Szabad Vasutas, 1995 (5. évfolyam, 2-12. szám)

1995-02-01 / 2. szám

Á TARTALOMBÓL Veszélyben a munkabéke?! Vasutassztrájk rendőri zaklatással Meg vagyunk mentve! (Rendhagyó tudósítás az Ipolyság vasútjáról) A KÜT januári döntései Sorompót a jegyvizsgálónak! Avagy: vasútracionalizálás pszichopata módra? Nyugdíjas jövőnk nem kilátástalan! Nyílt levél a zalakarosi MÁV Gyógyházért A jól ''megkavart” műszakpótlék... Vasútátalakítás megáltapodás­szegéssel? Melléklet: Szakszervezeti elismerések a GyDSzSz-nél_______ VESZÉLYBEN A MUNKABÉKE?!-ÚJRA! -Nyilatkozat A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete a mai napon áttekintette a MÁV Rt. és a vasutas szakszervezetek által 1994. december 13-án, az általános vasutas sztrájk idején megkötött megállapodás megvalósulásának helyzetét. Szakszervezetünk a következő megállapításokra jutott:-Az 1/b) pontban foglalt technológiai egyszerűsítések kimunkálása során a munkáltató nem körültekintően járt el. Sok esetben előfordult, hogy a mellékvonalak, vontatási telephelyek gazdaságosságának vizsgálatakor szakmai hibákat követett el, rossz adatbázist használt fel, melynek eredményeként hamis következtetésre jutott. A megállapodással ellentétben a szakszervezetek számára többször nem tette lehetővé az önkormányzatokkal lefolytatott tárgyalásokon a tárgyalódelegációkban való érdemi részvételt. Ezáltal egyre nagyobb annak veszélye, hogy a vizsgálódás eredményeként a technológiai egyszerűsítések nem a tényleges gazdasági eredmények alapján, hanem a munkáltató irracionális költség-, és létszámcsökkentési törekvésének alárendelten kerülnek bevezetésre, esetleg megalapozatlan vonalbezárásokra kerül sor.- A létszámterv kialakítására vonatkozó, a 2.) pontban leírt kötelezettségét a MÁV Rt az ott vállalt határidőig nem teljesítette.< Egyre több munkáltatói intézkedés utal arra, hogy a munkahelyeken megkötött létszám megállapodásokkal a MÁV Rt. vezetése elégedetlen és azok megszegésére készül.- A Kollektív Szerződés tárgyalása során a MÁ V Rt tárgyaló delegációja időhúzásra törekszik, s ezzel veszélyezteti az új szerződés március 31-ig történő megkötését. A gazdálkodás hatékonyságának javítását elősegítő motivációs rendszer kialakítása késik.-A4.) pontban foglalt, a január 1-től bevezetendő bérintézkedések megvalósultak A megállapodás időarányos végrehajtására vonatkozó fenti megállapítások súlyos aggodalomra adnak okot. Szakszervezetünk úgy értékeli, hogy a MÁV Rt vezetése a megállapodás megsértésével veszélyezteti az 1994. december 13-án helyreállt munkahelyi társadalmi békét. A konfliktus tárgyalások útján való megoldása érdekében felszólítjuk a MA V Rt vezetését, hogy térjen vissza az 1994. december 13-án megkötött megállapodás szellemiségéhez és intézkedései során tartsa be az abban vállalt kötelezettségeit! Amennyiben erre nem kerülne sor, szakszervezetünk ezt megállapodás-szegésnek tekinti, s minden ebből adódó következményért a felelősséget a MA V Rt vezetésére hárítja Budapest, 1995. február 15. A VDSzSz MÁV Rt. Országos Választmánya

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék