Századok – 1987

KÖZLEMÉNYEK - Engel Pál: Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában 613

614 ENGEL PÁL Neve Halála (temetése) ideje Becsült kora (év) 1 I. (Szent) István 1038 1116 1141 1162 1163 1165 1196 1205 1342 1382 1439 1490 1516 1526 1540 60-65 43-48 32-35 2 Kálmán 3 II. Béla 4 П. Géza 5 II. László 6 IV. István 7 Ш. Béla 8 Ш. László 9 I. Károly 10 I. Lajos 11 Albert 3-6 54 56 42 47 60 20 31-33 44-46 32 32 12 I. Mátyás 13 П. Ulászló 14 II. Lajos 15 János 50-5 3 Megjegyzendő', hogy a sorban utolsó János király hamvait Szulejmán szultán Székesfehérvár elfoglalása után eltávolíttatta a bazilikából. Ebből következően nagyon óvatosan kell eljárnunk, ha a királyok közvetlen hozzátartozóinak temetkezőhelyét akarjuk megállapítani. Biztos tudomásunk arról, hogy Székesfehérvárott lettek eltemetve, mindössze hat személy esetében van: Szent Imre herceg (megh. 1031), Álmos herceg, П. Béla apja (megh. 1127, temetése 1137-ben), I. Károly második felesége, Mária (1317) és két kiskorú fia: Károly (1321) és László (1329), végül II. Ulászló felesége, Kendali Anna (1506). Nyilvánvaló, hogy ezen a kicsiny csoporton kívül, amelynek tagjairól többé-kevésbé esetlegesen maradtak ránk tudósítások, még igen sok személy jöhet tekintetbe, olyanok, akiknek nyugvóhelyéről semmiféle forrás nem tájékoztat. Nemcsak általános megfontolások szólnak emellett, hanem az a nevezetes, 1848-ban előkerült kettős sírlelet is, amelyet a kutatás régóta és meggyőzően III. Bélának és első feleségének tulajdonít. Az adattárba felvett, azaz nagy valószínűséggel Székesfehérvárott, a bazilikában eltemetett királyi hozzátartozók körét végül is az alábbi szempontok figyelembevételével próbáltam meghatározni: 1. Feltehetően ide temették el mindazokat a magyar királynékat, akiknek a férje itt lett eltemetve, de csak abban az esetben, ha férjük életében haltak meg. 2. Ugyancsak feltehető, hogy Székesfehérvárott találtak nyugvóhelyre mindazok a királyi gyermekek, akik apjuk életében haltak meg, az apjuk pedig ott nyugszik. Az ilyen személyek száma még hozzávetőleg sem határozható meg, mivel a 14. századot megelőzően csak egy-két korán elhunyt királyfiról van említés a forrásokban, királylá­nyokról egyáltalán nincs, holott — tekintetbe véve a magas középkori gyermekhalandósá­got - nyilván szép számmal kellett lenniük. Mindezek alapján óvatosan mintegy 15 (a hat ismerten felül további kilenc) királyi hozzátartozóról állíthatjuk, hogy maradványai a székesfehérvári bazilikában kereshetők, de tudomásul kell vennünk, hogy a számuk ennél lényegesen nagyobb lehetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék