Szabad Föld, 2008. július-december (64. évfolyam, 27-52. szám)

2008-12-05 / 49. szám

Krónika 2008. december 5.Szabad Föld A magyar vidék lapja \ Obama vállalja a kockázatot A megválasztott amerikai elnök, Ígéretével ellentétben, vissza­csempészi a Clinton-érát - írta a The Wall Street Journal, amely természe­tesen a konzervatív tábornak, a re­publikánusoknak egyik szószólója. A hét elején Chicagóban Hillary Clinton ragyogó arccal állt a dobo­gón, amikor Barack Obama bejelen­tette kormányának legfontosabb tagjait. Bili Clinton felesége, New York állam jelenlegi szenátora lesz a külügyminiszter, talán a legfonto­sabb személy, aki helyreállíthatja az Egyesült Államok megtépázott nem­zetközi kapcsolatait és tekintélyét. Hillary Clinton a demokrata poli­tikusok „mérsékelt héjái” közé tarto­zik. Annak idején támogatta az Irak elleni háborút, és eddig nem volt hí­ve annak, hogy az Egyesült Államok tárgyaljon esküdt ellenségeivel, pél­dául Iránnal. Nem nagy szimpátiával viseltetik Oroszország iránt sem, ami pedig a Közel-Keletet illeti, Izrael el­kötelezett hive, és elsősorban a pa­lesztinoktól vár engedményeket. Hillary Clinton végsőkig Barack Obama ellenfele volt a demokrata el­nökjelöltségért vivőit csatában, ahol a felek bizony, ha szavakkal is, de megsebezték egymást. És még ott van Bili Clinton, a volt elnök, aki eb­béli minőségében ma is formálja az amerikai külpolitikát, nagy pénzért mond beszédeket, kapcsolatokat tart államférfiakkal, és ha Obama nem vi­gyáz, bennfentesként kifecseghet dolgokat, beletenyerelhet az ügyekbe - sőt, talán irányíthatja is Hillaiyt. Barack Obama azonban nem fél. Hillary Clintonnal maga mögött tud­hatja a demokrata pártot, Bilit pedig majd megrendszabályozzák vala­hogy - Hillaiynak ez talán nem lesz ellenére -, és felügyelik pénzügyeit, nemzetközi kapcsolatait. BRIT DILEMMA. A pénzügyi válság hatására az euró bevezetésén gondol­kodnak Nagy-Britanniában a döntés­hozók - nyilatkozta Jósé Manuel Bar­­roso, az Európai Bizottság elnöke va­sárnap az RTL rádiónak. „A lakosság nagy része továbbra is ellenzi, hogy bevezessék az eurót, de egyre teljed az elképzelés, és azok, akik számítanak az Egyesült Királyságban, gondolkoz-' nak a változáson” - fogalmazott. Bar­­roso szerint brit vezetők magánbe­szélgetések keretében azt mondták neki: „Jobb lenne a helyzet, ha nálunk is euró volna, a válság rámutatott a közös fizetőeszköz előnyeire.” A gya­korlatiasság mindig is a britek erélyei közé tartozott, és ha arra a meggyőző­désre jutnak, hogy gazdasági szem­pontból előnyösebb az uniós pénz­nem, akkor vélhetően megteszik ezt a lépést. Ha nehezen, de 1971-ben átálltak a tízes pénzrendszerre is. Szeretne jövőre szerencsés lenni? Vegye meg a Szabad Föld Kalendáriumát: a benne lévő naptár az év minden napjára megmondja, milyen szerencsejátékot játszhat. KEP-LET Az, hogy az amerikaiak a világ legfegyelmezettebb népeként valójában mániákus örültek, tudvalevő. A képen az öt hatalmas bevásárlókocsi tartalmát éppen autójába gyömöszölő ember kitűnő példája ennek: hálaadás napján még meg hatotta n falta a pulykát, hogy aztán másnap, a fekete pénteken elmebeteg módon rohanjon bevásárolni. Jó, tegyük hozzá, okkal költenek ilyenkor dollármilliárdokat az amcsik, mert péntekre 70-80 százalékos lesz az árleszállítás. Az őrjöngésre utal a név: fekete péntek is. Ugyanis a '29-es tőzsdekrach volt a fekete kedd, amikor pontosan olyan kaotikus hangulatba került Amerika, mint manapság ilyenkor. így aztán a várakozók betörték New Yorkban az egyik áruház bejáratát, és egyszerűen halálra gázoltak egy eladót. Neki tényleg ez volt a fekete péntek... Hirdetés A Posta Nyugdíjszámlával kézbesítője díjmentesen otthonába viszi nyugdíja Ön által meghatározott részét,* míg a többi biztonságban gyarapodik számláján! A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről további felvilágosítást kaphat a postahelye­ken, illetve postai kézbesítő munkatársainktól, valamint telefonon, a 06-40-46-56-66-os Posta TeleBank számon vagy a www.posta.hu internetes oldalon. Posta Nyugdíjszámlát kizárólag nyugdíjas törzsszámmal rendelkező belföldi természetes személyek igényelhetnek. * A nyugdíj legalább, 15%-ának és legfeljebb 50%-ának megfelelő összeget, de összesen nem több mint 100 000 Ft-ot, havonta egy alkalommal. Két számlatulajdonos esetén (ha mindkét nyugdíj a számlára érkezik) a 100 000 Ft-os kifizetési korlát a két nyugdíj együttes összegére vonatkozik. A nyugdíj kézbesítése díjmentes, azaz 0 Ft. A Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt értékesített pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. nyújtja. banki szolgáltatások INTÉZZÜK, NEM BONYOLÍTJUK! FOTO: SHANNON STAPLETON, REUTERS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék