Szabad Föld, 1985. január-június (41. évfolyam, 1-26. szám)

1985-01-26 / 4. szám

1985. JANUÁR 26.SZABAD FÖLD 19 RfiDIOmUJOR JANUÁR 28. HÉTFŐ ■■l KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Hogy teszik lenni? 8.00: a hét zeneműve. 9.30: Csokonai Vitéz Mihály versei. 9.40: Ki kopog? 10.05: Nyitnikék — Kisiskolá­sok műsora. 10.35: Operaáriák. 11.05: a Weimari Köztársaság szellemi arculata. 11.25: A nemzetközi munkás­­mozgalom dalaiból. 11.40: Wilhelm Meister tanuló­évei. 12. rész. 12.45: Régen találkoztunk ... 13.05: Magyar előadóművészek albuma. 14.10: Régi magyar muzsika. 14.35: Szivárványerdő. Szabó Pál novellája. 14.55: Édes anyanyelvünk. 15.00: Világablak. 15.30: Férfikórusok. 16.05: Ugróiskola — n. közép­döntő. 17.00: Eco-mix. 17.30: Az új zene szolgálatá­ban. (XI/6. rész.) 18.00: Filmzene. 19.15: Körkép — Bács-Kiskun megyéről. 20.15: örökzöld dallamok. 21.30: Lukács György sorozat. I. rész. 22.20: tíz perc külpolitika. 22.30: Álkulcsok. Rádiójáték. 23.28: Francia kamaramuzsi­ka. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Nótacsokor. 8.50: Délelőtti torna. 9.05: Napközben. 12.10: Operettrészletek. 12.25: Kis magyar néprajz. 12.30: A Magyar Rádió népi ze­nekara játszik. 13.05: Pophullám. 14.00: Kívánságműsor. 17.05: Magyar könnyűzenei fel­trfisplolf 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Tip-top parádé, Andy Williams felvételeiből. 19.05: Népdalok. 19.30: Sportvilág. 80.03: Pódiumparádé. 82.18: A gyilkos, Simon Emil krimije 7 félelemben el­­sikoltva. 83.20: Népdalcsokor. 3. MŰSOR 9.08: öt évszázad muzsikájá­ból. 10.30: Dzsesszarchivum. 11.05: Klasszikus operettekből. 11.31: A Berlini Rádió Szimfo­nikus zenekarának hang­versenye. 13.05: Beszélgetés Kardos G. Györggyel. 13.36: Bojtár László népdalfel­dolgozásaiból. 14.00: Kamarazene. 15.12: Vivaldi: Tizenkét con­certo. 16.00: A hét zeneműve. 16.30: A Rush együttes felvé­teleiből. 17.00: Iskolarádió. 17.36: Wagner: A nibelung gyűrűje. Siegfried: Há­­romfelvonásos zenedrá­ma. 22.36: Tomsits Rudolf dzsessz­­együttese játszik. 22.58: Magyar zeneszerzők mű­veiből. JANUÁR 29. KEDD ■ Ilii !■! Ilii ! llllliTITM[!■■—— KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Társalgó. 9.44: Játsszunk a billentyűk­kel! 10.05: Diákfélóra. 10.35: A csodafurulyás Juhász. Zenés mese. 10.53: Két hegedűverseny. 11.40: Wilhelm Meister tanuló­évei. 13. rész. 12.45: Hangverseny délidőben.­­ 14.10: Magyarán szólva. 14.25: Orvosok a mikrofon előtt. 14.30: Dzsesszmelódiák. 14.59: Arcképek a cseh Iroda­lomból. 15.16: Nemes Katalin zongorá­zik. 16.05: Látogatóban. 17.00: Újraolvasva. 17.30: A Magyar Néphadsereg Központi fúvószenekara­­ á­tCei­l. 17.45: A Szabó család. 19.15: Dosztojevszkij. Doku­­mentumjáték. 20.21: A rádiózenekar történe­te. xil/4. rész. 21.11: Simándy József énekel. 21.30: a vesekövesség megelő­zéséről. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Filmzene. 12-50: A falu krónikása. Riport. 23.00: Tompa Mihály kottás dalgyűjteménye. m/2. rész. 23.16: Zeneipari muzsika. PETŐFI RÁDIÓ 8.08: Slágermúzeum. 8.50: Tíz perc külpolitika. (ism.) 9.05: Napközben. 12.10: Fúvószene. 12.30: Szalai Antal népi zene­kara játszik. 13.05: pophullám. 14.00: Nyilas Tünde énekel. 14.15: Népi hangszeres muzsi­ka. 14.40: Fiatalok muzsikálnak. 15.05: Operettfelvételek. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.30: Csúcsforgalom. 17.30: Disputa — a búcsúzás­ról. 18.30: Gramofonsztárok. 19.05: csak fiataloknak! 20.00: Régi idők filmdalai — XIX. rész. 20.40: A hanglemezbolt köny­­nyűzenei újdonságai. 21.05: Az aranyszamár. 3. rész. 21.42: Elvis Presley összes fel­felvételei. XXXII/5. rész. 22.45: Népdalok. 23.20: Daljáték-részletek. 3. MŰSOR 9.08: A Szlovén Oktett hang­versenye. 91T7: Nagy mesterek — vi­lághírű előadóművészek. 10.50: Híres filmek zenéjéből. 11.26: Mai magyar szerzők mű­művei két cimbalomra. 12.00: Lortzing operáiból. 13.05: Intermikrofon. 13.20: Népdalfeldolgozások. 13.50: Zenekari muzsika. 15.10: A Modern Rézfúvós együttes játszik. 15.30: Labirintus. 15.45: Ben Webster dzsessz­­együttese játszik. 16.10: Két szonáta. 16.45: Századunk gyermekmu­zsikájából. 17.00: Iskolarádió. 17.30: Romantikus szimfonikus, zene. 18.30: Szerb-horváth nyelvű nemzetiségi műsor. 19.05: Német nyelvű nemzetisé­gi műsor. 19.35: Muzsikáló természet. 19.40: A Liszt Ferenc kamara­­zenekar játszik. 21.30: Operettkettősök. 22.19: új zenei irányzatok. JANUÁR 30., SZERDA KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Világablak. 8.50: Kis magyar néprajz. 8.55: Fúvósindulók. 9.05: Trió-lemezek. 9.49: Régi muzsika gyerekek­nek. 10.05: Vadhús. Goran Stefa­­novski színművének rá­dióváltozata. 11.15: Mi ez a gyönyörű? 11.31: Operettrészletek. 12.45: Törvénykönyv. 13.66: Zenekari muzsika. 14.10: A magyar széppróza szá­zadai. 14.25: Operaslágerek. 15.00: Népzenei Hangos Újság. 15.40: Operettnyitányok. 16.05: MR 10—14. 17.00: Vizsgálatok nyomában. Riport. 17.24: Liszt magyar vonatko­zású művei. 18.02: Kritikusok fóruma. 19.15: visszapillantó tükör. Ve­télkedő II. középdöntő. 20.25: Nótaest. 21.30: Prizma. 22.20: tíz perc külpolitika. 22.30: Takács Tamara énekel. 23.30: Operaáriák. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: idősebbek hullámhosz­szán. 8.50: tíz perc külpolitika. (ism.) 9.05: Napközben. 12.10: Fúvószene. 12.25: Néhány szó zene köz­ben. 12.30: Mészáros Tivadar népi zenekara játszik. 13.10: Pophullám. 14.00: Rádióhírmondó. 15.05: TárSASutazás. Kalando­zások Sas Józseffel. 15.50: Sas József énekes ma­gánszámaiból. 17.05: Dzsessz Belgrádból. 17.20: Diákfoci. 17.30: Ötödik sebesség. 18.30: Ritmus! 19.05: Klasszikus popritmus­ban. 19.55: Zene tíz fúvóshangszer­re. 20.05: David Bowie felvételei­ből. 20.50: A kék bolygó. Beszélge­tés Juhász Árpáddal. 21.05: Babonák — Jóslatok — Álomfejtések. Kabalaka­baré. 22.12: „Ez is Beatles**. XV/6. rész. 23.20: Behár György szerzemé­nyeiből. 3. MŰSOR 1.08: Operába hívogató. 9.40: Dzsesszfelvételek. 10.00: zenekari muzsika. 11.05: Pillanatkép. 11.10: Kamarazene. 12.20: Michael Rabin hegedül. 13.05: Szonda. 13.35: Az Állami Népi Együt­tes felvételeiből. 14.20: Kirándulás a spanyol popzenében. Gála - rész. 15.05: Zenekari muzsika. 16.33: Kamarazene. 17.00: Iskolarádió. 17.30: Vivaldi. Tizenkét concer­to. 18.30: Szlovák nyelvű nemze­tiségi műsor. 19.05: Iskolarádió. 19.35: a Magyar Állami Hang­versenyzenekar Beetho­­ven-hangversenye. 21.90: Dzsesszfelvételek. 22.00: Romantikus kórusok. 22.20: Beszélgetés a Petőfi Iro­dalmi Múzeum munka­társaival. 23.00: Operaáriák. JANUÁR 31. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Az utolsó cseppek. Jegy­zet. 8­0: Donizetti, Rita. Egy­felvonásos vígopera. 9.29: Muzeális lemezekből. 9.46: Szólj, szólj, sípom! 10.05: a Diákkönyvtár hang­szalagon — melléklete. 10.35: Labirintus. 10.50: a Budapesti Filharmoni­­kus Társaság zenekará­nak hangversenye. (1951.) 11-99: Wilhelm Meister tanuló­évei. 14. rész. 12.45: Belpolitikai műsor. 13.00: Népzene. 13.20: Kóruspódium. 19.40: A győri körzeti stúdió műsora. 14.10: a magyar széppróza szá­zadai. 14.25: Csontos Ferenc nagybő­gőn játszik. 15.00: Könyvszemle. 15.30: Zenei Tükör. 16.05: Révkalauz. 17.00: Gyász. Jelenetek Németh László regényéből. 17.51: Csajkovszkij: Diótörő - szvit. 19.15: Liszt-művek. 20.02: Közvetítés a várszínház­ból. Sarah, avagy a Lan­guszta sikolya. 21.40: Miért írta meg? 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Nóták. 23.00: Tudományos csúcstelje­sítmények. 23.15: Zenekari muzsika. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Hidas Frigyes műveiből. 8.20: a Szabó család (Ism.) 8.50: tíz perc külpolitika. (Ism.) 9.05: Napközben. 12.10: Berki Géza gitározik. 12.25: Pillanatkép. 12.30: Mezők, falvak, éneke. 13.05: Pophullám. 14.00: verbunkos muzsika. 14.15: idősebbek hullámhosz­­szán. 15.05: Néhány perc tudomány. 15.10: Operaslágerek. 15.45: Törvénykönyv. 16.00: Találkozások a stúdió­ban. 17.05: Dzsessz Helsinkiből. 17.30: Segíthetünk? 18.30: Slágerlista. 19.05: Hangverseny Huszka Je­nő halálának 25. évfordu­lója alkalmából. 20.03: A Poptarisznya dalaiból. 21.05: Közkívánatra. 22.37: Legkedvesebb verseiből válogat: Ujlaki László. 23.20: Zenés Játék részletek. 3. MŰSOR 9.08: Századunk zenéjéből 10.05: Operettrészletek. 11.05: Pillanatkép. 11.10: Népzene. 11.46: Romantikus kamarazene. 13.05: Prizma. 13.35: Rézfúvósok. 13.55: Operaáriák. 14.45: Magyarán szólva. 15.00: Csak fiataloknak! 15.55: Évszázadok mesterművei. 17.00: Iskolarádió. 17.30: Rádióhangversenyekről. 18.04: Matúz István fuvolázik. 18.30: Román nyelvű nemzeti­ségi műsor. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Szállóvendég. Rádiójáték. Szakonyi Károly novel­lájából. 20.03: Diszkótéka. 21.03: Operaest. 21.52: Felszabadulás és iroda­lom. A Magyar Rádió és a TIT kerekasztalbeszél­­getése. 22.42: Új zenei irányzatok. FEBRUÁR A PÉNTEK KOSSUTH RÁDIÓ 8180: És nálunk? ... Számító­gép a gyógyítás szolgála­tában. 8.50: Operarészletek. 9.33: Óvodások műsora. 9.53: Lottósorsolás. 10.05: Csokonai Vitéz Mihály versei. 10.10: Nóták. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Gondolat. 11.45: Kórusmuzsika. 12.45: Könyvszemle. 12.55: A zene is összeköt. 14.10: Válogatott perceink. 15.30: Daloló, muzsikáló tájak. 16.05: Kard és kocka. Történel­mi anekdota 1705-ből. 16.50: Riportműsor. 17.00: Iskolakerülők? Riport. 17.25: Operettparádé. 19.15: Embermesék. 20.15: a Rádiózenekar történe­te. XII/5. rész. 21.18: Kocsár Miklós: Szent­iváni tűz. 21.30: Vevő az egész világ?! Ri­port. 22.20: tíz perc külpolitika. 22.30: Hová tűntek a kazárok? 23.00: Diszkótéka. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Operettrészletek. 8.50: tíz perc külpolitika. (Ism.) 9.05: Napközben. 12.10: Lionel Hampton dzsessz­­együttese játszik. 12.25: Édes anyanyelvünk. 12-30: Népi muzsika. 13.05: Pophullám. 14.00: Péntektől — péntekig. Ajánlóműsor sok muzsi­kával. 17.30: Ötödik sebesség. 18.30: Fiataloknak! 20.00: Nótakedvelőknek. 21.05: Vidéki világháború. Gal­­sai Pongrác hangjátéka. 21.49: Nosztalgiahullám. 22.33: Zenésjáték-részletek. 23.20: Népi zene. 3. MŰSOR 9.38: Kamaramuzsika. 11.00: Operettrészletek. 11.30: Zenekari muzsika. 13.05: Gyepsor, veres­­­éter novellájának rádióválto­zata. 13.41: Kurtág György műveiből. 11.26: Opera-művészlemezek. 15.30: Zenekari muzsika. 16.40: Zenei Lexikon. 17.00: Nyitnikék — Kisiskolá­sok műsora. 17.30: A Miskolci Új Zenei Mű­hely játszik. 18.40: Operakórusok. 19.05: Könyvszemle. 19.15: Két Saint-Saens szimfo­­nikus költemény. 19.40: a Takács vonósnégyes Beethoven-műveket játszik. 20.45: Hunyadi István versei. 21.30: Kórusmuzsika. 21.56: Pierre Boulez vezényel. 22.43: A Return to Forever együttes lemezei — XI/5. rész. FEBRUÁR 2. SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Családi tükör. 8.00: Színes népi muzsika. 10.05: Ismét — a javából. 12.30: Déli zeneparádé. 13.20: Népzenei példatár. 13.30: Fórum — az intenzív ga­bonaprogramról. 14.10: A hét embere. 14.20: Mindennapi irodalmunk. 14.50: Operaáriák. 15.10: Új Zenei Újság. 16.00: 1­8 óra. 17.30: A szülőföld muzsikája. 18.43: Lányhangok sávsztorik­­ra. Iszlai Zoltán hang­játéka. 19.45: A cornevillei harangok. Planquette operettjének rádióváltozata. 22.15: A Bajor Rádió Szimfo­nikus Zenekarának hangversenye. 23.42: Albert Zsuzsa versei. ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK KOSSUTH RÁDIÓ Hétköznap 4.25—7.59: Reggeli zenés műsor — Közben: 5.40: Falurádió — 7.25: Körzeti időjárás­­jelentés — 8.05: Műsorismertetés — 8.15: A mai nap kulturális programjából — 12.00: Déli kró­nika — 12.30: Hétfőtől péntekig. Ki nyer ma? — 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Esti magazin — 0.25: Himnusz, műsorzárás. — Va­sárnap 5.00—7.17: Kellemes vasárnapott PETŐFI RÁDIÓ Hétköznap 4.30—7.59: Reggeli zenés műsor — Közben 5.55 és 6.55: Torna — 6.45: Könyvaján­lat — 7.35: Körzeti időjárásjelentés — 9.05— 12.00: Napközben (szombat, vasárnap kivételével) — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés — 24.00— 4.30: Éjféltől hajnalig, zenés műsor. HÍREK, IDŐ­JÁRÁS-JELENTÉS: Kossuth r.: 4.30—7.00-ig félóránként, majd 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,24.00. Vasár­nap 5.00—8.00 óránként, majd ugyanaz, mint hét­köznap. Petőfi r.: 4.30-tól 7.59-ig félóránként, majd 9.00- től hajnali 3.00-ig kétóránként Vasárnap 7.00, 8.00, majd ugyanaz mint hétköznap. 8. Műsor: 9.00, 13.00, 19.00, 23.30. Szombat és va­sárnap 8.00, 13.00, 19.00, 23.30. PETŐFI RÁDIÓ 81.1: Népszerű muzsika — vi­lághírű előadók. 8J.: Tíz perc külpolitika. (ism.) 8.05: Zenés irodalmi magazin­­műsor. 10.00: szombat délelőtt. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: Miska bácsi leveleslá­dája. 14.00: Mi történt? 15.05: Akár Hi-Fi, akár nem. 16.05: „Én soha nem voltam művésznő, csak Irma néni.. .** Látogatóban Patkós Irmánál. 17.06: Johnny Marchis énekel. 17.30: Belépés nemcsak torna­cipőben! 18.30: Slágerek mindenkinek. 19.45: Mesélő mikrofon. I. rész. 20.40: A Kaláka-együttes nép­zenei felvételei. IV/2. rész. 21.05: Szivárvány­­ a társa­ságról. 22.30: Nóták. 23.15: A mai dzsessz. 3. MŰSOR 7.00: Román nyelvű nemzeti­ségi műsor. 7.30: Szlovák nyelvű nemze­tiségi műsor. 8.17: Olivier Latry orgona­hangversenye. 8.91: Operarészletek. 10.30: Slágerlista. 11.00: Hangfelvételek felső fo­kon. 12.28: Holnap közvetítjük. 12.50: Kritikusok fóruma. 13.05: Kívánságműsor. 14.05: Lemezbörze helyett. 15.00: Különben nem történt semmi. Tallózás egy ré­gi telefonkönyvben. Bo­gát­ Péter műsora. 15.57: Aranyalbum. 17.02: Szimfonikus zene. 18.30: Régi vokális zene. 19.05: Magyar művészek ope­rafelvételeiből. 19.40: A rocktörténet nagy előadói. 20.10: A légy: Luigi Malerba rá­dió játéka. 21.01: Nagy mesterek kamara­zenéjéből. 22.13: A hűség halálra ítélt forradalmára: Radnóti Miklós. FEBRUÁR 3., VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 7.17: ,,Föld-adta” sors... — az újkígyós­ kísérlet. 8.05: Öt kontinens hét napja. 8.20: Énekszóval, muzsikával. 8.55: Vallomások a szülőföld­ről. VI/4. 10.05: Brahms: B-dúr zongora­­verseny. 11.00: Gondolat-jel. 12.10: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.40: Édes anyanyelvünk. 12.45: Rázós úton. Bajor Nagy Ernő írása. 12.55: Népdalkörök pódiuma. 13.20: Mit üzen a Rádió? 14.10: Művészlemezek. 14.44: Az élő népdal. 14.54: Kalevala. Finn népi eposz. V/4. rész. 16.06: Népi együttesek műso­rából. 16.46: Szavak mögött, sorok között. 18.40: Diákkönyvtár hangsza­lagon. A két szomszéd­­vár. n/2. rész. 19.26: A hegedű virtuózai. 20.18: Mozart: Cosi fan tuttk. Kétfelvonásos opera. 22.10: Sporthíradó. PETŐFI RÁDIÓ 8.00: Népszerű muzsika a ko­ránkelőknek. 7.05: A görög katolikus egyház félórája. 7.35: Vasárnapi orgonamuzsi­­ka. 7.52: Torna. 8.05: Beszélgetés Tótl Eszter­rel és Hollós Mátéval. 9.05: A Shadows-együttes fel­­­vételei. XXX/29. rész. 9.53: Kabalakabaré. (Ism.) 11.10: Vasárnapi koktél. 12.03: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: Mit hallunk? 13.30: Csokonai Vitéz Mihály versei. 14.00: A boldog királyfi. Rá­diójáték Oscar Wilde meséjéből. 14.45: Az MRT gyermekkóru­sa énekel. 15.05: Táskarádió. 16.00: Poptarisznya. Zene, köz­lekedés, sport. 20.00: Slágermúzeum. 21.05: Társalgó. 22.30: Könnyűzene. 3. MŰSOR 7.00: Reggeli hangverseny. 8.11: Operaáriák. 8.46: Kamarazene. 10.00: Új Zenei Újság. 10.15: Öt kontinens hét napja. 11.00: Kis magyar néprajz. 11.03: Az MRT énekkarának és szimfonikus zenekará­nak matinéja. 19.40: Milos Sadlo gordonká­zik. 14.10: Diana Ross felvételeiből. 14.40: Beethoven: Hegedűver­seny. 15.27: Petrella, Jone. Négy­felvonásos opera. 18.00: Elfelejtett költők, elfe­lejtett költemények. 18.30: Szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 19.05: Német nyelvű nemzeti­ségi műsor. 19.35: Új kórusfelvételek. 20.00: Véres madár. Hangjá­ték. 21.03: Hi-Fi varieté. 22.16: Kamaramuzsika. 22.53: Szeszélyes nyár. Irodal­mi összeállítás. (A MAGYAR RÁDIÓ A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!)

Next