Századok – 1996

Tanulmányok - Gyarmati György: Harc a közigazgatás birtoklásáért. A koalíción belüli pártküzdelmek az 1946. évi hatalmi dualizmus időszakában III/497

HARC A KÖZIGAZGATÁS BIRTOKLÁSÁÉRT - 1946 547 fusait idézve már utaltam rá — nevezett direktíva nem is rendelkezik. Pontosab­ban, 1947. tavaszáig még a pártközi megállapodásban rögzített 8%-os státusreha­bilitációt sem hajtották végre. A Belügyminisztériumon belül mind a központi igazgatás, mind pedig a ren­dőrségi állomány revízióját az egyezményes 8% körüli mértékben hajtották végre. Korrekció inkább a többi tárcánál történt. Esetükben az eredetileg 6 százalékban megszabott visszahelyezések befejezése után, 1946-1947 fordulóján az egyes mi­niszterek, állami üzemek vezetői fordultak sorra a határozni jogosult revíziós bi­zottsághoz, hogy az adott terület elbocsátottainak további 2 százalékát reaktivál­hassák. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium élén álló Keresztúry Dezső pedig — „az iskolák és egyéb kulturális intézmények zavartalan működése érdekében" — tíz százalékban kérte megállapítani tárcája számára a revíziós keretet.15 8 Jelentő­sen eltért mindezektől a Honvédelmi Minisztérium, ahol a visszavételt az elbocsátott hivatásos állomány két százalékában rögzítették. A B-lista revízió egészéről tájékoz­tató alábbi táblázatban az adatokat már az 1947. elején „újratárgyalt", azaz további korrekciókat eredményező kiegészítésekkel együtt összesítettem. 20. táblázat Az 1947. március l-ig visszavett közalkalmazottak tárcánkénti megoszlása B-Visszavett alkalmazottak Visszavettek listázott pártmegoszlása Visszavettek ak FKgP MKP SZDP NPP száma elbocs. Előirányzat 8% 45 20 30 5 száma %-ában Belügyminisztérium + Budapest szkfv. és üzemei 5.856 285 126 190 31 632 10,79 Vidéki önkormányzatok 15.060 506 239 361 62 1.168 7,75 Önkormányzaton együtt 20.916 791 365 551 93 1.800 8,60 BM. központi igazgatás 375 13 6 9 2 30 8,00 BM Államrendőrség 3.961 145 65 97 16 323 8,15 Belügyminisztérium együtt 25.252 949 436 657 111 2.153 8,52 44% 20,3% 30,5% 5,2% Más tárcák + Miniszterelnökség Előirányzat 6% 25.107 678 301 452 75 1.506 Újratárgyalt + 2% 191 85 127 22 425 VKM-nél + 4% 63 28 42 7 140 Honvédelmi Minisztérium Előirányzat 2% 15.905 143 64 95 16 318 Tárcák együtt: 41.012 1.075 478 716 120 2.389 5,82 Minden miniszt. együtt: 66.264 2.024 914 1.373 321 4.542 6,85 Állami üzemek Előirányzat 6% 26.576 717 319 478 80 1.594 Újratárgyalt + 2% 240 106 160 26 532 Állami üzemek együtt 26.576 957 425 638 106 2.126 8,00 B-lista revízió összesen 92.840 2.981 1.339 2.011 427 6668 7,18 UMKL. M-713/B. 4.d„ 9. d„ 10. d„ 18. d„ 20. d. Megjegyzés: A Belügyminisztériumon kívüli tárcák esetében általában 6%-ban jelölték meg a visszavétel arányszámát (illetve a Honvédelmi Minisztérium esetében 2%-ban), ugyanakkor egyes miniszterek további alkudozások során végül is kicsikarták az alájuk tartozó szakigazgatás terű-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék