Szabad Vasutas, 1998 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1998-01-01 / 1/1. szám

Egyezség és BUÉK, három!!! Rendkívül kiélezett helyzetben, az év utolsó napján végülis megszületett az 1998. évre szóló bér- és foglalkoztatás­politikai megállapodás a munkáltató és a szakszervezetek között, mely révén nem pusztán csak a munkabéke stabi­lizálódott újra a MÁV Rt-nél, de az egyezség kielégítette a vasutasság 1995. évi hároméves keretmegállapodásában rögzített elvárásokat is. „Nem győzelmi jelentés ez” - hangzott el a VDSzSz MÁV Rt. Elnökségének január 5-i értékelő ülésén - ám az a tény, hogy a legelső 12%-os munkáltatói bérajánlat és a 21%-os szakszervezeti követelés végülis mintegy 19%-os nettó átlagbéremelésben sztrájkkonfrontáció nélkül realizálódott, az mindenképpen komoly fegyver­tény: sokat megmutat a vasutas ság érdekérvényesítő képességéből, ami országosan is ránk irányította a figyelmet. A VDSzSz-Hírlap és telefonhírmondó szilveszteri különkiadása a teljessé vált megállapodáscsomagról az alábbiak szerint tájékoztatta a kollégákat. I . \ _. év utolsó napja megállapodást hozott a három reprezentatív szakszervezet és / " \ / j a MÁV Rt. között az új évre vonatkozó bér- és foglalkoztatáspolitikái kérdé- L—n—ILjbsekben. A számos nyilatkozat, emlékeztető, jegyzőkönyv és mintegy 15 meg­állapodás vélhetően megteremti azt az alapot, melyre támaszkodva tagjaink és a többi vasutas kolléga az elkövetkező évben kiszámítható munkáltatással és az országos átlagot meghaladó bérfejlesztéssel számolhatnak. A már korábban aláírt megállapodások a következőkkel váltak teljessé: • az 1998. július 10-én kifizetésre kerülő vasutasnapi jutalomról szóló megállapodással, melynek mértéke az éves személyi alapbér 6%-a, • a teljesítményjutalomról szóló megállapodással, amelyből az éves átlagbér majd 1%-ának megfelelő összeg 1998. december 10-ig kifizetésre kerül. Erre a vezér­­igazgató személyében külön garanciát vállalt, • jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy a hároméves megállapodásból fakadóan a moz­donyvezetőket 1998. évben is megilleti az ún 4%-os balesetmentességi jutalom kifi­zetése, • utolsóként - de egyben az egyik legfontosabb - megállapodásként került aláírásra az 1998. évre vonatkozó bérmegállapodás. Az aláíró felek megállapodtak abban, hogy az 1997. évben érvényes bértarifa-táblázat értékeit 14,7%-kal növelik, melyhez természetesen az érintetteknél hozzáadódik a soros előléptetésekre vonatkozó 4%-os plusz alapbéremelés is. Jelentősége miatt külön kiemelésre érdemes a munkaidő-csökkentés megvalósításáról szóló - még a korábban aláírt — megállapodás, melynek értelmében a MÁV Rt. mun­kavállalóinak 20%-ánál január 1-jétől 7,8 óra a kötelező munkaidő. A VDSzSz sikerként könyveli el, hogy az utazószolgálatot ellátó munkavállalók legkésőbb 1998. november 1-jétől kezdődően ugyancsak 7,8 óra napi kötelező munkaidőt kell, hogy teljesítsenek. Az ő munkaidő-csökkentésük bevezetésével egyidőben mérséklődik a mozdonyvezetők kötelező óraszáma is. A fenti időponttól kezdődően az elegyrendezők, a kocsivizsgálók és a féklakatosok is csökkent munkaidőben lesznek foglalkoztatva a MÁV Rt-nél. Ter­mészetesen a munkaidő-csökkentéssel érintett munkavállalóknál semmifajta jövede­lemveszteséggel nem kell számolni. Bár erről megállapodás nem született, ezúton kívánunk minden kollégánknak eredményekben és sikerekben gazdag boldog új évet. Bárány Balázs Péter TARTALOM A Vasútőr Kft-nél is megkötötték a KSz-t! 2 Vívjuk ki pótszabadságunkat! 2 A ’98 évi bér- és foglalkoztatási megállapodások 3 „Jó mulatság, férfi munka volt”: Más tollával... 4 „Elmaradt” tudósítások 6 Vizsgálat nem indul, az ügyeket felejtse el... /avagy: „miniszteri zárólevél” a Lupis ügyre/ 7 A fényeslitkei túlkapások tanulságai 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék