Századok – 2010

3 SZÁZADOK 2010. (144. ÉVK) 1-6. SZÁM Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates 1848-1867. IV/1-2. (Ism.: Deák Ágnes) 1/220 Elter István: Ibn Hayyan a kalandozó magyarokról. (Ism.: Igaz Levente) 11/485 Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből (Ism.: Molnár Antal) V/1264 Gli archivi della Santa Sede e il regno d'Ungheria (secc. 15-20). Studi in memóriám del professor Lajos Pásztor Archivista ungherese dell' Archivio Segreto Vaticano. (Ism.: Tóth Krisztina) IV/1001 Hagyomány és megújulás. Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében (Ism.: Votai Gábor) VI/1549 Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Böhmischen Länder und Tschechiens im 20. jahrhundert (Ism.: Fejérdy András) 1/228 Häuser - Namen - Identitäten. Beiträge zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. (Ism.: Tózsa-Rigó Attila) IV/999 Hermann Róbert: I. Ferenc József és a megtorlás (­Ism.: Urbán Aladár) III/760 700 éves a közjegyzőség Magyarországon. (Ism.: Romhányi Beatrix) 11/495 Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Jagelló Anna és Báthory István házassága (Ism.: Bagi Zoltán) IV/1010 Hildi József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723-1879) (Ism.: Petrás Éva) III/755 Jelinek, Yeshayahu A.: The Carpathian Diaspora. The Jews of Subcarpatian Rus' and Mukachevo, 1848-1948. (Ism.: t Niederliauser Emil) III/764 Justus Pál (Ism.: Hajdú Tibor) 1/235 Két kötet a középkori Erdély irathagyatékáról. A Wass család cegei levéltára. W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. (Ism. Horváth Richárd) 11/491 Királylányok messzi földről. Magyarország és Katalónia a középkorban (Ism.: Halmágyi Miklós) 11/488 Kondorosi E, Maros K., Visegrády A.: A világ jogi kultúrái - a jogi kultúrák világa (Ism.: Horváth Pál). . . III/765 Loca Credibilia: Hiteleshelyek a középkori Magyarországon (Ism.: G. Tóth Péter) VI/1541 Mezey Barna: „Öszve-szövetkeztetett szövetségünknek kötete" A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban (Ism.: Domaniczky Endre) IV/1013 Michiel de Ruyter és Magyarország (Ism.: Csorba Dávid) V/1272 Múcska, Vincent - Danis, Miroslav - Sevcíková, Zuzana: Dejiny európskeho stredoveku. I. Rany stredovek. Od 5. storocia do polovice 11. storocia (Ism.: Horbulák Zsolt) V/1263 Pedani, Maria Pia: Venezia porta d'Oriente (Ism.: Molnár Mónika) IV/995 Pelizaeus, Ludolf: Dynamik der Macht. Städtischer Widerstand und Konfliktbewältigung im Reich Karls V (Ism.: H. Németh István) IV/1003 Sarusi Kiss Béla: A természet által megerősített vár. Murány végvár és uradalma a 16. század második felében (Ism.: Bagi Zoltán) VI/1546 Szívós Erika: A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 (Ism.: Nagy Zsuzsa) 1/223 Tilcsik György: Szombathely kereskedelme és kereskedelmi jelentősége a 19. század első felében (Ism.: D. Kovács József) 1/1274 Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században (Ism.: Kaposi Zoltán) 1/224 Urbán Aladár: Batthyánytól Kossuthig. Hadsereg és politika 1848 nyarán és őszén (Ism.: Kemény Krisztián) III/757 Ursprung, Dániel: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation (Ism.: Miskolczy Ambrus) 1/209 Vári, András: Herren und Landwirte. Ungarische Aristokraten und Agrarier auf dem Weg in die Moderne (1821-1910) (Ism.: Ö. Kovács József) 1/210 Veliky János: A változások kora. Polgári szerepkörök és változáskoncepciók a reformkor második évtizedében (Ism.: Gergely András) 1/214

Next