Állami tanítóképző intézet, Szabadka, 1915

3. Mikes Kelemen Törökországi levelei. 4. Kármán József: Fanni hagyományai. 5. Shakespeare—Vörösmarty : Julius Caesar. 6. Vörösmarty Mihály: A két szomszédvár. 7. Czuczor Gergely: Botond. 8. Kisfaludy Károly: Iréné. 9. Petőfi Sándor: Barátság és szerelem I. II. rész. 10. Petőfi Sándor: Haza és szabadság I. II. rész. 11. Petőfi Sándor: Elbeszélő költeményei I. II. rész. 12. Petőfi Sándor: Családi versei 13. Petőfi Sándor: Táj és életképek. 14. Petőfi Sándor : Románcok. 15. Szigligeti Ede : Liliomfi. 16. Tóth Ede : A falu rossza. 17. Jókai Mór: Bálványos vár. 18. Szigligeti Ede: Trónkereső. 19. Mikszáth Kálmán : A jó palócok. 20. Herczeg Ferenc : A kivándorlók. III. osztály. 1. Gr. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. 2. Arany János : Buda halála. 3. Bessenyei Gy. : Filozófus. 4. Kisfaludy Károly : Kérők. 5. Vörösmarty Mihály : Csongor és Tünde. 6. Katona József: Bánk­ bán. 7. Rákosi—Malonyay : Elnémult harangok. 8. Szigligeti Ede : A csikós. 9 Madách­ Alexander: Az ember tragédiája. 10. Sophokles : Antigone. 11. Moliére: A fösvény. 12. Br. Jósika Miklós : Abafi. 13. Br. Eötvös József: Karthausi. 14. Br. Kemény Zsigmond : Rajongók. 15. Jókai Mór: Az új földesúr. 16. Jókai Mór: Egy magyar nábob. 17. Jókai Mór: Kárpáthi Zoltán. IV. osztály. 1. Balassa Bálint válogatott költeményei. 2 Csokonai Mihály: Dor­ottya. 43

Next