Századok – 2016

2016 / 6. szám - TANULMÁNYOK - Farkas Kornél: Műtárgymozgások 1945-1949. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum a második világháború után, I. rész

MŰTÁRGYMOZGÁSOK 1945-1949 1455 nyújtsák be a rendeletben előírt igazoló nyilatkozataikat.20 Dr. Ortutay Gyula még az MNM igazoló bizottságának elnökeként, április 13-án hirdetményt adott ki az igazolások tárgyában, mely szerint a bizottság megvizsgálja az igazolás alá vont közalkalmazottaknak a népellenes törvények és rendeletek végrehajtása során kifejtett hivatalos tevékenységét, hogy magatartásuk sér­­tette-e a magyar nép érdekeit. Oroszlán április 20-án, majd május 16-án meg­küldte az MNM elnökségének a Múzeumban szolgálatot teljesítők névsorát.21 A személyzet igazolása több alkalommal júniusban, júliusban és szeptember­ben történt.22 A múzeumi tanács 1945. május 5-én, majd augusztus 4-én megküldte a Múzeumnak a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 23 (továbbiakban: VKM) 2995/1945. sz. felhívását az elszállított egyének adatainak bejelentése, felku­tatása és kiszabadítása tárgyában.24 A minisztérium később a szolgálattételre nem jelentkezett alkalmazottak felől is érdeklődött.25 Kárfelmérés és újjáépítés A Múzeum épületének rendbetétele, az abban felhalmozott műtárgyak vizs­gálata hosszú ideig tartott. A romeltakarításhoz a főigazgató 1945. július 13- án, majd augusztus 8-án volt nyilasokat kért az Államrendőrségtől.26 Genthon 20 SzMI 43/1945. Az O. M. Szépművészeti Múzeum tisztviselő­inek és altisztjeinek igazolás alá vonása. E tárgyban dr. Pusztai János min. o. főnök és dr. Supka Géza átirata. 1945. márc. 27. 21 SzMI 53/1945. A Magyar Nemzeti Múzeum Elnökségének kimutatást küldünk a múzeum tisztviselőiről, altisztjeiről és azok családi pótlékot élvező hozzátartozóiról. 1945. ápr. 20. és máj. 16. 22 SzMI 25/1945. Nem iktatott iratok. A Magyar Nemzeti Múzeum Igazoló Bizottsága hirdet­ményei. 1945. ápr. 13., SzMI 89/1945. A Magyar Nemzeti Múzeum Igazoló Bizottságának elnöke, Ortutay Gyula beküldi a névsort azokról, akiknek igazolása i. é. június 11-én kerül tárgyalásra. 1945. jún. 6., SzMI 180/1945. Nemzeti Múzeum M. Sz. Múzeum a még igazolás alá nem vont alkalmazottak nevét és pontos lakcímét közölni kéri. 1945. aug. 6., SzMI 234/1946. Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa a VKM 110.964/1946.VI.a.u.o. számú hivatali állásból való /B. lista/ felmentésről szóló rendelete tben. 1946. okt. 25. 23 A VKM működéséről lásd Rácz Béla: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Vallás- és Közokta­tásügyi Minisztériumának történetéhez (1944. december 21 — 1945. november 15.). Levéltári Közlemények 33. (1962) 43-85., Farkas László: Hómantól Ortutayig. Történelmi évek egy magyar minisztériumban 1934—1949. Bp. 2002. 24 SzMI 69/1945. A Magyar Nemzeti Múzeum tanácsa megküldi másolatban a V. K. M. 2995/1945 számú felhívását, az elszállított egyének adatainak bejelentése tbn. 1945. máj. 5., SzMI 181/1945. Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa a VKM 30355/1945.X.II.O. sz. rendeletét másolatban megküldi, az elszállított egyének adatai tbn. 1945. aug. 4. 25 SzMI 71/1945. A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa közlést kért, az alkalmazottak közül kik nem jelentkeztek még szolgálattételre. 1945. máj. 14. 26 SzMI 146/1945. Hivatalból a M. Államrendőrség budapesti Főkapitányságától nyilas munkaerőket kérünk. 1945. júl. 13., SzMI 183/1945. Dr. Sólyom László budapesti áll. rend-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék