÍREK, IDŐ­JÁRÁS JELENTÉS: Kossuth r.: 4.30- tól 7.00-ig félóránként, majd 8.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 22.00, 24.00 (szombaton éjjel 1.00 is). Vasárnap: 6.00, majd 8.00-tól va., mint hétköznap.­­ Petőfi r.: 4.30-tól 8.30-ig félóránként, majd 10.30-tól 20.30-ig kétóránként, ezután 23.00 és 24.00. Vasárnap: 8.00, 10.30, 14.30, majd va, mint hétköznap. 3. műsor: 8.00, 11.00, 13.00, 19.00, 23.30.

Next