Állami tanítóképző intézet, Szabadka, 1916

10. Petőfi Sándor : Haza és szabadság I­II rész. 11. Petőfi Sándor : Elbeszélő költeményei I­II rész. 12. Petőfi Sándor : Családi versei. 13. Petőfi Sándor : Táj és életképek. 14. Petőfi Sándor : Románcok. 15. Szigligeti Ede : Liliomfi. 16. Tóth Ede : A falu rossza. 17. Jókai Mór : Bálványos vár. 18. Szigligeti Ede : Trónkereső. 19 Mikszáth Kálmán : A jó palócok. 20. Herczeg Ferenc : A kivándorlók. III. osztály. 1. Gr. Zrinyi Miklós : Szigeti veszedelem. 2. Arany János : Buda halála. 3. Bessenyei Gy. : Filozófus. 4. Kisfaludy Károly : Kérők. 5. Vörösmarty Mihály : Csongor és Tünde. 6. Katona József : Bánk­ bán. 7. Rákosi—Malonyay : Elnémult harangok 8. Szigligeti Ede : A csikós. 9. Madách—Alexander : Az ember tragédiája. 10. Sophokles : Antigone. 11. Moliére : A fösvény. 12. B. Jósika Miklós : Abafi. 13. Br. Eötvös Józs­f: Karthausi. 14. Br. Kemény Zsigmond : Rajongók. 15. Jókai Mór : Az új földesúr. 16. Jókay Mór : Egy magyar nábob. 17. Jókai Mór : Kárpáthi Zoltán. IV. osztály. 1. Balassa Bálint válogatott költeményei. 2. Csokonai Mihály: Dorottya. 3. Vörösmarty Mihály : Az áldozat. 4. Br. Eötvös József : Magyarország 1514-ben. 5. Báró Eötvös József: A falu jegyzője. 6. Br. Kemény Zsigmond : Zord idők. 7. Jókai Mór : Eppur si mouve. 8. Jókai Mór : A sárga rózsa.

Next