Állami tanítóképző intézet, Szabadka, 1915

44 3. Vörösfvazly Mihály : Az áldozat. 4. Br. Eötvös József: Magyarország 1514-ben. 5. Báró Eötvös József: A falu jegyzője. 6. Br. Kemény Zsigmond : Zord idők. 7. Jókai Mór : Eppur si mouve. 8. Jókai Mór: A sárga rózsa. 9. Csiky Gergely: Cifra nyomorúság. 10. Racine : Phaedra. 11. Gyulai Pál : Katona és Bánk-bánja. 12. Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül. 13. Mikszáth Kálmán : Szent Péter esernyője. 14. Herceg Ferenc : Pogányok. A történelemből. I. osztály. 1. Csiky : A görög mithologia. 2. Marcali : Nagy Képes Világtörténet II. osztály. 1. Marcali : Nagy Képes Világtörténet. 2. Borovszky: A francia forradalom és Napóleon. III. osztály. 1. Szilágyi S : A magyar nemzet története Csillagászattani és fizikai földrajzból. A műveltség könyvtárából : a Föld és a Világegyetem egyes részletei. A Természet Tudományi Közlöny és az Uránia folyóira­toknak a csillagos égre és a meteorológiai megfigyelésekre vo­natkozó egyes feljegyzései. Mennyiségtanból. Bein Károly, Bogyó Samu és Havas Miksa: Politikai számtanának néhány részlete. Fizikai olvasmányok a következő könyvekből: 1. Czógler Alajos: A fizika története. 2. Heller Ágost : A fizika története a XIX. században. 3. Tyndall I : A hő, mint a mozgás egyik neme. 4. Guillemin A : A mágnesség és elektromosság.

Next