Szabad Föld, 2003. január-június (59. évfolyam, 1-26. szám)

2003-02-14 / 7. szám

24 2003. FEBRUÁR 14. 14., péntek, Bálint, Valentin. A Nap kel 6.51 - kor, nyugszik 17.04-kor. 15., szombat, Kolos, Georgina. A Nap kel 6.50-kor, nyugszik 17.05-kor. 16., vasárnap, Julianna, Lilla. A Nap kel 6.48-kor, nyugszik 17.07-kor. 17., hétfő, Donát. A Nap kel 6.46-kor, nyug­szik 17.10-kor. Telihold 0.53-kor. 18., kedd, Bernadett. A Nap kel 6.45-kor, nyugszik 16.59-kor. 19., szerda, Zsuzsanna. A Nap kel 6.43-kor, nyugszik 17.12-kor. 20., csütörtök, Aladár, Álmos. A Nap kel 6.41-kor, nyugszik 17.13-kor. BERNADETT A Bernát férfinév francia megfelelőjének női párja. Becézés: Bemi(ke), Béri, Berna, Betti, Detta, Detti. JÁRÁS-ELŐREJELZÉS Február 15-21-ig Meglehetősen változékony időjárásra van ki­látás. Bár minden bizonnyal lesznek kevésbé felhős időszakok, így némi napsütés is várha­tó, de gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég. Elszórtan havazás, hózápor előfordulhat, az ország nagy részén azonban nem valószínű jelentős mennyiségű csapadék. A szél több­nyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjsza­kánként többfelé erősen párássá válik a leve­gő, ködfoltok kialakulására is számítani kell, legtöbb helyen azonban napközben kitisztul a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérsék­let a borús időszakokban -2, -7, a kevésbé fel­hős helyeken -7,-15 fok között alakul. Sokfe­lé napközben is fagypont alatt marad a hő­mérséklet, olvadás főként a tartósabban na­pos tájakon lehet. Ausztráliáig repültek a beteg gyerekekért Teljesítette küldetését a beteg gyerekek támo­gatására Rántás Andor pilóta és kísérője, Latky Csongor, akik saját építésű, ultraköny­­nyű sportrepülőgépen, közel három hónap alatt tették meg a Keszthely-Sydney közötti, több mint huszonegyezer kilométeres távol­ságot. Céljuk az volt, hogy a magyar repülés történetében egyedülálló teljesítménnyel fel­hívják a figyelmet egy kevéssé ismert beteg­ségre, a Rett-szindrómára. A súlyos értelmi fogyatékossággal és mozgássérüléssel járó genetikai betegség elsősorban a leánygyerme­keket sújtja. Magyarországon évente négy-öt Rett-szindrómás gyermeket diagnosztizál­nak, megfelelő kezelésük megoldatlan. A tél áldozatai Az elmúlt héten visszatért tél, a sok helyen viharos havazás újabb áldozatokat szedett. Tragédiát okozott a rendkívüli időjárás Sátor­aljaújhelyen, ahol a hó súlya alatt beszaladt egy üzem előcsarnokának teteje. A romok alatt ketten lelték halálukat, egy ember megsé­rült. Baján két gyalogost elgázolt egy autós, egyikük azonnal meghalt. A vezető azt áhítot­ta: elvakította a szemből közeledő hókotró, ezért nem vette észre őket. Szerencs külterüle­tén megfagyott egy nő, aki gyalogosan indult haza Tiszatardosra. Holttestét egy fa alatt ta­lálták meg, valószínűleg megpihent, és el­aludt. A síkos utakon bekövetkezett elesések, sérülések miatt számottevően megnöveke­dett a mentők munkája. Déli harangszó Tiszadadáról A következő héten minden délben a tiszadadai római katolikus templom harangja szól a Kos­suth rádióban. Tiszadada Nyíregyházától 42 ki­lométerre nyugatra, a Tisza bal partján fekvő község. A XIII. század közepétől a Gut-Keled nemzetség birtokolta, és a Hanvay család levél­tárában egy 1254-es okmány Dada földjének említi a települést. A falu nevéről a nyelvészek r­eménye megoszlik, a helybéliek pedig úgy magyarázzák, hogy a Taktaköznél és a nyíri Mezőségnél a meder és a part dajkálja, dédelge­ti a folyót Első templomát a XIII. században emelték, amely a reformáció idejétől mind a mai napig a református híveké. A kápolnánál nagyobb, torony nélküli római katolikus temp­lomot gróf Gyulay Sámuelné építtette Jarabin Sándor hajdúnánási építőmesterrel. A temp­lomajtó felett fekete márványtábla tájékoztatja a belépőt az adakozóról és az évszámról. Az 1812-ben Szent Anna tiszteletére felszentelt templomot még a XIX. század derekán megna­gyobbították, és az első világháború idején megmagasították. Miután a háborús években elfogyott az egyházközség pénze, a torony nél­küli templomot 1922-ben vakolták be. Két ha­rangja a templomkert jobb oldalán úgyneve­zett harangtartó bakon nyugszik A délidőben megszólaló másfél mázsás harangot Novotny Antal temesvári mester öntötte 1912-ben. Méreg a miskolci utcán A földre kiborult, több kilogrammnyi hi­ganyt találtak a járókelők egy miskolci ut­cán, az avasi városrészben. A higany nagyon veszélyes fém, mert párolog, gőzének belé­legzése mérgező, a bőrre kerülve felszívódik. A tisztiorvosi hivatal megállapította, hogy a lakosok egészsége nem károsodott, mert szerencsére senki nem érintette meg a kiömlött folyékony fémet. Az anyagot elszál­lították, a vizsgálatot megindították annak megállapítására, hogyan került az utcára. Szabad Föld ABC Önrabló postás Nem tudott elszámolni a rábízott pénzzel a fi­atal újszászi postás, s azt áhította, miközben munkáját végezte a városban, egy motoros megállította, és a nála lévő pénz átadására kényszerítette. A nyomozás során a fiú egyre jobban belezavarodott történetébe, végül be­vallotta, hogy eldugta a közel nyolcszázezer fo­rintot, mert abból akarta kiegyenlíteni tarto­zásait. ____________MAJOROS SÁNDOR____________ ’n nemrégiben egy fiatal pesti vállalkozó házat vásárolt egy főváros 1­a közeli faluban. Az épületet régóta nem lakták, udvarát benőtte a gaz, tornácát, kerítését ellepte a folyondár. Az új tulajdonos nagy lelke­sedéssel fogott hozzá a helyreállításhoz, és pár nap alatt kiirtotta az egész bozótost. Ezután vásárolt néhány facsemetét, s nekilátott, hogy elültesse őket. Az egyik helyen téglákat fordított ki a földből az ásó. Megpiszkálta őket, újabb téglák kerültek elő, s amikor ezeket is eltaka­rította, egy emberi koponyát talált. Első riadalmában a rendőrséghez fordult. A helyszínelők alaposan megvizsgálták a föld­ből előkerült csontokat. Ekkor derült ki, hogy a koponya homlokrészén egy apró, a halánték­részén féltenyérnyi lyuk van. Gőzerővel kezdő­dött meg a nyomozás. A ház előző gazdája, B. Dénes már jó ideje Budapesten, idősek ottho­nában lakott, az ingatlan eladása körül a húga intézkedett helyette. A rendőrök alaposan kikérdezték B. Dénest, de a rejtély megoldásához hajszálnyival sem jutottak közelebb. A súlyos agyér-elmeszesedésben szenvedő férfi nem emlékezett semmire. Időközben a laboratóriumi vizsgálat kiderítette, hogy a csontok egy húszas éveiben lévő férfi maradványai, s negyedszázadnál hosszabb ideje nem lehetnek a földben A rendőrtiszt, aki a nyomozást vezette, ezzel egyi­dejűleg kiderítette, hogy B. Dénesnek volt egy fia, aki a nyolcvanas évek ele­jén külföldre szökött Fény derült arra is, hogy B. Dénes katonatiszt volt, s nagyjából a rendszerváltással egy időben nyugdíjazták Érdekes módon nem vitte többre a századosi rangnál, ami meglehetősen furcsa, hiszen a tiszteket nyugdíjazásukkor általában előléptetik, s legalább őrnagyként vagy alezredesként hagyják abba a szolgálatot. Már ez is figyelmet érde­melt, ám a disszidált fiú ennél is jobban érdekelte a rendőrnyomozókat Kiderítették, hogy nagyjából annyi idős lehetett, mint az az egyelőre isme­retlen személy, akinek földi maradványai a kertből előkerültek A rendőrök fölkeresték a fiúval, B. Alberttel egyidős falubelieket, egykori barátait, s megtudták, hogy a hetvenes években többször is megpróbált Nyugatra szökni, de vagy a határon kapták el, vagy pedig lebuktatta valaki Börtönbe is került volna, ám az apja katonatiszt volt, s valahogy elintézte, hogy egy szem fia elkerülje ezt a megaláztatást. Ekkor már csak ketten éltek családi házukban, mert a feleség - az édes­anya - hetvenötben hirtelen elhunyt. A falubeliek úgy tudták, a kato­natiszt apának sok baja volt a fiával, derékszíjjal verte, amíg tudta, s el­keseredésében az italozás is megkísértette. Nem mondta ki senki, de tény: a ranglétrán is a fiú miatt nem tudott felkapaszkodni. Rendezet­len volt a családi élete, a fia krónikus határsértőként volt elkönyvelve, nem csoda hát, hogy megmaradt századosnak. Nagyon bánthatta ez a kilátástalan helyzet B. Dénest, különös módon mégis ragaszkodott a fiához. Mint minden apa, ő is a folytonosságot várta az utódjától, s azt, hogy többre viszi az életben, mint amire ő vitte. B. Albert azonban más v­eményen volt. Szentül hitte, hogy ebben az országban nincs lehetőség a tisztességes élet­re, s mert egyik nagybátyja ötvenhatban Ausztráliába disszidált - és ott sokra vitte -, eltökélte, kiszökik hozzá, és megcsinálja a szerencséjét. B. Dénes nem tartott semmilyen kapcsolatot a testvéröccsével, mert ez könnyen az állásába kerülhetett volna, s az évek során „ideológiai ala­pon” sikerült is meggyűlölnie annyira, hogy még a létezéséről sem vett tudomást. A régi barátok azt vallották a rendőrnyomozónak, hogy a legvégén B. Albert elhatározta, senkinek nem árulja el, mikor fog újból nekivágni, mert attól félt, Júdás van közöttük. Az apja azonban megne­­szelhette, mire készül, s az utolsó éjszakán - végső elkeseredésében - kispárnát nyomott alvó fia fejére, és szolgálati fegyverével halántékon lőtte. A tetemet még aznap elhantolta a kertben, s utána bejelentette fia eltűnését. Az akkori nyomozók csak ímmel-ámmal keresték B. Alber­tet abban a hiszemben, hogy átjutott a határon. Mindezt B. Dénes egy kézzel írt levélben vallotta be a rendőröknek, talán mert megérezte, nem sok maradt hátra az életéből. A bíróság egész­ségi állapotára való tekintettel hat évre ítélte el, de mielőtt megkezdhette volna büntetése letöltését, utolérte az égi igazságszolgáltatás. Azt mondo­gatják, ez is tíz évet késett nála, mint annak idején a rendszervátozás, bűnösök és Ártatlanok Csontok a kertben Farsang van! Ezt minden túlzás nélkül állíthatjuk... Kohanek miklós felvétele Megverték a tanárnőt Fegyelmezni merészelte tanítványát a gyáli általános iskolában egy tanárnő: a sarokba áhította a kis Rómeót. A fiú anyja és roko­nokból álló háromfős csapata az ötvenkét éves pedagógusnőre rontott, szidalmazták és egyikük pofon vágta. Az igazgató feljelen­tése nyomán a rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni csoportos erőszak miatt indí­tott eljárást. Balassagyarmat, Palóc Múzeum: „A böl­csőtől a sírig.” Cece, Csók István Emlékmúzeum: A festő­művész alkotásai gyermekévei helyszí­nén. Csákvár, Vértes Múzeum: A csákvári faze­kasság. Debrecen, Csokonai Színház: Kiálts város! (18-án 7). Dunaújváros, Bartók Kamaraszínház: A ka­­méliás hölgy - a soproni színház vendég­játéka (17., 18-án 7). Edelény, Borsodi Tájház: A Bódva-völgye egykori lakáskultúrája. Eger, Gárdonyi Színház: Száz év magány (19- én 7). Gödöllő, Galéria: Szakrális ötvösremekek (23-ig). Győr, Gy. Nemzeti Színház: Valahol Európá­ban (18-án 7). Kaposvár, Csíky Gergely Színház: Egerek és emberek (19-én fél 8). Kecskemét, több helyszínen: Kecskeméti Dzsessznapok (23-tól). Lakócsa, Nemzetiségi Tájház: A Dráva menti horvát falvak ház- és lakáskultú­rája. Miskolc, Ady MH: Télűző karneváli mulat­ság (22-én 5). Nikla, Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum: a költő művei, tárgyai. Nyíregyháza, Krúdy Kamaraszínház: „Ki látott engem?” - Ady-emlékműsor (22- én 7). Pécs, „Pécsi Harmadik Richárd”: Szappan­­opera (17-én 7). Ráckeve, Árpád Múzeum: Molnárok és vízi­malmok. Sárospatak, MH: Farsangi játszóház (22-én du. 2). Xantus Barbara előadóestje (18-án 7). Sukoró, Néprajzi Ház: Egykori zselérház. Százhalombatta, Matrica Múzeum: „Csil­lagok és csillagistenek.” Székesfehérvár, Vörösmarty Színház: Gó­lyakalifa (17-én 7). Vaja, Vay Ádám Múzeum: Kortárs képző­­művészeti tárlat. Veszprém, Petőfi Színház. Goldoni: A ko­médiaszínház - premier (21 -én 7). VÁSÁRNAPTÁR Február 18.: Fertőszentmiklós - oák Február 20.: Tiszafüred - ok; Tiszafüred - ok. Február 22.: Kecskemét - av; Tiszafüred, Kecskemét-ok. Február 23.: Csorna - bv, Dunaújváros, Pécs, Rúzsa - oák; Kecskemét, Pécs - av; Kecskemét - ok; Jelmagyarázat: ok : országos kirakodóvásár, váli­­ országos állat- és kirakodóvásár vá­r or­szágos állatvásár, av­­ autóvásár lov . búcsúvásár. A 6. játékhéten az ötös lottón telitalálatos szel­vény nem volt. A négytalálatosok 297 072, a hármasok 4052, a kettesek 442 forintot érnek A nyertes számok: 7,21,33,39,86 A hatos lottón sem akadt telitalálatos szel­vény. Az öt plusz egyesekre 5 055 158, az ötö­sökre 266 061, a négyesekre 4983, a hárma­sokra 879 forintot fizetnek. A nyertes számok: 2,4,10,15,37,43; a pótszám: 36 A jokerszám mindkét lottón: 84 9770 A szerkesztőség címe: 1091 Budapest, Üllői út 51. Postacím: 1428 Bp. 8., Pf. 52. Telefon: 06-1/215-0319; 215-3487; 216-6962; 216-3919; 216-8929; mobil: 06-30/378-9582; 378-9583. Fax: 06-1/215-5590 Szabad Föld Főszerkesztő: Fábián Gyula Felelős szerkesztő: Gajdics Ottó Főszerkesztő-helyettes: Dippold Pál Vezető szerkesztők: Adonyi Sztancs János, Hardi Péter Rovatvezetők: Bágyoni Szabó István, Nánási Tamás, Palágyi Béla, Pethes József, Szíjjártó Gabriella, Újlaki Ágnes, Valló László Olvasószerkesztők: Bognár Antal, Majoros Sándor Szerkesztőségi titkár: Molnár Sándorné A szerkesztőség címe: 1091 Budapest, Üllői út 51. © Postacím: 1428 Bp. 8., Pf. 52 © Telefon: 06-1/216-8919, 06-1/216-8929, 06-1/216-6962, 06-1/215-0319, 06-1/215-3487. Fax: 06-1/215-559 • Elektronikus levélcím: szfo­d@mail.datanet.hu • A Szabad Föld online elérési címe: www.szfo.hu • Kiadja a NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. 1091 Budapest, Üllői út 5­ Felelős kiadó: Liszkay­ Gábor, a NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója • Ügyfélszolgálati iroda (HB Cs: 8-17, P: 8-15 óráig): 1091 Budapest, Üllői út 51. (telefon 06-1/215-3976) • Keretes és apróhirdetések felvétele: Mahir Press Média Kft., 1075 Budapest, Wesselényi u. 8. Telefon: 06-1/342-6164, Fax: 06-1/342-6132 • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vall­ felelősséget • Terjesztik: árusításban a HIRKER Rt., az NH Rt. és a regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központ. • Külföldről előfizethető a Han­garopress Sajtóterjesztő Kft.-nél, 1117 Budapest, Budafoki út 70. • Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlap-előfizetési Irodában (Budapest XIII., Lehel út 10/A, levélcím: HELIR Budapest 1900), ezen kívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, vidéken a postahivatalokban. A lap ára 145 Ft. Előfizetési díj egy hónapra 504 Ft, negyedévre 1512 Ft, fél évre 3024 Ft, egy évre 6048 Ft.­­ Beküldött kéziratot nem érzünk meg és nem adunk vissza. A Nemzet Kft. a MATESZ tagja. A SUBÁD FÖLD példányszámát a V­AIESZ hitelesíti ISSN 0133-0950 • Index: 25 777. • Online: ISSN 1587-1320 Nyomdai előállítás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 9021 Győr, Újlak utca 4/A Ügyvezető igazgató: Szammer István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék